Wat we de kinderen hebben aangedaan

door | 19 aug 2023 | COVID-19 ziekte

Covid is voorbij, maar de gevolgen nog lang niet. Vooral voor onze kinderen. Childrens Health Defense publiceerde een artikel dat analyseert wat we onze kinderen hebben aangedaan. Het gaat veel verder dan de meeste mensen beseffen. En dan te bedenken dat onze leiders met de Pandemie-wet wettelijk vastgelegd hebben dat dit beleid  zo weer uit de kast getrokken kan worden. 

 

 

Wat we de kinderen hebben aangedaan

Zoals elke ouder weet, zijn kinderen geen kleine volwassenen. Hun hersenen groeien en worden sterk gevormd door hun omgeving en ervaringen. Sociale vaardigheden en waarden worden geleerd van de mensen om hen heen, waarbij teamwork, het inschatten van risico’s, persoonlijke grenzen en tolerantie worden aangeleerd door met andere kinderen te spelen. Hun immuunsysteem prent het contact met de omgeving in en vormt een reeks reacties die de gezondheid op latere leeftijd zullen bepalen. Hun lichamen groeien fysiek en worden bedreven in fysieke vaardigheden. Ze leren zowel vertrouwen als wantrouwen door interactie met volwassenen.

Deze snelle fysieke en psychologische groei maakt kinderen zeer kwetsbaar voor letsel. Terugtrekken uit het nauwe contact met vertrouwde volwassenen en gedwongen afstand nemen heeft grote emotionele en fysieke gevolgen, net als bij andere primaten. Gebrek aan ervaring maakt hen ook kwetsbaar voor manipulatie door volwassenen die bepaalde houdingen of overtuigingen doordrukken – dit wordt vaak ‘grooming’ genoemd Om deze redenen stelden onze voorouders specifieke beschermingen en gedragsnormen in die de behoeften van kinderen boven die van volwassenen stelden.

Kinderen beschermen betekende echter niet dat ze in een gewatteerde cel werden opgesloten – beleidsmakers wisten dat dit schadelijk zou zijn voor de psychologische en fysieke ontwikkeling. Het hield in dat kinderen hun omgeving en samenleving mochten verkennen, terwijl er maatregelen werden genomen om hen te beschermen tegen wangedrag, ook van diegenen die hen rechtstreeks óf door onwetendheid óf door verwaarlozing zouden schaden.

Het opleggen van risico’s aan kinderen ten voordele van volwassenen werd daarom beschouwd als een van de ergste misdaden. Het meest laffe gebruik van ‘menselijke schilden’

Artikel 3 van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind plaatst kinderen in het middelpunt van de publieke besluitvorming:

“Bij alle acties met betrekking tot kinderen…. vormen de belangen van het kind de eerste overweging.”

Wanneer we medeplichtig zijn aan daden waarvan we weten dat ze verkeerd zijn, zoeken we natuurlijk naar manieren om onze rol daarin niet te hoeven erkennen of om de daden te rechtvaardigen als zijnde ‘voor een groter goed’ Maar liegen tegen onszelf is geen goede manier om een fout te herstellen. Zoals we bij andere gevallen van institutioneel kindermisbruik hebben gezien, kan het misbruik hierdoor voortwoekeren en zich uitbreiden. Het bevordert de belangen en veiligheid van de daders boven die van de slachtoffers.

 

 

Covid als doelwit voor kinderen

Begin 2020 werd een virusuitbraak vastgesteld in Wuhan, China. Het was al snel duidelijk dat dit relatief nieuwe coronavirus zich vooral richtte op zieken en ouderen, met name mensen met een ongezond westers dieet. Het incident met de Diamond Princess toonde echter aan dat zelfs onder ouderen de overgrote meerderheid de ziekte zou overleven (Covid-19), en dat velen niet eens ziek werden.

Als reactie op de pandemie richtten Westerse volksgezondheidsinstellingen, politici en media zich ook op kinderen. De maatschappij voerde een nooit eerder vertoond beleid; een maatschappijbrede aanpak die naar verwachting armoede en ongelijkheid zou doen toenemen, was vooral gericht op mensen met lagere inkomens, en zou de ontwikkeling van kinderen verstoren. Er werden beperkingen opgelegd aan het spel, de opvoeding en de communicatie van kinderen en er werd psychologische manipulatie gebruikt om hen ervan te overtuigen dat ze een bedreiging vormden voor hun ouders, leerkrachten en grootouders. Beleidsmaatregelen zoals isolatie en reisbeperkingen, die normaal gesproken worden toegepast op criminelen, werden toegepast op hele bevolkingsgroepen.

