Vaccins en Retrovirussen: Een klokkenluider onthult wat de regering verbergt

door | 4 okt 2019 | Wetenschap

Judy Mikovits is een Amerikaanse wetenschapper en klokkenluider. Haar onderzoek laat zien dat vaccins vervuild zijn met retrovirussen afkomstig van muizen. Inmiddels is bekend dat miljoenen Amerikanen deze virussen met zich meedragen, en bovendien dat deze retrovirussen in verband worden gebracht met een lijst aandoeningen die zich uitstrekt van autisme tot kanker en het chronisch vermoeidheid syndroom tot Alzheimer. En ook dat de Amerikaanse overheid niet wil dat het publiek hierachter komt. Het onderstaande artikel is een ingekorte vertaling van “Vaccines and Retroviruses: A Whistleblower Reveals What the Government is Hiding” door John P. Thomas, en werd recentelijk gepubliceerd op Health Impact News. Wij nemen aan dat er geen fouten gemaakt worden in laboratoria, maar wat als dat wel zo is? Wat als wetenschappers niet alles weten, niet alles kunnen voorzien, en niet alles onder controle hebben? Hoe zouden overheden reageren, en wie zouden het slachtoffer worden?
 

 

 

Vaccins en Retrovirussen: Een klokkenluider onthult wat de regering verbergt

Door John P. Thomas – Health Impact News

 
Onderzoek laat zien dat 6% van de bevolking van de Verenigde Staten een retrovirus met zich mee draagt dat zich kan ontwikkelen tot een aandoening van het immuunsysteem. Dit is niet AIDS dat wordt veroorzaak door HIV, maar AIDS dat in verband wordt gebracht met andere retrovirussen die de laatste 75 jaar zonder opzet in de mens terecht kwamen. Het begon met het uittesten van polio- en gele koortsvaccins in de vroege jaren 1930. Toen verschenen voor het eerst gedocumenteerde gevallen van het chronisch vermoeidheidssyndroom en autisme. Laboratoriummuizen waren betrokken bij het bereiden van vaccins voor menselijk gebruik.[1]

 

20 Miljoen Amerikanen zijn waarschijnlijk geïnfecteerd met Retrovirussen

 
De blootstelling aan retrovirussen werd geïntensiveerd in de jaren 1970 toen nieuwe vaccins en farmaceutische producten werden ontwikkeld. Deze retrovirussen en daaraan verwante besmettelijke micro-organismen worden nu in verband gebracht met talloze moderne chronische ziekten, mogelijk bijna alle chronische ziekten. Bij deze ziekten leidt een infectie tot een ontsteking, en als die ontsteking niet geneest kan dat leiden tot een chronische ziekte. De lijst van ziekten strekt zich uit van autisme tot kanker, en van het chronisch vermoeidheidssyndroom tot Alzheimer. Deze ziekten vernielen de jeugd, stelen de productiviteit en de levensvreugde van volwassenen, en zorgen ervoor dat oude mensen langzaam wegkwijnen en sterven.

‘Een inefficiënt virus doodt zijn gastheer. Een slim virus blijft bij hem’– James Lovelock

 
De retrovirussen waarover wordt gesproken zijn zeer slim en zeer geniepig. Zij kunnen iemand infecteren en vervolgens zijn hele leven bij hem blijven. Soms verkorten zij dat leven substantieel. Of zij kunnen iemand totaal gehandicapt maken en zo mensen de mogelijkheid om een normaal leven te leiden ontnemen. Maar hoewel 20 miljoen Amerikanen waarschijnlijk geïnfecteerd zijn, zal niet iedereen ziek worden. Retrovirussen in het menselijk lichaam zijn slapende reuzen. Ze houden zich stil totdat zij in een lichaam met verminderde weerstand ‘wakker worden’.

Eenmaal geactiveerd veroorzaken zij ziekten zoals myalgische encefalomyelitis (ook wel het chronisch vermoeidheidssyndroom genoemd), chronische lyme, chronische lymfatische leukemie, stoornissen in het autistisch spectrum, een aantal soorten kanker en een breed scala van andere auto-immuunziekten en aandoeningen van het centraal zenuwstelsel. Zie referentie 2 aan het eind van dit artikel voor een volledige lijst van ziekten [2]

 

 

