WHO benoemt Jeremy Ferrar als nieuwe hoofd wetenschapper – waarom dit een gevaar voor de mensheid betekent

door | 4 feb 2023 | COVID-19 ziekte, WHO

Kim Iverson interviewt onderzoeksjournaliste Whitney Webb over Jeremy Ferrar, de nieuwe ‘chief scientist’ van de WHO. Dit artikel is gebaseerd op het interview, dat u onderaan deze pagina kunt bekijken. Het is heel belangrijk dat het gesprek over Jeremy Farrar op gang komt. Lees verder.
 

 
Ongeveer een maand geleden heeft de WHO een nieuwe chief scientist benoemd. Zijn naam is Jeremy Ferrar en zijn rol is om de wetenschap te onderzoeken en richtlijnen te maken voor de lidstaten van de WHO. De WHO is van plan om haar macht flink uit te breiden door wijzigingen op de International Health Regulations (IHR) door te voeren waar de lidstaten zich aan zullen moeten houden. Het uiteindelijke doel is dat de WHO de macht krijgt om bij een volgende pandemie de hele wereld hetzelfde Covid-beleid op te leggen.

Degenen die de leiding hebben over dit beleid krijgen dus extreem veel macht. Dat zijn: Tedros Gebreyesus, voorzitter van de WHO, Bill Gates, op één na de grootste financierder van de WHO, en Jeremy Ferrar, hoofdwetenschapper van de WHO. Wie is Jeremy Ferrar? En hoe denkt de WHO die ongekende macht te vergaren om de respons die de naties op volgende pandemieën moeten gaan geven te kunnen bepalen en afdwingen? Kim Iverson spreekt erover met Witney Webb – een van de beste onderzoeksjournalisten die op deze aardbol rondloopt.
 

 

Wie is Jeremy Ferrar en hoe groot is de macht die hij gaat krijgen bij de WHO?

 
Witney Webb: “Ferrar is voormalig hoofd-leidinggevende (lead director) bij het “Welcome Trust”. Dit is een dochter-organisatie van farmagigant GlaxoSMithKline, een bedrijf is dat betrokken is bij vele medicijnschandalen. Welcome Trust is een van de grootste sponsors van farmaceutisch onderzoek in de UK. Volgens Witney Webb is ‘Welcome trust’ net zo invloedrijk als de Bill & Melinda Gates foundation bij het bepalen van het gezondheidsbeleid, maar staat minder in de schijnwerpers.

 
Als de amendementen op de International Health Regulations zullen worden aangenomen, zal Ferrar de volledige autoriteit hebben om de lidstaten van de WHO het (vaccinatie)-beleid van zijn keuze op te leggen teneinde de volgende pandemie te voorkomen of te bestrijden.

Jerremy Ferrar werkt nauw samen met het World Economic Forum. In de bijeenkomst van het WEF eerder dit jaar in Davos sprak Tony Blair over de nieuwe generatie van vaccins en “injectables”, en over de voortdurende noodzaak van vaccin-paspoorten. Jeremy Ferrar is een voorvechter van de ‘nieuwe generatie vaccins’, waaronder ook de covid-injecties vallen. In feite zijn dit geen vaccins, maar een vorm van gentherapie (d.w.z. dat de injectie inwerkt op het gebied van genetische manipulaties).
 

 

De kronkels in het hoofd van Ferrar

 
In documenten van een organisatie met de naam ‘Welcome Leap’ – wat weer een aftakking is van ‘Welcome Trust’ waar Ferrar eveneens nauw bij betrokken is – zijn veel van zijn meningen over wat “medische innovatie” behelst te vinden. Welcome Leap wordt beschreven als een “wereldwijd gezondheidsequivalent” van DARPA. DARPA is de onderzoeksafdeling van het Pentagon (het hoofdgebouw van het Amerikaanse Ministerie van Defensie). Wat deze twee met elkaar te maken hebben wordt in dit interview niet uitgediept. Het gesprek gaat richting transhumanisme.