De nieuwe reactie op het gebied van de volksgezondheid werd ontworpen door een kleine maar invloedrijke groep zeer rijke mensen, vaak filantropen genoemd, en internationale instellingen die zij het afgelopen decennium hebben gefinancierd en overgenomen. Diezelfde mensen zouden zich enorm verrijken door de reactie op de pandemie die volgde. Aangemoedigd door nog steeds diezelfde, maar nu nog rijkere mensen, werken regeringen op dit moment aan het vastleggen van dit beleid om een armere, minder vrije en ongelijkere wereld op te bouwen waarin alle kinderen zullen opgroeien.

Hoewel er zelden over wordt gesproken in het publieke debat, zijn strategieën om kinderen als doelwit te beschouwen en op te offeren ten behoeve van volwassenen niet nieuw. Het is echter een praktijk die normaal gesproken afkeer oproept. Nu we er deel van uitmaken, begrijpen we beter hoe dergelijke acties een samenleving kunnen binnensluipen en er een integraal onderdeel van kunnen worden. Mensen vinden het gemakkelijk om het verleden te veroordelen terwijl ze het heden goedpraten; ze vragen herstelbetalingen voor slavernij in het verleden terwijl ze pleiten voor goedkopere batterijen die geproduceerd worden door de huidige kinderslavernij, of ze veroordelen kindermisbruik in instellingen uit het verleden terwijl ze het vergoelijken als het binnen hun eigen instellingen gebeurt. Dietrich Bonhoeffer vroeg ons niet om naar het verleden te kijken, maar naar het heden. De meest volwassen samenleving is een samenleving die zichzelf onder ogen kan zien, kalm en met open ogen.

Covid is voorbij, maar de gevolgen nog lang niet. Vooral voor onze kinderen. Childrens Health Defense publiceerde een artikel dat analyseert wat we onze kinderen hebben aangedaan. Het gaat veel verder dan de meeste mensen beseffen.

 

 

Het ontbreken van bewijs

In de lucht verspreide respiratoire virussen, zoals coronavirussen, verspreiden zich in kleine deeltjes over lange afstanden en worden niet onderbroken door mondkapjes of chirurgische maskers. Dit staat al lang vast en is opnieuw bevestigd door het Amerikaanse CDC in een meta-analyse van griepstudies die in mei 2020 is gepubliceerd.

Het SARS-CoV-2 virus was enigszins ongebruikelijk (hoewel niet uniek) omdat het zich richtte op een celreceptor in de bekleding van de luchtwegen (ACE-2 receptoren), om cellen binnen te dringen en te infecteren. Deze komen minder tot expressie bij kinderen, wat betekent dat kinderen intrinsiek minder kans lopen om ernstig geïnfecteerd te raken of grote virale ladingen aan anderen door te geven. Dit verklaart de onderzoeksresultaten aan het begin van de Covid-19 epidemie, die een zeer lage overdracht van kinderen op leerkrachten aantoonden. En volwassenen die met kinderen samenleven hadden een lager dan gemiddeld risico. Het verklaart waarom Zweden, na eerdere op bewijs gebaseerde aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), scholen openhield zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid.

Gewapend met deze kennis sloten wij (als samenleving) scholen en dwongen we kinderen hun gezicht te bedekken, waardoor hun leerpotentieel afnam en hun ontwikkeling werd belemmerd. In de wetenschap dat de sluiting van scholen kinderen met een laag inkomen en een slechtere toegang tot computers en thuisstudieomgeving onevenredig zou benadelen, zorgden we ervoor dat de kinderen van de rijken hun voorsprong op de volgende generatie zouden vergroten. In lage-inkomenslanden werkten deze schoolsluitingen zoals verwacht, waardoor kinderarbeid toenam en tot 10 miljoen extra meisjes veroordeeld werden tot kinderhuwelijken en nachtelijke verkrachtingen.