De rol van retrovirussen bij het veroorzaken van ziektes

 
De retrovirussen waarover hier wordt gesproken veroorzaken zelf niet direct ziekten. Een juiste samenloop van omstandigheden is nodig om een verworven aandoening van het immuunsysteem (non-HIV/AIDS) te bewerkstelligen. Wanneer alle voorwaarden aanwezig zijn veroorzaken de virussen onvermijdelijk ontstekingsprocessen die het hele immuunsysteem onderuithalen. Die juiste samenloop van omstandigheden vindt plaats wanneer menselijk DNA wordt verstoord door retrovirussen; wanneer er nog meer infecties zijn; wanneer er sprake is van ernstige shock of trauma; wanneer het hormoonsysteem ontregeld is; wanneer er genetisch gemodificeerde organismen en glyfosaat in de voeding voorkomen; wanneer pesticides en andere giftige stoffen in de voeding en het milieu voorkomen en wanneer er erfelijke gevoeligheden in het spel zijn.
Wanneer enkele of alle voorwaarden tegelijkertijd voorkomen zal het immuunsysteem worden verzwakt tot het moment waarop mensen een van deze moderne chronische ziekten ontwikkelen. Niet iedereen die retrovirussen in zijn/haar lichaam heeft zal een van deze ziekten ontwikkelen, maar voor hen die zich in die juiste samenloop van omstandigheden bevinden, is de mogelijkheid vele malen groter. De risico’s nemen ook toe met het stijgen der jaren wanneer het immuunsysteem sowieso zwakker wordt.

 

 

Hoe hebben deze virussen miljoenen mensen wereldwijd kunnen infecteren?

 
Deze virussen zijn hoogstwaarschijnlijk in de mens geïntroduceerd door besmette vaccins en bio-producten, inclusief GMO’s (genetisch gemodificeerde organismen – red), producten gemaakt van menselijk bloed, koemelk en borstvoeding. Het is niet ongebruikelijk om een familie te vinden waar iedereen positief test op een retrovirus, maar waar slechts één persoon lijdt aan een retrovirus gerelateerde ziekte. Virusdragers zonder symptomen komen vaak voor bij menselijke retrovirusinfecties.

 

 

De onbekendheid van het probleem met retrovirussen

 
Als u nooit gehoord hebt van het probleem met retrovirussen kunt u daarvoor het CDC, NIH, FDA en andere regeringsinstanties bedanken die het probleem hebben toegedekt sinds het voor het eerst in 1991 aan hen werd gerapporteerd door de Amerikaanse immunoloog Elaine De Freitas.[3] Men wilde de mensen niet bang maken. Men wilde geen paniek veroorzaken, en geen rebellie tegen het gebruik van vaccins. Men wilde geen schokgolven veroorzaken in de conventionele gezondheidszorg en de farmaceutische industrie waardoor de winsten zouden worden bedreigd. Men wilde geen publieke paniek veroorzaken onder mensen die een bloedtransfusie nodig hadden. Men wilde het besluit van de farmaceutische industrie en politieke leiders om wetten te installeren om vaccinatie te verplichten niet onderuithalen. Men wilde de volledige implementatie van genetisch gemodificeerde landbouwgewassen niet verhinderen. Men wilde niet de basis leggen voor talloze rechtszaken van mensen die schade hebben opgelopen, of die schade zullen oplopen in de volgende 20 of 30 jaar, wanneer de retrovirussen zich blijven vermenigvuldigen in de lichamen van geïnfecteerde personen. En tenslotte wilden regeringsleiders niet dat wij in staat zouden zijn geïnformeerde beslissingen te nemen ten aanzien van de werkelijke risico’s van sommige medische interventies. Zij gaven er de voorkeur aan ons allemaal in het duister te laten tasten. Men wilde deze hele gang van zaken toedekken en doen alsof het nooit was gebeurd. Maar het is wel gebeurd en miljoenen Amerikanen lijden nu aan een ware plaag van moderne ziekten die ooit zeldzaam waren of helemaal niet bestonden.

 

 

Judy A. Mikovits

 
De informatie in dit artikel komt voornamelijk uit een interview met Judy A. Mikovits, PhD, en uit het boek ‘Plague; One Scientist’s Intrepid Search for the Thruth about Human Retrovirusses and Chronic Fatigue Sindrome (ME/CFS), Autism and Other Diseases’, geschreven door Kent Heckenlicely JD en Dr. Mikovits. Het artikel beschrijft de geschiedenis van de vervuiling door retrovirussen en de doofpot-actie van de regering.
 

 

Retrovirussen ontsnapten aan de veiligheidsmaatregelen die waren ontworpen om hen in toom te houden

 
Het is belangrijk om te weten dat er in december 2014 waarschijnlijk veiligheidsmaatregelen zijn geïmplementeerd om bloedproducten en vaccins, die vervuild waren met retrovirussen, op te schonen. De FDA gaf toen toestemming voor het gebruik van technologie die door de Cerus Corporation speciaal was ontwikkeld voor het oplossen van deze problematiek. Het probleem was zeer duidelijk voor wetenschappers en onderzoekers die zich bezighielden met de volksgezondheid, maar het werd niet openbaar gemaakt totdat de FDA akkoord ging met deze oplossing. Een persbericht van de Cerus Corporation beschreef een aantal problemen met de bloedvoorraad en informeerde ons over een nieuwe technologie [4]. Dr. Mikovits toonde aan dat deze nieuwe technologie effectief is bij het inactiveren van problematische virussen in bloedproducten, maar zoals u straks zult lezen, werd zij als een crimineel vervolgd toen zij dit aan het licht bracht. Details uit persbericht: “FDA geeft toestemming voor interceptie van bloed door plasma.” Dit is goed nieuws voor mensen die kiezen voor vaccinatie en voor hen die bloedproducten nodig hebben. Wij moeten echter het grote aantal mensen die de laatste 20 tot 30 jaar zijn geïnfecteerd door retrovirussen niet vergeten. De Cerus technologie komt te laat om hen.

