Tien redenen om definitief te stoppen met de Covid-injecties

door | 2 mei 2023 | COVID-19 vaccin

In de nieuwe Pandemiewet wordt niet expliciet gesproken van vaccinatiedwang, maar de minister krijgt wel de bevoegdheid om alle maatregelen te nemen die hij nodig acht in het geval hij een bedreiging ziet voor de volksgezondheid. Ongetwijfeld zal dwang en drang ten aanzien van vaccinaties weer worden toegepast. In Europa zijn tot juni 2022 1,7 miljard doses beschikbaar gesteld en 86% van de volwassen is volledig gevaccineerd tegen covid-19 In Nederland heeft 82% van de volwassenen de basis-serie gehad en zijn er 4,2 miljoen boosterprikken gezet vanaf het najaar van 2022.[2] Wat weten we inmiddels over de Covid-injecties die de afgelopen jaren op gigantische schaal zijn uitgerold? Achteraf is gebleken dat zowel de pandemie als de Covid-injecties zijn gebaseerd op leugens en bedrog. Onderstaande 10 redenen maken duidelijk waarom de experimentele injecties nooit in de Wpg mogen worden opgenomen.
 
 

1. Covid-injecties zijn géén vaccins

 
Toen begin 2020 de eerste coronabesmettingen in Nederland werden geregistreerd was er geen bekende behandeling tegen. Na een jaar wachten werd het experimentele “vaccin” via een EUA (emergency use authorisation) op de markt gebracht. De normale procedure van 10-15 jaar vaccinonderzoek werd ingekort tot minder dan een jaar vanwege de “noodsituatie”.

De nieuwe, overhaast op de markt gebruikte mRNA-techniek verschilt wezenlijk van vaccins. In het laatste geval worden ziekteverwekkers ingespoten, waarop het lichaam reageert met het aanmaken van antilichamen. Bij Covid-injecties wordt een “bouwtekening” ingespoten.3 Het lichaam wordt hiermee aangezet om zowel de ziekteverwekker – de betreffende versie van het coronavirus – als de antilichamen ertegen aan te maken.

De CDC veranderde de definitie van het woord vaccin zodat mRNA-technologie in de categorie paste. Alerte burgers zagen dit twee jaar geleden gebeuren, toen ze oude en nieuwe versies van wat de CDC op hun website plaatsten met elkaar vergeleken.
Dit was de definitie op de CDC-website 2020:4

“Vaccins bevatten dezelfde micro-organismen die een ziekte veroorzaken . . . Maar ze zijn gedood of verzwakt tot het punt dat ze je niet ziek maken.” – CDC

De nieuwe versie werd veel algemener en omvatte ook mRNA. Hier is de huidige definitie een vaccin op de CDC-website5

“Een preparaat dat wordt gebruikt om de afweerreactie van het lichaam tegen ziekten te stimuleren.” – CDC

Uiteraard had de bevolking nooit warmgelopen voor een experiment met onze genen, het woord vaccin was pure marketing: het klinkt vertrouwd, en wordt door de massa geassocieerd met bescherming.
 
 

2. De Covid-injecties werken nauwelijks tegen infectie

 
Arts met vraagtekens en een laptopDe Covid-injectie werkt niet en dit was al bekend toen de prik op de markt werd gebracht.6 Op 20 april 2021 publiceerde toonaangevend wetenschappelijk medische tijdschrift The Lancet een studie met de ARR van elk vaccin in een percentage. De ARR is de ‘Absolute Risk Reduction’ of te wel vermindering van het risico om COVID-19 te krijgen als u de prik neemt.7 Dit ligt rond de 1% voor alle in Nederland gebruikte merkennamen. De media wilden ons doen laten geloven dat dit rond de 95% was, maar dit was de ‘Relative Risk Reduction’ die was gebaseerd op een reken- annex marketingtruc.

Ook de wijdverspreide uitspraak dat de nieuwe vaccins werken “omdat het aantal mensen met COVID-19 afnemen omdat er gevaccineerd wordt” is een marketing truc. Zowel in 2020 als in 2021 nam de griep – zoals altijd – in het voorjaar af. Het Covid-vaccin kwam pas in het tweede jaar van de pandemie in beeld. In 2020 was er in de lente een afname van 74% – toen het vaccin nog niet op de markt was. In 2021 was er in de lente een afname van 31%.8,9 Omdat er 2021 werd gevaccineerd, wijdt men deze daling aan het succes van de vaccins. Maar de daling was een jaar eerder met 74% veel groter!