 

 

Kinderen thuis mishandelen

Voor velen is de school het enige stabiele en veilige deel van hun leven, waar ze het belangrijke pastorale en begeleidende werk kunnen doen dat kinderen in een crisis identificeert en ondersteunt. Als leerlingen niet naar school gaan, worden de meest kwetsbaren het zwaarst getroffen, leerkrachten kunnen de vroege waarschuwingssignalen van misbruik of verwaarlozing niet oppikken en kinderen hebben niemand aan wie ze het kunnen vertellen. Kinderen met speciale behoeften hebben vaak geen toegang meer tot ondersteuning door verschillende instanties.

Sport en buitenschoolse activiteiten zijn belangrijk in het leven van kinderen. Gebeurtenissen zoals schooltoneel, schoolreisjes, koren en de eerste en laatste schooldag geven een stempel op hun leven en zijn van vitaal belang voor hun sociale ontwikkeling. Vriendschappen zijn cruciaal voor hun emotionele ontwikkeling, vooral tijdens de cruciale groeifasen – kindertijd, adolescentie en jong-volwassenheid – en vooral wanneer er sprake is van kwetsbaarheid of speciale behoeften, hebben kinderen toegang nodig tot familie, vrienden, diensten en ondersteuning.

Het resultaat van deze verwaarlozing, zoals blijkt uit een recente studie van de UCL over de resultaten van de beperkingen van de Britse regering voor kinderen in 2020-2022, was niets minder dan een ramp:

“De impact van de pandemie zal nadelige gevolgen hebben voor kinderen en jongeren op de korte en lange termijn, met velen nog niet zichtbaar, het zal blijvende gevolgen hebben voor hun toekomst in termen van professionele levenstrajecten, gezonde levensstijlen, geestelijk welzijn, onderwijskansen, zelfvertrouwen en nog veel meer.”

Zoals de studie concludeert:

“Kinderen werden vergeten door beleidsmakers tijdens de Covid lockdowns.”

Baby’s, kinderen en tieners kregen tijdens hun vormingsjaren te maken met talrijke lockdowns, ondanks het feit dat ze slechts een klein deel van de Covid hospitalisaties en sterfgevallen voor hun rekening namen. De UCL studie ontdekte dat politici kinderen en jongeren niet als een “prioriteitsgroep” beschouwden toen Engelse lockdowns werden opgelegd. Baby’s die geboren worden in de Covid-Lockdowns hebben duidelijke vertragingen in de ontwikkeling van de hersenen en gedachten.

Kinderen krijgen onderwijs omdat het hun educatieve en psychologische ontwikkeling ten goede komt, een veilige en beschermende omgeving biedt en een manier is om gelijkheid te verbeteren. Het was dus te verwachten dat de sluiting van scholen zou leiden tot ontwikkelingsverlies bij zeer jonge kinderen, een lager opleidingsniveau in alle leeftijdsgroepen, geestelijke gezondheidsproblemen en een toename van misbruik.

In het Verenigd Koninkrijk gingen in 2021 840 miljoen schooldagen verloren en bijna twee miljoen van de negen miljoen leerlingen in Engeland gaan nog steeds niet regelmatig naar school. Al in november 2020 meldde Ofsted, de instantie die scholen in Engeland inspecteert en er verslag over uitbrengt, dat de meerderheid van de kinderen er in educatief opzicht op achteruit ging. Er werd achteruitgang geconstateerd in communicatievaardigheden, lichamelijke ontwikkeling en zelfstandigheid. Deze gevolgen worden in heel Europa gezien en zullen waarschijnlijk levenslang zijn. Desondanks werd het beleid voortgezet.

In de Verenigde Staten hadden de sluitingen van scholen gevolgen voor naar schatting 24,2 miljoen schoolverlaters (wereldwijd 1,6 miljard) en de verslechtering van het onderwijs is daar bijzonder duidelijk. Volgens de laatste evaluaties van de National Assessment of Education Progress (NAEP) hebben scholieren bijna een jaar leerachterstand opgelopen. Ongeveer een derde van de leerlingen haalde de laagste benchmark voor lezen niet en voor wiskunde was er de sterkste achteruitgang in de geschiedenis. Omdat armere leerlingen minder toegang hebben tot het internet en tot ondersteuning voor leren op afstand, vergroten de sluitingen van scholen ook de raciale en etnische ongelijkheden.

En toen de scholen in het Verenigd Koninkrijk weer opengingen, werd er een schadelijke en beperkende reeks regels ingevoerd voor het dragen van mondkapjes, testen, bellen, beperkingen op het schoolplein en statische lesroosters. Kinderen na de basisschool zaten de hele dag in dezelfde ruimte, 9 uur per dag met mondkapjes als ze het openbaar vervoer gebruikten om naar school te gaan. Isolatie en quarantaine leidden tot landurige afwezigheid. Leraren die ontdekt hadden dat deze aanpak schadelijk was, bleven het toepassen.