 

 

Hoe is de retrovirus nachtmerrie begonnen?

 
Het meest recente hoofdstuk van dit verhaal begon in de jaren 1970. Het gebeurde in onderzoekslaboratoria over de gehele wereld waar wetenschappers onderzoek deden naar ziekten als kanker en HIV/AIDS. Deze laboratoria werkten met muizen die genetisch gemanipuleerd waren om gebreken te hebben in hun immuunsysteem waardoor zij kwetsbaar werden voor bepaalde ziekten. Onderzoeksmethoden hielden in dat de laboratoriummuizen werden geïnjecteerd met menselijke virussen. In dezelfde laboratoria werden ook vaccins geproduceerd. Wetenschappers voerden deze experimenten routinematig uit met muizen in dezelfde laboratoria waar menselijke cellijnen werden gekweekt. Zij dachten dat er geen interactie zou zijn tussen de muizenvirussen en de menselijke virussen of dat zij zich van het ene onderzoekslaboratorium naar het andere zouden kunnen verplaatsen.

In het verleden maakten wetenschappers zich niet druk over de vervuiling van de muizenvirussen omdat zij geloofden dat deze virussen geen kwaad konden wanneer zij mogelijk hun weg zouden vinden in een menselijk wezen. Wetenschappers onderkenden de risico’s, maar bleven van mening dat de voordelen van vaccinatie de nadelen compenseerden. Door het werk van Dr. Mikovits en andere wetenschappers werd dit idee op de proef gesteld. Zij verklaarden dat het probleem met de muizenvirussen uit de hand was gelopen, en dat de kosten van deze schade de economie van naties kon vernietigen.

 

 

Andere artsen die tegen retrovirussen waarschuwden

 
Dr. G. Stewart deed in 1953 dezelfde waarschuwing uitgaan toen hij de World Health Organization toesprak. Hij sprak toentertijd over het gele koorts-vaccin. Hij verklaarde:

‘Twee belangrijke bezwaren tegen dit vaccin zijn de mogelijkheid dat (i) de muizenhersenen die bij de bereiding werden gebruikt vervuild kunnen zijn met een virus dat een ziekteverwekker is voor de mens, hoewel dat niet het geval is voor muizen; (ii) het gebruik, als een antigeen wordt mogelijk gevolgd door ernstige reacties in het centrale zenuwstelsel.[5]

 
In 1996 waarschuwde Dr. John Coffin, vooraanstaand expert betreffende de mutaties (veranderingen) waartoe virussen in staat zijn, tegen het transplanteren van dierlijke cellen in mensen om op die manier het functioneren van het immuunsysteem van HIV/ AIDS-patiënten te verbeteren. Hij verklaarde:

‘De infectie is nagenoeg onvermijdelijk het gevolg van xenotransplantatie en is een zeer ernstige zorg, omdat de dieren die hiervoor zijn uitgekozen – de baviaan en het varken – er beiden om bekend staan dat zij endogene virussen bij zich dragen die zich snel vermeerderen en die in staat zijn om menselijke cellen te besmetten. En hier is nog maar zeer weinig onderzoek naar gedaan.’

 

 

Xenotropic

 
De Engelse term ‘xenotropic’ geeft aan dat het virus een niet-menselijke oorsprong heeft, en nu in staat is om in het menselijk lichaam te leven en zich daar te vermenigvuldigen. Dit retrovirus had een verschijningsvorm dat gelijk was aan het muizenvirus, maar het had ook eigenschappen van menselijk virus. Het was een chimeara – zoals het mythische beest -, voor een deel mens, voor een deel muis. Het was per ongeluk geschapen in laboratoria toen een natuurlijk muizenvirus werd gerecombineerd met een menselijk virus dat werd gevonden in een kweek van prostaatkanker. Het voorgaande werd in 2011 bevestigd door Europese wetenschappers. Hun in 2011 verschenen artikel verklaarde:

‘Een van de meest wijdverspreide biologische producten die regelmatig weefsel van muizen bevatten, tenminste tot nu toe, zijn vaccins. In het bijzonder vaccins tegen virussen… Het is mogelijk dat XMRV deeltjes aanwezig waren in virusvoorraden voor de productie van vaccins, gekweekt in muizencellen, en dat het virus door vaccinatie is overgebracht op de menselijke bevolking.’[7]