Er is eveneens gebleken dat de bewering dat we te maken hadden met een pandemie van ongevaccineerden een leugen was. Naarmate het aantal prikken toenam bleek steeds duidelijker dat het aantal gevaccineerden op de Intensive Care het aantal ongevaccineerden aldaar in steeds grotere mate overtrof.10 Ook het aantal sterfgevallen neemt toe naarmate er meer boosters zijn gezet.11
 
 

3. De Covid-injecties werken niet tegen overdracht

 
Als klap op de vuurpijl bleek dat het “vaccin” niet in staat is om overdracht van het virus te verhinderen.12 Er was dus geen enkele reden om de experimentele Covid-injectie op te dringen aan de bevolking. En ook niet voor het invoeren van QR-codes, of het uitsluiten van ongevaccineerden in openbare gelegenheden. Het ministerie van VWS wist dit. Uit WOB-verzoeken bleek dat het RIVM op hun vraag hierover had geantwoord dat het niet was bewezen dat de “vaccins” de verspreiding van het virus voorkomen.13
 
 

4. De Covid-injectie is niet veilig

 
Vanaf de start van de uitrol van de experimentele prik is het aantal bijwerkingen extreem hoog. De meest voorkomende bijwerkingen zijn aandoeningen of sterfte als gevolg van hartproblemen (myocarditis), een toename in zeer snel verlopende turbokankers, bloedstolsels en verlammingen als gevolg van verstopte bloedvaten in de hersenen, immunologische schade, neurologische schade, menstruatieproblemen en problemen met voortplantingsorganen.14

“In de eerste 7 maanden zijn er 20 keer meer ernstige bijwerkingen, en 23 keer meer sterfgevallen gerapporteerd bij het Europese Medicines Agency (EMA) voor de Covid-injectie dan voor alle andere vaccins SAMEN in de laatste 20 jaar. Waarom wordt dit niet onderzocht?” – Christine Anderson EU-parlement15

 
 

5. De oversterfte is niet onderzocht, evenals de afname in geboortes

 
Minister Ernst Kuipers van VWS heeft systematisch geweigerd om te onderzoeken wat het verband is tussen de oversterfte die wordt gemeten en de gelijktijdige uitrol van de experimentele prik. De link ligt voor de hand, maar Kuipers weigert zelfs om de data vrij te geven zodat onafhankelijke onderzoekers onder de bevolking dit kunnen bestuderen.16

De toegenomen oversterfte is niet een Nederlands fenomeen. Wereldwijd hebben landen met een hoge vaccinatiegraad een toegenomen oversterfte.17,18

En nog zorgelijker is het misschien dat dit ook het geval is voor een afname in geboortes.19,20,21 Ook dit wordt niet onderzocht.
 
 

6. Farmaceutische bedrijven zijn notoir corrupt

 
Farmaceutische bedrijven zijn regelmatig veroordeeld tot boetes en schikkingen van miljoenen en zelfs miljarden dollars wegens fraude en achterhouden of verdraaien van onderzoeksresultaten.22 Die bedragen kunnen zij gemakkelijk betalen omdat hun winsten vele malen groter zijn.

In het geval van de corona-injecties zal het echter niet mogelijk zijn om ze voor de rechter te dagen, want ze zijn in de EU en de VS gevrijwaard van iedere aansprakelijkheid.
 
 

7. De Covid-injecties zijn niet nodig: noch voor jongeren, noch voor ouderen

 
Op 1 maart 2021 publiceerde de wereldwijd vermaarde topwetenschapper John Ioannidis van Stanford University een studie over de IFR (Infection Fatality Rate – oftewel de kans om aan COVID-19 te sterven als je het krijgt).23 Deze bleek wereldwijd 0,15% te zijn, nauwelijks hoger dan bij een flinke griepepidemie.

Tijdens de coronapandemie werd voor het eerst in de geschiedenis van de infectieziektes van de bevolking geëist dat ze zich moesten laten testen terwijl ze gezond waren om toegang te krijgen tot de maatschappij. Maar de PCR-test is een onbetrouwbare test en het aantal vals-positieven was hoog. Mensen die een positieve test hadden, maar geen symptomen werden toch patiënt genoemd en als zodanig geregistreerd op het corona-dashboard van het RIVM.24,25
 
 

8. Vaccinaties vormen de opmaat voor een EU controle-staat

 
De Europese Commissie is nog steeds druk bezig met het ontwikkelen van een Europees digitaal identiteitsbewijs, waarin ook de vaccinatiestatus van burgers zal worden opgenomen. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, is een uitgesproken voorstander van verplichte vaccins en het Europese digitale paspoort. Deze ontwikkelingen vormen een ernstige bedreiging voor onze privacy en bewegingsvrijheid.26
 
 

9. De WHO en EU zijn in de greep van de vaccinatielobby

 
Op dit moment worden er buiten het zicht van de bevolking onderhandelingen gevoerd waarbij de WHO haar 194 lidstaten tracht te bewegen om een groot deel van hun soevereiniteit op het gebied van volksgezondheid aan de WHO over te dragen. Dit zou inhouden dat de WHO niet alleen in staat is om een pandemie uit te roepen, maar ook om elk land – zelfs al bij een ‘dreigende’ pandemie – te verplichten het door haar aangestuurde beleid uit te voeren, zelfs als het betreffende land het hier niet mee eens is.27

Gezien de donateurs van de WHO, waaronder Gavi, de lobbygroep van vaccinproducenten, en prominent voorstander van vaccins Bill Gates, is het zeer aannemelijk dat dit neerkomt op meerdere verplichte vaccins per jaar, en uitsluiting van de ongevaccineerden.