Transhumanisme is de filosofie dat de mensheid zich verder kan en moet ontwikkelen tot een nieuwe soort die wellicht niet meer als mens herkenbaar is, en voorlopig met de naam ‘post-humaan’ wordt aangeduid. Biologische grenzen zouden doorbroken kunnen worden met wetenschap en technologie. Ferrar is hier een uitgesproken voorstander van.

Ferrar in de positie van hoofdwetenschapper van de WHO is een rampzalige keuze vervolgt Witney Webb. Het risico van het opleggen van medische experimenten – zoals experimentele vaccins – aan de wereldbevolking is levensgroot, aangezien hij hier een groot deel van zijn leven in heeft geïnvesteerd.

In het verleden was Ferrar al betrokken bij een machtsuitbreiding van de WHO. De uitbraak van de vogelgriep in 2004, was aanleiding voor het opzetten van de ‘International Health Regulations’ in 2005. Met deze “gezondheidsregels” werd de gewenste respons van de lidstaten op een pandemie vastgelegd. Ferrer was de architect van veel van de maatregelen die we hebben meegemaakt tijdens de Covid-pandemie: Lockdowns, mondkapjes, social distancing, etc. Hij is in grote mate verantwoordelijk geweest voor een beleid dat uiteindelijk weinig te maken heeft met volksgezondheid.

Op de afgelopen bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos in januari 2023 zei Ferrar in zijn toespraak het volgende:

“Covid is niet de enige pandemie die gaande is, tuberculoze is ook een pandemie. En ik heb sterk gepleit tegen het opzetten van nieuwe verticale systemen voor toekomstige pandemieën. Ik zou veel liever zien dat we surveillance systemen bouwen die horizontale structuren vormen en voorkomen dat iemand die hoest ergens naar binnengaat – of het nou Covid is of tuberculoze, of de griep of welke longinfectie dan ook – het wordt dan opgepikt door een horizontaal systeem dat is geïntegreerd in een sterk gezondheidssysteem. En dan kan dat op de juiste manier worden afgehandeld”.

 
Je komt ergens en je hoest en dan kunnen ze dat op de juiste manier afhandelen door een systeem van toezicht houden dat is geïnstalleerd? Het lijkt onwerkelijk. Interviewster Kim Iverson vraagt zich af wat de rol van Bill Gates is: “Bill Gates geeft veel geld aan de WHO, en aan GAVI, en GAVI geeft ook weer veel geld aan de WHO. Het komt erop neer dat Gates de grootste donateur is van de WHO – direct of indirect. Is de ‘Welcome Trust’, op de een of andere manier verbonden met de Bill & Melinda Gates Foundation?”

Witney Webb: De ‘Welcome Trust’ is niet een directe donateur van de WHO, maar zij financieren veel projecten in samenwerking met de Bill & Melinda Gates Foundation. In de UK heeft de ‘Welcome Trust de meeste invloed op het bepalen van het gezondheidsbeleid, zelfs meer dan de Engelse overheid. Ze financieren wetenschappelijk onderzoek en bepalen het gezondheidsbeleid. En de Britste regering is niet toevallig ook weer een van de grootste donateurs van de WHO.

 
Bill & Melinda Gates FoundationDe Bill & Melinda Gates Foundation en veel andere organisaties, waaronder de Welcome Trust zijn allemaal bezig om een agenda door te drukken die een samensmelting van Big Farma en Big Tech behelst. En dit wordt zwaar gepromoot door groepen als de ‘National Security Commission on Artificial Intelligence’, dit is in feite een commissie van Big Farma die op zoek is naar nieuwe markten en nieuwe producten. Big Tech kan hierbij helpen want zij zijn al langere tijd geïnteresseerd in producten als ‘wearables’ en ‘injectables’ (medische producten die draagbaar of injecteerbaar zijn) – en nieuwe technologieën zoals het monitoren van interne lichaamsfuncties. Met bijvoorbeeld ‘bio-surveillance products’ probeert men pandemieën te voorspellen voordat ze uitbreken. Yuval Harrari, prominent spreker op het WEF, zegt dat er een “wens is van naties om een surveillance systeem IN mensen aan te brengen om gezondheid te monitoren.”