 
Wat wetenschappers zich niet gerealiseerd hebben was dat zij, door de aanwezigheid van muizenkolonies in een laboratorium waar ook menselijke cellijnen werden geproduceerd, de voorwaarden schiepen waardoor virussen onverwacht konden muteren en zich met een ander virus konden verbinden. Nog verbazingwekkender was het feit dat deze retrovirussen zich gemakkelijk konden reproduceren en zich door de lucht konden verplaatsen.
Tot 2009 wisten wetenschappers niet dat retrovirussen door de lucht konden worden verspreid. Retrovirussen uit muizen werden in de lucht vrijgelaten en reisden door hun lab naar andere afdelingen waar menselijke cellijnen werden gekweekt. Eenmaal daar waren zijn in staat de menselijke cellijnen te infecteren. Zij gingen deel uitmaken van deze cellen en de producten die uit deze cellijnen werden gemaakt, zoals de antigenen die gebruikt worden in vaccins. De retrovirussen hebben ook laboratoriumpersoneel geïnfecteerd.

 

 

Geheimhouding en leugens van de regering

 
Tot zover enige basisinformatie over retrovirussen, waar ze vandaan komen en hoe zij mensen ziek kunnen maken, maar er is veel meer te vertellen. Waarom wil de regering van de Verenigde Staten de bevolking niet laten weten dat er vele retrovirusstammen bestaan? En waarom willen zij niet dat de bevolking vermoedt dat deze retrovirussen je ziek kunnen maken? Dr. Judy A. Mikovits, PhD. heeft haar leven gewijd aan wetenschappelijk onderzoek. Zij kreeg haar BA aan de Universiteit van Virginia,en haar PhD in de Biochemie en Moleculaire Biologie aan de George Washington Universiteit.

In haar 35 jaar durende zoektocht naar het begrip van het ontstaan, en het ontdekken van wegen die leiden tot de behandeling van chronische ziekten heeft ze immunologie, scheikunde betreffende natuurlijke producten, epigenetica, virologie en geneesmiddelenontwikkeling gestudeerd. In iets meer dan twintig jaar werd zij van beginnend laboratoriumtechnicus directeur van het Antiviral Drug Mechanism laboratorium van het National Cancer Institute, voordat zij leiding ging geven aan het Cancer Biology programma van EpiGenX Pharmaceuticals in Santa Barbara, Californië.

Daar aangekomen in 2006 trok zij zich het lot aan van patiënten met het chronisch vermoeidheidssyndroom en autisme. In slechts 5 jaar ontwikkelde zij het eerste neuro-immuun instituut van een concept tot werkelijkheid, en werd zij er de eerste instantie die de relatie kon aantonen van een op het immuunsysteem gebaseerde infectie en deze ziekten. Zij heeft meer dan 50 wetenschappelijke publicaties naar buiten gebracht. Dr. Mikovits verklaart de controverse van de retrovirussen en de pogingen van de regering om het bestaan van retrovirussen te ontkennen als volgt:

‘Bewijs van het bestaan van de retrovirussen wordt gevonden in 6% van de Amerikaanse bevolking – 20 miljoen Amerikanen. Retrovirussen werden via bloedproducten en vaccins geïntroduceerd in de menselijke bevolking. Deze virussen worden geassocieerd met vele ziekten. Dus als je wilt weten hoe zij [onze regering] dit probleem gaan oplossen: ze hebben net toestemming gegeven aan Cerus om de bloedproducten op te schonen en zij hebben onlangs hun filtertechniek om vaccins te zuiveren toegestaan. Zij willen je laten geloven dat gammaretrovirussen allemaal verdwenen zijn… [10]

 

 

De carrière van Dr. Mikovits werd geruïneerd omdat zij de waarheid sprak

 
Dr. Mikovits is niet alleen een van de belangrijkste wetenschappers op het gebied van aan retrovirussen gerelateerde ziekten. Zij staat in het middelpunt van een wetenschappelijke controverse en politieke strijd die een eind heeft gemaakt aan haar carrière als onderzoekswetenschapper. Zij sprak de waarheid over het frauduleuze gebruik van onderzoeksgelden van de regering, de marketing van onzorgvuldige retrovirus-tests, medicare-fraude, de besmette bloedproducten en de schade die in verband wordt gebracht met vaccins en het vaccinatieschema.

Haar onderzoek onthulde dat retrovirussen gelieerd zijn aan de plaag van moderne ziekten die het zorgsysteem van de VS bankroet laten gaan. Haar niet aflatende vastberadenheid om te blijven staan voor de waarheid van haar onderzoek, en op te staan tegen degenen die de waarheid wilden blijven verbergen, resulteerde erin dat zij zich moest verantwoorden voor een strafrechtbank en een burgerlijke rechtbank. Zij werd vier jaar lang monddood gemaakt als gevolg van verzonnen criminele aanklachten in Nevada. En zij kon niet meer openlijk spreken over de wetenschap van retrovirussen of de cover-up van de regering zonder verdere vervolging te riskeren.

