Stop de claim van gezondheidsautoriteiten dat vaccineren veilig is!

door | 22 feb 2018 | BMR-vaccin, Vaccins

 

 
Deze petitie is niet voor of tegen vaccineren. Het wil laten zien dat burger hulpverleners, gezondheidsautoriteiten en regeringen oproepen om volledig en eerlijk te zijn wat betreft wetenschappelijke kennis over de veiligheid van vaccins voorafgaand aan toestemming voor inenting.

Vaccinatie is een medische handeling. De wetten van de mensenrechten, de internationale en die van de Europese Unie [1], stellen dat iedereen, met slechts heel weinig uitzonderingen, toestemming moet geven voorafgaand aan een medische handeling. Om een weloverwogen besluit te kunnen nemen, zou alle belangrijke informatie beschikbaar moeten zijn voordat iemand gevraagd wordt te beslissen over vaccineren van hemzelf of zijn kind. Het gaat hier niet alleen om voordelen, maar ook om risico’s en alternatieven voor de voorgestelde behandeling. [2]

Meestal gebeurt dit gewoonweg niet. Gezondheidszorginstanties, dokters of verpleegkundigen, de burgers, ouders en kinderen meestal dat vaccins veilig zijn en goed werken. Maar dit wordt niet ondersteund door de beschikbare wetenschappelijke feiten en dat maakt dat de burgers worden misleid (men geeft dus toestemming, terwijl men over het algemeen niet goed geïnformeerd is).

Het is gebleken dat gezondheidszorginstanties die verantwoordelijk zijn voor berichtgeving over vaccinveiligheid, juist die informatie achtergehouden hebben die van het grootste belang is voor de volksgezondheid. Dit is het geval in het Verenigd Koninkrijk [3], Zweden [4]. de VS [5] en in andere landen [6].

Hoewel het risico op blijvende schade na een enkele inenting klein is, blijkt dat men niet goed op de hoogte van het risico van het gehele vaccinatieschema bij een kind. Gerechtshoven in de VS en elders hebben geconcludeerd dat duizenden mensen langdurige schade hebben opgelopen of zelfs zijn overleden door vaccinaties.

Vaccinfabrikanten hebben regeringen verantwoordelijk gesteld voor vaccinatieschade via  compensatieprogramma’s die nu in 29 landen zijn vastgesteld [7]. In de VS  werd sinds 1988 al $3,5 miljard betaald als compensatie voor vaccinatieschade [8]. Dit gaat om 16.616 gevallen van vaccinletsel en 1.219 vaccingerelateerde sterfgevallen, waarvan 993 letselmeldingen en 59 sterfgevallen door het BMR-vaccin alleen al. De Britse regering probeert momenteel in beroep te gaan tegen een gerechtelijke beslissing aansprakelijk te zijn voor vaccinatieschade in relatie met het Pandemrix-vaccin tegen varkensgriep [9].

In de VS werd in meer dan 1300 gevallen compensatie betaald aan mensen die vaccinatiegerelateerde hersenbeschadiging (encefalopathie) hebben oplopen [10]. Ernstige maag-darmklachten bleken gerelateerd te zijn aan bepaalde vaccins, waaronder die tegen het rotavirus [11]. Bijwerkingen bij vaccinatie worden door de overheid als volgt naar frequentie ingedeeld: ‘Zeer vaak’ (≥1/10), ‘vaak’ (≥1/100 tot <1/10), ‘soms’ (≥1/1.000 tot < 1/100). Meestal wordt ouders of kinderen niet verteld hoe vaak bijwerkingen voorkomen en deze getallen zouden weleens aan de lage kant kunnen worden gehouden in klinische onderzoeken uitgevoerd door vaccinfabrikanten. Voorbeelden van gemelde bijwerkingen bij EU-licentievergunningen voor Cervarix, Gardasil en MMR (BMR) worden hieronder vermeld [12, 13, 14]

Gezien het zeer hoge aantal kinderen dat jaarlijks wordt gevaccineerd, kunnen – zelfs als het gaat om zeldzame bijwerkingen’ – veel kinderen ernstig en onvoorspelbaar worden getroffen. En langdurige, invaliderende of zelfs levensbedreigende ziektes overhouden aan de vaccinatie.

Regeringen, gezondheidsautoriteiten en werkers in de gezondheidszorg hebben de zorgplicht om alle beschikbare en belangrijke informatie aan ouders, voogden of kinderen door te geven voordat toestemming tot vaccinatie wordt gegeven.

Onderteken deze petitie als u vindt dat overheden, gezondheidsautoriteiten en zorgprofessionals zorgplicht moeten hebben voor de mensen en dus niet langer moeten beweren dat vaccins ‘veilig’ zijn. Ze mogen ook geen belangrijke informatie over de veiligheid van vaccins achterhouden wanneer dat betekent dat een weloverwogen toestemming bemoeilijkt wordt. Klik hier

 

Originele artikel: https://www.change.org/p/centers-for-disease-control-stop-health-authorities-claiming-that-vaccines-are-safe

 
Bronnen:

 1. Article 3(2)(a), Charter of Fundamental Rights of the European Union
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=en
 2. Understanding informed consent – a primer (FindLaw®)
  http://healthcare.findlaw.com/patient-rights/understanding-informed-consent-a-primer.html
 3. Gallagher P, “Thousands of teenage girls report feeling seriously ill after routine school cancer vaccination”, The Independent.
  http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/thousands-of-teenage-girls-report-feeling-seriously-ill-after-routine-school-cancer-vaccination-10286876.html
 4. ANH-Intl, “Swedish cover-up of HPV vaccine side effects—and more”, 4 Nov 2015
  http://anhinternational.org/2015/11/04/swedish-cover-hpv-vaccine-side-effects
 5. Beck, S. “Vaxxed: Why we should be allowed to watch the movie.” 22 Feb 2017
  http://anhinternational.org/2017/02/22/vaxxed-allowed-watch-movie
 6. ANH-Intl. “It’s official: HPV vaccine, the most dangerous vaccine yet.” 18 Jan 2017
  http://anhinternational.org/2017/01/18/official-hpv-vaccine-vaccine-dangerous-yet
 7. Looker C, Kelly H. “No-fault compensation following adverse events attributed to vaccination: a review of international programmes”. Bulletin of the World Health Organization 2011; 89: 371-378.
  http://www.who.int/bulletin/volumes/89/5/10-081901/en/
 8. HRSA, Vaccine Injury Compensation Data, updated 1 Feb 2017
  https://www.hrsa.gov/vaccinecompensation/data/vicpmonthlyreporttemplate2_1_17.pdf
 9. UK Department of Work and Pensions case with Pandemrix (2017): https://www.hja.net/press-releases/dwps-pandemrix-vaccine-injury-appeal-set-impact-future-compensation-claims
 10. Attkisson S. “Vaccines, Autism and Brain Damage: What’s in a Name?” CBS News, 14 Sept 2010. http://www.cbsnews.com/news/vaccines-autism-and-brain-damage-whats-in-a-name/
 11. Geier DA, Geier MR. Gastrointestinal reactions and rotavirus vaccination based upon analysis of the Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) database for 1999. Hepatogastroenterology. 2004; 51(56): 465-9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15086184
 12. Cervarix EU marketing authorisation: http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2011/2011022198968/anx_98968_en.pdf
 13. Gardasil EU marketing authorisation: http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2010/2010081885368/anx_85368_en.pdf
 14. MMR EU marketing authorisation: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000604/WC500030170.pdf

 

Vertaald door: Gerda Gjaltema voor Vaccinvrij

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This