Ook de EU bevindt zich in de greep van de vaccinlobby. Ursula von der Leyen, hoofd van de Europese Commissie, is in opspraak gekomen vanwege vaccin-deals die zijn gemaakt op basis van sms-berichten die zij uitwisselde met de president van vaccinfabrikant Pfizer, Albert Bourla. Zij weigert tot op heden deze berichten vrij te geven en overtreedt hiermee alle normen.28
 
 

10. Er zijn – en waren tijdens de hele ‘pandemie’ goedwerkende, goedkope en veilige alternatieve medicijnen beschikbaar

 
Met de enorme, voor velen traumatische overreactie van overheden wereldwijd op een verkoudheidsvirus, is het voor sommige kraakhelder, en voor anderen niet te bevatten dat het allemaal niet veel te maken heeft met gezondheid. Vanaf het begin van de pandemie was het duidelijk dat er goedwerkende, goedkope en veilige medicijnen beschikbaar waren.

In Nederland hielp huisarts Rob Eelens 10 van de 10 Covid-patiënten die zich in zijn praktijk aandienden om binnen vier dagen te genezen met behulp van een vroeg-behandelingsprotocol van hydroxychloroquine en zink.29 Wereldwijd werden hier goede resultaten mee bereikt, en wereldwijd werden de mensen die hiermee werkten vervolgd en verketterd.

Later bleek dat er tal van mogelijkheden waren om Covid-19 te behandelen waaronder Ivermectine, UV licht en het ioniseren van ruimtes.30,31,32,33

In de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) zal straks waarschijnlijk het wetsvoorstel voor de Pandemiewet worden ingevoegd. Deze wet maakt het gemakkelijker om vrijheid beperkende maatregelen en covid-19 injecties op te leggen aan de bevolking. Hiermee zullen bovengenoemde problemen niet worden opgelost, maar krijgt de minister van VWS de juridische bevoegdheid om er tot in het oneindige mee door te gaan.
 
 
 

Bronnen:

1. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/questions-and-answers-covid-19-vaccination-eu_nl#vaccination
2. https://archief25.sitearchief.nl/archives/sitearchief/20230221084817/https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/vaccinaties
3. https://www.modernatx.com/power-of-mrna/science-of-mrna
4. https://web.archive.org/web/20200410192211/https:/www.cdc.gov/vaccines/vpd/vpd-vac-basics.html
5. https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/imz-basics.htm
6. https://stichtingvaccinvrij.nl/het-mrna-programma-wat-het-is-en-wat-het-betekent/

7. https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)00069-0/fulltext
8. https://nos.nl/artikel/2363236-mega-operatie-van-start-nederland-begonnen-met-vaccineren-tegen-corona
9. https://www.stichting-nice.nl/
10. https://stevekirsch.substack.com/p/proof-the-fda-knew-on-september-17
11. https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(22)00287-7/fulltext
12. https://twitter.com/drsimonegold/status/1613736204758929408
13. https://twitter.com/CeesCees72/status/1570364301906300928
14. https://swprs.org/covid-vaccine-adverse-events/
15. https://www.youtube.com/watch?v=Yg5bD6RAnrY&t=161s
16. https://deanderekrant.nl/nieuws/statistisch-onderzoek-wijst-op-verband-vaccinaties-en-oversterfte-in-nederland-2023-03-13
17. https://alexberenson.substack.com/p/another-week-with-deaths-far-above
18. https://expose-news.com/2022/08/29/europe-691percent-increase-excess-deaths-children/
19. https://stichtingvaccinvrij.nl/onze-vruchtbaarheid-loopt-gevaar-steeds-meer-meldingen-van-menstruatiestoornissen-en-miskramen/
20. https://thegoodlylawfulsociety.org/huge-red-flag-medical-researchers-bury-data-showing-82-miscarriage-rate-in-mrna-vaccinated-women/
21. https://expose-news.com/2022/08/31/doctors-lying-safety-covid-vaccination-pregnancy/
22. https://stichtingvaccinvrij.nl/18-redenen-waarom-ik-het-covid-vaccin-niet-ga-halen/
23. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13554
24. https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
25. https://stichtingvaccinvrij.nl/plandemic-casedemic-en-de-spoedwet-die-onze-vrijheden-bedreigt/
26. https://stichtingvaccinvrij.nl/arno-wellens-europees-digitaal-paspoort-is-verkapte-staatsgreep/
27. https://stopwho.nl/
28. https://stichtingvaccinvrij.nl/ursula-von-der-leyen-misbruikt-eu-gelden-voor-duistere-vaccin-aankopen/
29. https://www.blckbx.tv/corona/de-krachten-van-big-pharma-rob-elens
30. https://stichtingvaccinvrij.nl/ziektes-vaccins/covid-19-ziekte/
31. https://stichtingvaccinvrij.nl/rapport-van-74-paginas-hcq-heeft-in-de-praktijk-bewezen-mensen-te-genezen-van-covid-19/
32. https://stichtingvaccinvrij.nl/hydroxychloroquine-de-luis-in-de-pels-van-de-vaccinindustrie/
33. https://stichtingvaccinvrij.nl/ivermectine-werkt-waarom-mogen-we-het-niet-gebruiken/
 
 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This