Volledig gevaccineerd versus ongevaccineerd – een samenvatting van wetenschappelijk onderzoek

door | 25 jul 2019 | BMR-vaccin, Wetenschap

Hoe is de gezondheid van gevaccineerde kinderen in verhouding tot de gezondheid van ongevaccineerde kinderen? Is deze studie al gedaan? In het onderstaande artikel zet Robert F. Kennedy, oprichter van Children’s Health Defense, belangrijke informatie voor u uiteen.
 

 

Volledig gevaccineerd versus ongevaccineerd – een samenvatting van wetenschappelijk onderzoek

Robert F. Kennedy

Het ‘Institute of Medicine’ (IOM) heeft de ‘Centers for Disease Control’ (CDC) herhaaldelijk gevraagd om studies uit te voeren die ‘de gezondheid van kinderen die volledig gevaccineerd zijn, te vergelijken met de gezondheid van kinderen die niet gevaccineerd zijn.’

Tijdens een hoorzitting van het congres in november 2012 over autisme gaf Dr. Coleen Boyle, ten overstaan van de ‘House Committee on Oversight and Government Reform’ ontwijkende antwoorden aan de wetgevers die haar op dit punt ondervroegen. Na flink onder druk gezet te zijn, zei ze uiteindelijk: “We hebben geen studies die de gevaccineerde versus niet-gevaccineerde kinderen hebben onderzocht.” Dat was meineed.

CDCBoyle wist dat CDC een interne onderzoeker, Thomas Verstraeten, in 1999 de opdracht had gegeven om een gevaccineerd/ niet-gevaccineerd onderzoek uit te voeren in de gigantische Vaccine Safety Datalink (VSD) van de CDC (ik vat de geheime bevindingen van Verstraeten samen op dia 1). Verstraeten vond een dramatisch verband tussen kwikhoudende hepatitis B-vaccins en verschillende neurologische aandoeningen waaronder autisme, en bereidde het resultaat van deze studie voor op publicatie. De CDC deelde de analyse van Verstraeten met de toenmalige vier grote vaccinproducenten, maar hield deze geheim voor het Amerikaanse publiek.

De gegevens in de Verstraeten-studie van CDC uit 1999 wezen zonder enige twijfel thimerosal aan als de belangrijkste boosdoener achter de autisme-epidemie.

 

 

De resultaten zijn onder het tapijt geveegd

De grootste vaccinproducent ter wereld, GlaxoSmithKline (GSK) liet Verstraeten vervolgens voor een kleinigheid naar Brussel komen, en de CDC gaf de ruwe onderzoeksgegevens van Verstraeten aan zijn CDC-baas Frank DeStefano en een andere onderzoeker, Robert Davis, die werkzaam was als consultant voor de vaccinindustrie. Die twee mannen bewerkten de gegevens gedurende 4 jaar, en verwijderden alle niet-gevaccineerde kinderen. Zodoende werden de bevindingen over autisme weggewerkt, waarna een geschoonde versie werd gepubliceerd om het vaccin te vrijwaren. De CDC blokkeerde vervolgens de publieke toegang tot de Vaccine Safety Datalink. En de CDC blokkeert tot op de dag van vandaag elke poging van onderzoekers om verschillen in gezondheid van gevaccineerde versus niet-gevaccineerde bevolkingsgroepen te bestuderen.

Hedendaagse e-mails van CDC-functionarissen – verkregen onder de FOIA (wet op openbaarheid van bestuur) – en de transcripties van een geheime ontmoeting tussen regelgevende overheden en vaccinproducenten in Simpsonwood, Georgia, tonen aan dat HHS-ambtenaren plannen maakten om (nep)studies uit te voeren. Deze studies moesten de link tussen vaccins en autisme ontkennen. CDC-functionarissen huurden een Scandinaviër, Poul Thorsen, in en gaven hem $ 10 miljoen om een reeks frauduleuze rapporten in Denemarken op te stellen. Thorsen produceerde plichtsgetrouw de van tevoren bepaalde uitkomsten, maar hij wordt ervan beschuldigd ten minste $ 1 miljoen van de subsidie van CDC in zijn eigen zak gestoken te hebben. Thorson is nu een internationale voortvluchtige vanwege een aanklacht van de federale Amerikaanse overheid en staat op de lijst ‘Most Wanted’ van HHS (ministerie van gezondheid). De CDC blijft echter de studies van Thorsen aanhalen als de basis voor de bewering dat vaccins geen autisme veroorzaken.