 

 

De ongemakkelijke waarheid die de overheid niet wil horen – de aanval begint

 
Het verhaal begon in de zomer van 2009 toen zij een bijeenkomst bijwoonde van wetenschappers uit de hoogste regionen van de wetenschappelijke gemeenschap. Alle overheidsorganen die zich bezighouden met de volksgezondheid waren aanwezig evenals leiders van verschillende onderzoeksinstituten en universiteiten. Zij waren allen experts op het gebied van virologie en preventie van ziekten en de behandeling daarvan. (zie de referentie aan het eind van dit artikel voor een lijst van deelnemers).[11] Tijdens de aan haar toegestane spreektijd beschreef Dr. Mikovits de resultaten van haar meest recente onderzoek dat spoedig gepubliceerd zou worden in het gerespecteerde tijdschrift Science. Zij stelde de overeenkomst vast tussen het CMRV-muizenvirus en het chronisch vermoeidheidssyndroom. Twee maanden later boden Dr. Mikovits en twee andere wetenschappers de federale regering het bewijs aan dat een retrovirus de onderliggende oorzaak kan zijn van stoornissen in het autistisme spectrum. Toen haar artikel over gamma-retrovirussen en myalgische encephalomyelitis/chronische vermoeidsheidssyndroom (ME/CFS) werd gepubliceerd in oktober 2009 verzuimden ambtenaren van Volksgezondheid om het publiek hierover te informeren. In plaats van dat zij lof oogstte werd er een gemene aanval gelanceerd tegen de ontdekking van de aanwezigheid van retrovirussen in patiënten met ME/CFS. Deze aanval werd voor een groot deel geleid door de farmaceutische industrie die de mogelijkheid van een virale associatie met het chronisch vermoeidheidssyndroom volledig ontkenden. Zij geloofden dat ME/CFS een mentale ziekte was zonder lichamelijke oorzaak, en dat psychotherapie en psychiatrische medicijnen het enige antwoord waren voor degenen die gehandicapt waren door deze retrovirussen. Zij bleven hieraan vasthouden zelfs voor patiënten die zuurstof nodig hadden om in leven te blijven, en nauwelijks de kracht hadden om hun huis te verlaten omdat zij zo zwak waren en zoveel pijn hadden.

 

 

Een oproep om het probleem van de retrovirussen aan te pakken

 
Op de eerste en enige Internationale Workshop rondom het XMRV-retrovirus die werd gehouden in september 2010, presenteerden Dr. Mikovits en een groep andere wetenschappers het onderzoek dat de basis zou leggen voor studies over het CMRV-virus door verschillende internationale onderzoeksinstituten. Onder de aangevoerde onderzoeken was een studie over rhesus-aapjes die waren blootgesteld aan XMRV. Dit onderzoek was bijzonder belangrijk. Het liet zien dat het XMRV-retrovirus snel na blootstelling uit de bloedbaan verdween en waarschijnlijk in de weefsels terecht kwam. Zoals bij HIV/AIDS veroorzaakte stimulatie van het immuunsysteem de terugkeer van het virus in het bloed, waar het weer gedetecteerd kon worden. Het immuunsysteem werd gestimuleerd door een injectie met bolus peptiden die een vaccinatie nabootsten. Dit prikkelde het virus en veroorzaakte een vermenigvuldiging ervan tot detecteerbare hoeveelheden en waarschijnlijk ziekte.
Een ander onderzoek presenteerde bevindingen met betrekking to infectieus XMRV in het perifere bloed van kinderen en hun ouders. De studie betrof 66 personen: 37 ouders en 29 kinderen. 17 Kinderen hadden autisme, een paar tweelingen hadden Niemann-Pick (een neurodegeneratieve aandoening) en 10 kinderen waren gezonde boers en zussen. De gezinnen woonden in 11 verschillende staten. XMRV werd ontdekt in 55% van de mensen uit het onderzoek. De leeftijd van de geïnfecteerde kinderen varieerde van 2 tot 18 jaar. 17 van de kinderen (de tweelingen incluis) werden positief getest op XMRV (58%) en 20 van de 37 ouders (54%) waren positief op XMRV. 14 van de 17 autistische kinderen waren positief op XMRV (82%). Men vond dat dezelfde klinische eigenschappen aanwezig waren bij kinderen met stoornissen in het autistisch Spectrum (ASD), ME/CFS en neuro-immuunziekten.[13]

Dit was verpletterend nieuws voor ouders met autistische kinderen, omdat het de theorie onderschrijft dat hun kinderen mogelijk een onontdekt retrovirus in hun bloed hebben dat door vaccinatie kan worden geactiveerd. De stress op het immuunsysteem ten gevolge van een vaccinatie kan de delicate onderdrukking van het retrovirus door het lichaam te niet doen en het zo uit zijn schuilplaats lokken. Voor andere kinderen kan een simpele koorts een reeks stappen in werking stellen die tot autisme leiden. [14]