Het recente Ofsted-rapport uit het voorjaar van 2022 benadrukte de schadelijke effecten van de beperkingen op de ontwikkeling van jonge kinderen en zou genoeg moeten zijn om alarmbellen te laten rinkelen, want het rapport registreerde het volgende:

  • Vertragingen in de fysieke ontwikkeling van baby’s
  • Een generatie baby’s die moeite heeft met kruipen en communiceren
  • Baby’s die met vertraging leren lopen
  • Vertragingen in spraak en taal (deels te wijten aan het opleggen van mondkapjes).

Dit laatste is ook opgemerkt door mensen uit de praktijk, zoals het hoofd van de spraak- en taalafdeling in Noord-Ierland:

“Een groeiend aantal jonge kinderen ondervindt aanzienlijke communicatieproblemen na de opsluiting en sommigen kunnen helemaal niet praten, ze grommen of wijzen naar dingen die ze willen hebben en weten niet hoe ze met de andere kinderen moeten praten.”
lonely baby

Uit een studie van Ierse onderzoekers bleek dat baby’s die geboren waren tussen maart en mei 2020, toen Ierland op slot zat, minder kans hadden om ten minste één specifiek woord te zeggen, te wijzen of gedag te zwaaien toen ze 12 maanden oud waren. Uit een ander onderzoek, gepubliceerd in Nature, bleek dat kinderen in de leeftijd van 3 maanden tot 3 jaar bijna twee standaarddeviaties lager scoorden in een meting van de ontwikkeling die vergelijkbaar is met IQ. Aangezien 90 procent van de hersenontwikkeling plaatsvindt in de eerste vijf levensjaren, is dit tragisch. Veel kinderen in deze leeftijdsgroep beginnen nu met een grote achterstand op school, ze bijten en slaan, zijn overweldigd door grote groepen en niet in staat om zich te vestigen en te leren met de sociale en educatieve vaardigheden van een kind dat twee jaar jonger is.

Vanuit het oogpunt van de geestelijke gezondheid hebben we als samenleving de geestelijke gezondheid van kinderen ondermijnd door een beleid te volgen waarvan we wisten dat het schadelijk was en zelfs ontworpen om angst aan te wakkeren; een directe vorm van misbruik. Kinderen werden opgesloten in hun slaapkamers, geïsoleerd van vrienden, kregen te horen dat ze een gevaar waren voor anderen en dat als ze zich niet aan de regels hielden, ze oma zouden konden vermoorden. Er werd hen een agenda van angst opgelegd.

In het Verenigd Koninkrijk zijn er verbazingwekkend veel kinderen die op geestelijke gezondheidszorg wachten, terwijl er maandelijks meer dan 400.000 kinderen en jongeren worden behandeld voor geestelijke gezondheidsproblemen – het hoogste aantal ooit. Meer dan een derde van de jongeren zegt het gevoel te hebben dat hun leven uit de hand loopt en meer dan 60 procent van de 16- tot 25-jarigen zegt bang te zijn voor de toekomst van hun generatie, 80 procent van de jongeren meldt een verslechtering van hun emotionele welzijn.

Al in de herfst van 2020 stelde het Britse Ofsted vast:

Bovendien pleegden vijf keer meer kinderen en jongeren zelfmoord dan er stierven aan COVID-19 tijdens het eerste jaar van de pandemie in het VK. In de VS rapporteerde CDC dat bezoeken aan spoedafdelingen 50,6 procent hoger waren onder meisjes van 12-17 jaar als gevolg van zelfmoordpogingen. Vanaf begin 2020 was bekend dat kinderen nauwelijks door het virus werden getroffen en een overlevingskans van 99,9987 procent hadden, terwijl ze geen gevaar vormden voor anderen.

 

 

Misbruik van kinderen ver weg

Getallen zijn geen mensen, dus als we het hebben over dode of beschadigde kinderen in grote aantallen, kan het moeilijk zijn om de werkelijke impact te begrijpen. Hierdoor kunnen we de impact verdoezelen. UNICEF vertelt ons echter dat er in 2020 alleen al in Zuid-Azië bijna een kwart miljoen kinderen zijn gedood door de lockdowns. Het zijn er 228.000, elk met een moeder en vader, waarschijnlijk broers of zussen.