 

 

Poging om de link te ontkrachten

CDC-functionarissen Frank DeStefano en Coleen Boyle beseften dat ze een Amerikaanse bevolkingsgroep zouden moeten bestuderen om het verband tussen vaccins en autisme overtuigend te kunnen ontkrachten voor Amerikanen. Ze dachten dat het veilig zou zijn om het BMR-vaccin te bestuderen, omdat de BMR geen thiomersal bevatte. Ze stelden wetenschapper en CDC-klokkenluider, Dr. William Thompson en drie andere onderzoekers van het ‘Immunization Safety Office’ aan om het BMR-vaccin bij kinderen in Georgia te bestuderen. Thompson maakte zich zorgen dat hij in hetzelfde “circus” als de Verstraeten- studie terecht zou komen. Maar zijn bazen beloofden Thompson dat er dit keer geen pogingen gedaan zouden worden om onaangename gegevens te verduisteren. Ze zouden vooraf overeenstemming bereiken over de protocollen en zich hieraan houden, ongeacht wat de gegevens zouden onthullen.

Echter, toen de gegevens – bij toediening volgens schema met de BMR – een schokkende toename van autisme onder Afro-Amerikaanse jongens van 364% lieten zien in vergelijking met de ongevaccineerde kinderen, beval Destefano de vier CDC-wetenschappers om de belastende resultaten van het onderzoek in de vuilnisbak te gooien. “Ik kan niet geloven dat we hebben gedaan wat we deden, maar we hebben het gedaan”, vertelde Thompson later. De eveneens ‘gesaneerde’ versie van de studie wordt nu in 97 latere publicaties aangehaald als het bewijs dat vaccins geen autisme veroorzaken. “Ik schaam me nu diep als ik de ouder van een kind met autisme ontmoet, omdat ik onderdeel ben geweest van het probleem.” (Dia 11 toont de echte resultaten van de originele gegevens van Dr. Thompson)

Ondanks de inspanningen om belastende resultaten te onderdrukken, zijn onafhankelijke wetenschappers en onderzoeksinstellingen (inclusief UCLA) erin geslaagd om vanaf 1999 verschillende aanvullende gevaccineerde/ niet-gevaccineerde onderzoeken uit te voeren en te publiceren. Sommige van die studies zijn in deze presentatie samengevat.

 

 

Bekijk de 37 dia’s van de presentatie ‘Vaxxed-Unvaxxed’ (gevaccineerd-ongevaccineerd)

 

 

1. Eerste Generatie’: De niet gepubliceerde ‘Verstraeten’-studie van de CDC van Hepatitis B liet een dramatische toename zien van autisme (7,6X), slaapstoornissen (5X), spraakstoornissen (2,1X), en neurologische ontwikkelingsstoornissen (1,8X)

De niet gepubliceerde data zijn verkregen middels een WOB-verzoek

 

 

2. DTP-, en tetanus-vaccinatie vermeerderen de kans op allergieën (1,63X) in kinderen

 

 

3. Hepatitis B –vaccins vergroten de kans op speciaal onderwijs met 8,63%

 

 

4. Hepatitis B –vaccins vergroten de kans bij zuigelingen van het mannelijke geslacht op autisme 3X

 

 

5. Griepprik verhoogt de ratio van andere infectie 4,4X

 

 

6. DTP vergroot sterfte in meisjes 10X

 

 

7. Vaccinatie van prematuur geboren baby’s vergroot de kans op neurologische ontwikkelingsstoornissen 6,6X

 

 

8. Vaccinatie verhoogt de kans op allergische neusverkoudheid (30X), allergieën (3,1X), ADHD (4,2X), autisme (4,2X), eczeem (2,9X), Leerstoornissen (5,2X), neurologische ontwikkelingsstoornissen (3,7X)

 

 

9. Vaccinatie verhoogt Type 1 diabetes 3X

 

 

10. Poliovaccinatie verhoogt Type 1 diabetes 2,5X

 

 