Gedurende de presentatie van Dr. Mikovits beschreef zij haar onderzoek en het onderzoek van anderen. Haar onderzoeksteam vond dat 67% van de ME/CFS patiënten die deelnamen aan hun onderzoek de aanwezigheid vertoonde van XMRV. Andere onderzoekers vonden in 86,5% van de ME/CFS patiënten een infectie van een bredere groep retrovirussen die ook konden worden teruggevoerd op laboratoriummuizen. Dr. Mikovits en haar team vonden in 3,7% van een gezonde populatie een XMRV infectie, terwijl collega’s aantoonden dat 6,8% van een gezonde controlegroep geïnfecteerd was met een bredere groep van leukemie virussen. Dit betekent dat 11 tot 21 miljoen individuen in de Verenigde Staten potentieel zijn geïnfecteerd door een groep virussen die gerelateerd zijn aan muizenvirussen. Dr. Mikovits legde tot in detail uit hoe zij XMRV vonden in een subgroep ME/CFS patiënten in Engeland en dat het nodig was meer te begrijpen van hun vermenigvuldiging en het ziekteverloop. Er was ook een grote behoefte aan de ontwikkeling van handvatten voor screening en de behandeling van deze aandoening. In antwoord op de vraag over de controle van het onderzoek van Dr. Francis Collins, hoofd van de National Institutes of Health, wees Dr. Mikovits erop dat 5% van de controlemonsters die genomen waren van de London Blood Bank positief testen op XMRV.

Arts met vraagtekens en een laptopToen alle data en bevindingen van deze conferentie werden samengevoegd kon niet meer ontkend worden dat er een serieus probleem bestaat betreffende de aanwezigheid van retrovirussen in de bevolking van de Verenigde Staten en Europa. Bloedproducten waren besmet, families geïnfecteerd en een erg hoog aantal mensen met ME/CFS, autisme en andere ziekten hadden ook XMRV en daarop lijkende virussen in hun lichaam. Veel andere mensen hadden dit ook, maar de meesten daarvan waren nog niet ziek.

 

 

Nieuw onderzoek

 
Francis Colling, hoofd van de National Institutes of Health, gaf naar aanleiding van deze bevindingen groen licht voor een onderzoek door een onderzoekscentrum dat zou worden geleid door Dr. Ian Lipkin, het hoofd van het Institute of Infection en Immunity van de Columbia Universiteit. Toentertijd werd Dr. Lipkin geprezen als ‘de meest gevierde virusjager ter wereld’.[17] De Lipkin studie moest een onderzoek op grote schaal worden met het doel te onderzoeken wat er was gebeurd met ME/CFS en andere neurologische stoornissen in de Verenigde Staten. Echter, artsen werden geïnstrueerd een aantal ongebruikelijke criteria te hanteren om patiënten uit dit onderzoek te weren. Zij sloten patiënten uit met een mogelijke infectie met HIV, Hepatitis B-virus, Treponema pallidum (syphillis), B Burgdorferi (de spirocheet die Lyme veroorzaakt), medische of psychiatrische ziekten die mogelijk geassocieerd zouden kunnen worden met vermoeidheid, en abnormale serumeigenschappen en schildklieraandoeningen. Het onderzoek sloot op die manier juist die groep patiënten uit die het meest waarschijnlijk waren geïnfecteerd met retrovirussen. Kennelijk was dit onderzoek ontworpen om te falen.

 

 

Dr. Mikovits werd ontslagen als directeur

 
Dr. Mikovits was een van de onderzoekers die betrokken waren bij het onderzoek dat plaatsvond in 2010 en 2011. Zij ging door met haar onderzoek tot de late zomer van 2011, totdat zij door het hoofd van het instituut dat haar laboratorium huisvestte gevraagd werd om goedkeuring te geven aan frauduleuze uitgaven van federale subsidie voor haar werk. Zij kwam er ook achter dat de retrovirus-test die op de markt werd gebracht door de eigenaar van het instituut, onzorgvuldige testresultaten weergaf. Zij sprak zich uit over deze onrechtmatigheden en werd eind september 2011 uit haar functie ontslagen.

Drie weken later werd Dr. Mikovits gearresteerd en vijf dagen lang in de gevangenis gezet zonder dat zij de mogelijkheid kreeg om op borgtocht vrij te komen omdat zij ‘vluchtgevaarlijk’ zou zijn. Uiteindelijk werd zij aangeklaagd voor diefstal van haar eigen notitieboeken betreffende haar onderzoek. Deze notitieboeken bevatten aantekeningen over haar recente onderzoek naar retrovirussen. Op de dag dat zij uit de gevangenis werd ontslagen werd haar de toegang tot haar laboratorium en haar kantoor ontzegd terwijl deze werden doorzocht. Men zou haar notitieboeken hebben meegenomen, ware het niet dat een medewerker begreep wat er aan de hand was en hij bracht zowel de notitieboeken van Dr. Mikovits als die van hemzelf in veiligheid. De notitieboeken van een wetenschapper zijn een kostbaar bezit. De notitieboeken van Dr. Mikovits zijn belangrijk omdat zij vertrouwelijk zijn daar zij de namen en adressen bevatten van iedere patiënt die betrokken is geweest bij haar onderzoek naar gammaretrovirussen. Zij bevatten het bewijs van het bestaan van gammaretrovirussen en hun link met ME/CFS die niemand kan ontkennen.