De meeste bijkomende sterfgevallen door lockdowns zullen bijzonder onaangenaam zijn geweest, want ondervoeding en infecties zijn harde manieren om te sterven. Deze sterfgevallen waren voorzien door de WHO en de volksgezondheidsgemeenschap in het algemeen. Ze zouden zonder de lockdowns hebben geleefd, omdat het ‘toegevoegde’ sterfgevallen waren.

De WHO schat dat er sinds 2020 elk jaar ongeveer 60.000 extra kinderen sterven aan malaria. Er sterven er nog veel meer aan tuberculose en andere kinderziekten. Met ongeveer een miljard extra mensen die in ernstige voedseltekorten verkeren (bijna verhongeren), zullen er waarschijnlijk nog enkele miljoenen extra harde, pijnlijke sterfgevallen volgen. Het is moeilijk om een kind te zien sterven. Maar iemand zoals wij, vaak een ouder, keek toe en leed onder elk van deze sterfgevallen.

Terwijl velen in de gezondheidszorg en de ‘humanitaire’ industrie verhalen vertellen over het stoppen van een wereldwijde pandemie, wisten degenen die naar deze sterfgevallen keken dat ze onnodig waren. Ze wisten dat deze kinderen waren verraden. Sommigen kunnen misschien nog steeds onwetendheid claimen, omdat de westerse media het bespreken van deze realiteiten te ongemakkelijk heeft gevonden. Hun belangrijkste privé-sponsors profiteren van de programma’s die deze sterfgevallen veroorzaken, net zoals anderen ooit profiteerden van het misbruik en het doden om goedkoop rubber uit Belgisch Congo of de mijnbouw van zeldzame metalen in het Afrika van vandaag veilig te stellen. Het blootleggen van massale kindersterfte met winstoogmerk zal de investeringshuizen die eigenaar zijn van zowel de media als de farmaceutische sponsors van de media niet bevallen. Maar sterfgevallen zijn hetzelfde, of de media er nu aandacht aan besteden of niet.

 

 

Waarom we dit deden

Er is geen eenvoudig antwoord op de vraag waarom de maatschappij haar gedragsnormen veranderde en massaal deed alsof leugens de waarheid waren en de waarheid een leugen. Er is ook geen eenvoudig antwoord op de vraag waarom kinderwelzijn als overbodig werd beschouwd en kinderen als een bedreiging voor anderen. Degenen die de sluiting van scholen organiseerden wisten dat dit de armoede op de lange termijn zou vergroten en dus ook slechtere gezondheid. Ze wisten dat kinderarbeid, kind-bruiden, honger en dood onvermijdelijk zouden toenemen. Daarom runnen we klinieken, ondersteunen we voedselprogramma’s en proberen we kinderen onderwijs te geven.

Geen van de schadelijke gevolgen van de reactie van Covid was onverwacht. De kinderen van de rijken profiteerden, terwijl de kinderen van de minder bedeelden onevenredig veel schade opliepen. Zo heeft de maatschappij altijd gewerkt – we hielden onszelf voor de gek met het idee dat we iets beters hadden ontwikkeld.

Het meest verontrustende is dat we na drie jaar niet alleen nog steeds negeren wat we hebben gedaan, maar ook nog eens van plan zijn om deze praktijken uit te breiden en te institutionaliseren. Degenen die financieel het meest hebben geprofiteerd van Covid-19, die deze maatschappelijke aanval op de meest kwetsbaren hebben gesteund, willen dat dit een vast onderdeel van het leven wordt. Er is geen serieus onderzoek gedaan naar de schade van de wereldwijde reactie, omdat deze verwacht werd en de verantwoordelijken ervan geprofiteerd hebben.

De gewenste reset is bereikt; we hebben onze verwachtingen ten aanzien van waarheid, fatsoen en de zorg voor kinderen bijgesteld. In een amorele wereld wordt aan het geluk, de gezondheid en het leven van een kind slechts zoveel belang gehecht als ons wordt verteld. Om dat te veranderen zouden we tegen de stroom in moeten gaan. De geschiedenis zal zich diegenen herinneren die dat deden en diegenen die dat niet deden.

 

Bron originele artikel: What we did to our children – David Bell and Hugh McCarthy

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This