11. Ruwe data van de CDC laat zien dat vaccinatie volgens het vaccinatieschema met BMR de kans op autisme 3,64X vergroot

De niet gepubliceerde data zijn verkregen middels een WOB-verzoek

 

 

12. Thiomersal-bevattende Hepatitis B-serie vergroot kans op autisme 3,39X

 

 

13. Humaan Papilloma Virus vaccin vergroot de kans op astma 8,01X


 

 

14. Thiomersal-bevattende Hepatis B serie vergroot de kans op premature pubertijd 2,1X

 

 

15. BMR-vaccin vergroot risico op ziekte van Crohn 3.01X en ontstekingen aan de darm 2,53X

 

 

16. Thiomersal bevattende hepatitis B-vaccins – vergeleken met kinderen die gevaccineerd werden zonder thiomersal – verhoogden de kans op ADHD 1.98X

 

 

17. Hoogste niveaus van blootstelling aan thiomersal vergroot risico op autisme 11,35X

 

 

18. Twee H1N1-bevattende griepvaccins voor en tijdens zwangerschap vergroot risico op miskraam 7,7X

 

 

19. H1N1 Griep vaccin vergroot risico op Bell’s Palsy (1,34X), paraesthesia (onjuiste gevoelswaarneming) (1,25X), en inflammatory bowel disease (chronische ontsteking van de darmen) (1,25X) in risicogroepen

 

 

20. HPV-vaccinatie verhoogt risico op verslechtering van het geheugen (1.23X) en oncontroleerbare bewegingen (1.53X)

 

 

21. Thiomersal bevattende drie-delige Hepatitis B serie in de eerste zes levensmaanden vergroten de kans op emotionele stoornissen (2,37X)

 

 

22. HPV-vaccin vergroot het risico op Coeliakie (1,56X)

 

 

23. H1N1-, en jaarlijkse griepvaccins beide gegeven tijdens de zwangerschap vergroten verlies van de foetus (11,4X) vergeleken met alleen toediening van het jaarlijkse griepvaccin

 

 

24. Mexicaanse griepvaccin (Pandemrix) vergroot het aantal gevallen van narcolepsie bij Zweedse kinderen 25X

 

 

25. Risico op Chorioamnionitis bij zwangere vrouwen gevaccineerd met Tdap versus zwangere vrouwen niet gevaccineerd met Tdap

 

 

26. Eerste dosis rotavirus-vaccin (rotarix) vergroot de kans op darminvaginatie (inschuiven van een deel van de darm in en ander deel van de darm) 5,8X

 

 

27. Mazelenvaccins versus mazeleninfectie vergroot de kans op allergie met 2,8%

 

 

28. Hogere blootstelling aan thiomersal uit kindervaccins vergroot de kans op tics van het bewegingsapparaat (2.19X), en fonetische tics (2,44X) bij jongens

 

 

29. Het vertragen van de eerste drie doses DTP-vaccin vermindert het risico op Astma met 61%

 

 

30. Blootstelling aan hogere niveaus thiomersal in kindervaccins voor de leeftijd van 13 maanden vermeerdert het aantal gevallen van premature puberteit met 6,45%

 

 

31. Toevoegen van het Hepatits B-vaccin in 1988 verhoogde het aantal gevallen van Diabetes Type B 1,62X bij kinderen in Nieuw-Zeeland

 

 

32. DTP-vaccinatie verhoogt de sterfte 2,45X bij meisjes die hieraan voorafgaand het BCG (tuberculose)-vaccin kregen

 

 

33. Een hoger aantal doses vaccin voor de leeftijd van 1 jaar vergroot kindersterfte 1,83X

 

 

34. Een dosis DTP-vaccin vergroot kindersterfte 1,84X

 

 

35. Vroege DTP-vaccinatie bij meisjes vergroot kindersterfte 5,68X

 

 

36. BCG en DTP-vaccins samen vergroot sterfte bij meisjes 2,4X

 

 

37. Tweede en derde dosis van DTP-vaccin vergroot kindersterfte 4,36X

 

 

 

Vertaling: Door Frankema voor Vaccinvrij

Bron originele artikel: Fully Vaccinated vs. Unvaccinated — A Summary of the Research

Vertaald met toestemming van Childrens Health Defense

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This