Google en GlaxoSmithKline zijn een samenwerking begonnen om wat zij noemen “nano-elektronische medicijnen” te ontwikkelen. Die zouden de functie van het centrale zenuwstelsel moeten manipuleren en verbeteren, en daarmee doet Big Farma een poging om in hetzelfde marktsegment te komen als het bedrijf Neuralink van Elon Musk. Jeremy Ferrar heeft heel duidelijk gemaakt dat hij nano-elektronische medicijnen als de toekomst ziet van medische technologie. Dat betekent dat – nu iemand die een van de meest prominente posities van de WHO bekleedt, en die feitelijk de macht heeft om op te dragen wat de respons van de wereld dient te zijn bij een wereldwijde gezondheidscrisis – we waarschijnlijk steeds meer die kant op zullen gaan?

Iverson: President Trump is gestopt met het financieren van de WHO, en dat zou de Amerikaanse bevolking beschermen tegen de WHO, tot op zekere hoogte. We weten dat er op vele vlakken sprake is van sancties en dwang, niet alleen wat betreft pandemieën, maar ook met betrekking tot het klimaat en andere zaken. Joe Biden heeft dit weer teruggedraaid, en U.S.A financiert de WHO weer als vanouds. Kun je ons wat vertellen over de amendementen (wijzigingsvoorstellen) op de International Health Regulations?

Withney Webb: We kunnen zeggen dat De WHO bezig is met een machtsovername, maar de WHO is de laatste jaren erg veranderd. De invloed van Big Farma en de zogenaamde filantropen en oligarchen is sterk merkbaar. Binnen de WHO heeft een machtsovername plaatsgevonden, en dit belemmert de WHO om te doen waar zij voor is opgezet: namelijk de gezondheid van de mensen wereldwijd te bevorderen.

Er zijn verschillende belangrijke wijzigingen in de International Health Regulations in voorbereiding. De directeur-generaal van de WHO zou de macht krijgen om unilateraal een pandemie of andere noodtoestand van internationaal belang uit kunnen roepen, dus zonder daarvoor een land, of landen te hoeven raadplegen. Alleen al het uitroepen van een noodtoestand is het startsein voor het nemen van maatregelen zoals we dat hebben gezien bij Covid-19. Als de wijzigingen worden aangenomen is het mogelijk dat de WHO deze, en wat voor maatregelen dan ook kan verplichten voor alle lidstaten. Tot op heden hebben we gezien dat als de WHO een pandemie uitroept, de landen daarna nog enige mate van soevereiniteit hebben om te bepalen hoe zijn willen reageren op de pandemie. Het moet wel gezegd worden dat veel van de instituten die bepalen wat het beleid is tijdens een pandemie in veel landen al onder de invloed van de WHO staan. Dat is de reden waarom we over de hele wereld een soortgelijk Covid-beleid zagen, met slechts kleine verschillen per land.

Maar met deze wijzigingen zal de respons wereldwijd universeel zijn, want de landen hebben met het aannemen van de nieuwe wijzigingen hun besluitvorming aan de WHO overgedragen en specifiek aan de wetenschappelijke afdeling van de WHO, die geleid wordt door Ferrar. Dus de deur naar de transhumane agenda staat open.
 
“Maar we hoeven toch niet in de WHO te zitten?”, werpt Iverson hiertegen in. We kunnen de WHO toch verlaten? “Dat klopt”, stelt Web, maar de belangrijkste aandrijvende kracht van deze agenda is de farmaceutische industrie, die sowieso een grote rol blijft spelen in de politiek. En daarbij komt dat Big Farma en Big Tech ook nog eens banden hebben met nationale veiligheidsdiensten die buiten het zicht een grote rol spelen. Dus of het via de WHO gaat lopen of niet, er zijn grote machten die de nationale gezondheidszorg beschadigen. Tijdens Covid-19 waren de nationale aanbevelingen – zoals in de USA bijvoorbeeld het dragen van mondkapjes voor jonge kinderen wat door de CDC werd afgekondigd – nog strenger dan de aanbevelingen van WHO zelf.