Zonder in te gaan op de details van de gerechtelijke procedure is het voldoende te weten dat de politieke corruptie in Nevada en in de wetenschappelijke wereld in de Verenigde Staten ervoor zorgden dat het werk van Dr. Judy Mikovits werd doodgezwegen en dat zij financieel ten gronde werd gericht. Zij en haar echtgenoot raakten alles kwijt. Zij wonen nu in een huurpand in Zuid-Californië.

 

 

Resultaten van het door het onderzoeksinstituut uitgevoerde onderzoek naar retrovirussen

 
In plaats van de bevinding dat 67% van de patiënten met ME/CFS sporen een retrovirusinfectie in zich droegen, zoals Dr. Mikovits in haar studie had gevonden, of dat 86,5% van de ME/CFS patiënten een muis-leukemie type retrovirus in zich droegen zoals andere wetenschappers hadden gevonden, vond men in het Lipkin-onderzoek geen link met ziekte. Het Lipkin-onderzoek bevestigde echter wel dat 6% van de bevolking van de Verenigde Staten een retrovirusinfectie bij zich draagt, of zij dat nu weten of niet. Deze bevinding was zeer belangrijk. Het onderzoek bevestigde dat bevindingen die zijn opgedaan gedurende twee decennia van onderzoek, consistent bewijs leverden dat er retrovirussen voorkomen in 4-6% van de bevolking. De Lipkin-studie toonde aan dat 20 miljoen Amerikanen drager zijn van retrovirussen. Men vond geen link met ziekte, omdat men groepen uitsloot die zeer waarschijnlijk drager waren van het retrovirus. Dit onderzoek dat vele miljoenen kostte en betaald werd door de belastingbetaler in de U.S., verdoezelde de link tussen retrovirussen en chronische ziekten, maar was niet in staat het bestaan van retrovirussen in de algehele bevolking te verdoezelen.

Men wilde geen link met ziekte vinden omdat de regering, de farmaceutische industrie, de zorgverzekeraars en het regulier medische systeem niet wilden dat de waarheid werd blootgelegd. De kosten zouden duizelingwekkend hoog worden wanneer het publiekelijk bekend zou worden dat de gezondheidszorg zelf 20 miljoen mensen had geïnfecteerd met een virus dat chronische ziekten, handicaps, lijden en dood veroorzaakt.

 

 

De vernietiging van het werk en de carrière van Dr. Mikovits

 
De publicatie van haar onwettige arrestatie in het blad Science, compleet met foto, beschadigde haar professionele reputatie aanzienlijk. Dit werd gevolgd door een aanval op het werk dat Dr. Mikovits eerder publiceerde. Het artikel uit 2009 over gammaretrovirussen werd formeel teruggetrokken door de redactie van het blad die het had gepubliceerd omdat zij bewijs leverde dat retrovirussen onontdekt kunnen blijven. Precies zoals haar onderzoek meer dan twee decennia eerder had aangetoond dat HIV onontdekt kon blijven. Dr. Mikovits is sinds september 2011 werkeloos. Haar carrière is vernietigd. Niemand wil haar subsidiegeld geven voor nieuw onderzoek omdat de regering niet wil dat er verder onderzoek wordt gedaan naar retrovirussen die werden geschapen in laboratoria. Virussen die door vaccins, biologische vervuiling en voedsel geïntroduceerd werden in de mens.

 

 

Dr. Mikovits heeft het zwaar, maar is niet verslagen

 
Zoals te verwachten hebben Dr. Mikovits en haar echtgenoot ernstige financiële klappen moeten verduren ten gevolge van werkeloosheid en de hoge kosten voor een advocaat. Dr. Mikovits is economisch verpletterd, maar haar strijd om de waarheid blijft intact. Zij beschrijft haar situatie als volgt:

‘Persoonlijk hebben we niet veel nodig en hebben we niet veel. Er zijn weinig mensen die zoals wij vlak bij het strand wonen, in de zonneschijn in een leuke stad. We overleven en staan klaar om te doen wat het dan ook is dat God van ons wil. Dus ik beschouw mijzelf als gezegend. Er waren veel donkere dagen en ik ben er zeker van dat er nog meer donkere dagen zullen komen, maar het verhaal is nog niet klaar en deze virussen en ziekten zijn niet dood’.[19]

Dr. Mikovits gaat door met onderzoek. Zonder laboratorium bestudeert zij nog steeds ME/CFS, autisme, kanker en andere ziekten. Zij gaat door met het geven van raad aan patiënten met ME/CFS, aan ouders van autistische kinderen en aan artsen die de waarheid van wat haar onderzoek liet zien begrijpen en vanuit dat inzicht handelen.

 

 

 

 

 
Bronnen:

 
[1] Plague: One Scientist’s Intrepid Search for the Truth about Human Retroviruses and Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS), Autism, and Other Diseases door Kent Heckenlively en Judy A. Mikovits, PhD, Skyhorse Publishing, 2014, ISBN: 978-1-62636-565-0, Chapter Five, ME/CFS and autism in the Medical Literature.
[2] Retroviruses may be associated with the following diseases. This information was derived from my conversation with Dr. Mikovits and from her slides available from: “PRT 2013 Presentation,” MAR Consulting Inc., retrieved 12/ 18/2015. http://www.marconsultinginc.com/prt-2013-presentation.html
Cancers: Prostate, Breast, Lymphoma, Chronic Lymphocytic Leukemia, Mantle Cell Lymphoma, Adult T-Cell Leukemia, Hairy Cell Leukemia, Liver, Bladder, Kidney, Pancreas, Colorectal, Ovarian, and Non-Hodgkin’s Lymphoma.
Auto-Immune Diseases: Rheumatoid Arthritis, Lupus, Crohn’s Disease, Peripheral Neuropathy, Primary Biliary Cirrhosis, Sjogren’s Syndrome, Hashimoto’s Thyroiditis, Polymyositis, and Bechet’s Disease.
Neuro-Immune Diseases: Myalgic Encephalomyelitis or Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS), Multiple Sclerosis, Fibromyalgia, Gulf-War Syndrome, Morgellons Disease, treatment resistant Lyme disease, and idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP).
Central Nervous System Diseases: Alzheimer’s, Amyotrophic Lateral Sclerosis, multiple systems atrophy, autism, and Parkinson’s.
[3] Plague, Foreword, page XVII.
[4] “FDA Approves INTERCEPT Blood System for Plasma,” Press Release, Cerus Corporation, 12/16/2014. http://www.cerus.com/Investors/Press-Releases/Press-Release-Details/2014/FDA-Approves-INTERCEPT-Blood-System-for-Plasma/default.aspx
[5] Plague, page 67.
[6] “Xenotransplantation and Primates – Threats Masquerading as Cures,” Dr. John Coffin, September 1, 1996. http://www.idausa.org/ir/reports/aidsresearch.html
[7] Antoinette Cornelia van der Kuyl, Marion Cornelissen, Ben Berkhout; “Of mice and men: on the origin of XMRV,” Frontiers in Microbiology, January 2011. http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fmicb.2010.00147/full
[8] Adapted from: “Innate Immune Changes in the Peripheral Blood of Chronic Fatigue Syndrome Patients: Risk Factors for Disease Progression and Management,” Deborah L. S. Goetz, Judy A. Mikovits, Jamie Deckoff-Jones, and Francis W. Ruscetti; Chapter VI, 2014 Nova Science Publishers, Inc. http://www.marconsultinginc.com/nova-chapter.html
[9] “Judy A. Mikovits, PhD,” MAR Consulting Inc. http://www.marconsultinginc.com/judy-a.-mikovits–phd.html
[10] Interview of Dr. Judy A. Mikovits, PhD, conducted by John P. Thomas by phone on 12/14/2015.
[11] Plague, page 116. “Twenty-two scientists attended the workshop, according to the summary, including many luminaries in the field. The meeting included representatives from the HIV Drug Resistance Program, Columbia University, Tufts University, the Cleveland Clinic, the Fred Hutchinson Cancer Research Center, the University of Utah, the Laboratory of Cellular Oncology (NCI), the Medical Oncology Branch (NCI), the Laboratory of Tumor Immunology and Biology (NCI), the Urologic Oncology Branch (NCI), the Division of Cancer Epidemiology & Genetics (NCI), the Laboratory of Experimental Immunology (NCI), the Laboratory of Cancer Prevention (NCI), the AIDS and Cancer Virus Program (Science Applications International Corporation—a Fortune 500 company with approximately 40,000 employees worldwide), the Centers for Disease Control and Prevention, and the Food and Drug Administration (FDA).”
[12] Plague, pages 237 and 270.
[13] Plague page 271.
[14] IBID.
[15] Plague, page 270.
[16] Plague, page 273.
[17] Plague, page 349.
[18] Plague, Chapters Twenty and Twenty-one.
[19] Interview of Dr. Judy A. Mikovits, PhD, conducted by John P. Thomas by phone on 12/14/2015.

 

 

 

 
Bron Originele artikel: Vaccines and Retroviruses: A Whistleblower Reveals What the Government is Hiding John P. Thomas

 
Vertaling: Lonneke Schuller tot Peursum voor Vaccinvrij. Lonneke Schuller is klassiek homeopathe in Steenwijk

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This