De WHO zal onder Ferrar sterk gaan veranderen. Er zijn ongeveer 6 onderzoeksprojecten die lopen bij ‘Welcome Leap’. Twee daarvan focussen zich op ongeboren baby’s in de baarmoeder, en kinderen vanaf drie maanden tot drie jaar. Het doel van dat project is het in kaart brengen van de hersenen van een jong kind en daar een wat zij noemen “in silico-model” van de zich ontwikkelende hersenen van te maken. (DF: In de biologie en andere experimentele wetenschappen is een in silico experiment een experiment dat op de computer of via computersimulatie wordt uitgevoerd. De uitdrukking is pseudo-Latijn voor “in silicium” (correct Latijn: in silicio), wat verwijst naar silicium in computerchips.) Daarmee willen ze wat zij noemen “interventies” ontwikkelen die ervoor kunnen zorgen dat alle kinderen “cognitief homogeen” zijn.

Het is volslagen doorgedraaide wetenschap. Maar Welcome Leap is een organisatie met enorm veel invloed en zij hopen dat 80% van de kinderen hieraan onderworpen zullen worden voor 2030. Als Ferrar bereid is zich bezig te houden met een project met zulke waanzinnige ambities – en als hij bereid is om kinderen te dwingen om wearables te dragen die de hersenen in kaart brengen, is dat al zeer verontrustend. En als hij dit doet om ze te volgen en te monitoren vanaf de leeftijd van 3 maanden tot 3 jaar totdat hij het perfecte kinderhersen model heeft gevonden, en om dan alle kinderen aan te passen naar dat model, dan zijn we werkelijk beland in de ‘Brave New World’ van de beroemde schrijver Aldous Huxley. Er wordt gewerkt aan een nieuwe fase van de mensheid die erop neerkomt dat mens en machine samengevoegd worden.

Met mensen als Ferrar op zulke belangrijke posities als de hoofdwetenschapper van de WHO, is het bijna zeker dat er catastrofale consequenties te verwachten zijn. Helaas wordt er niet voldoende gesproken over de Welcome Trust en de Welcome Leap. De man die aan het roer heeft gestaan van deze duivelse onderzoeksprogramma’s komt in een positie waarbij hij een waanzinnige hoeveelheid macht krijgt om te bepalen welke medische behandeling wij moeten ondergaan om pandemieën te voorkomen of te bestrijden.

Witney Webb maant ons om veel meer te praten over Jeremey Ferrar, met name in het kader van zijn positie bij de WHO en wat dat betekent voor de medische macht die hij over de wereldbevolking gaat krijgen.
 
Iverson zegt dat het allemaal nog erger dan dystopisch klinkt, en dat mensen zullen zeggen: “Dat ga ik niet laten gebeuren, onder geen enkele omstandigheid.” Maar zij merkt ook op dat we langzaam maar zeker in de richting worden geduwd van de transhumane mens onder invloed van de angst die constant wordt gegenereerd. Zij had nooit gedacht dat er in USA vaccinatie-paspoorten zouden komen, maar mensen werden er toch in gemanipuleerd. De angst was sterker dan de logica.

Webb beaamt dat angst een grote factor is, maar wijst er ook op dat het heel geleidelijk gaat, en dat de agenda al heel lang in ontwikkeling is. Het ‘human genome project’ ging vooraf aan de mRNA-vaccins, en onderzocht hoe het menselijke genoom in vivo gemanipuleerd kon worden. Wat we bij Covid zagen was ook dat er veel definities werden aangepast, zoals bijvoorbeeld de definitie van wat een vaccin is die door de CDC werd aangepast zodat mRNA-injecties ook onder die definitie konden vallen. En het frame van een ‘noodtoestand’ maakte het mogelijk om producten die al tien jaar niet op de markt mochten worden toegelaten omdat ze te gevaarlijk waren gebleken bij dierproeven, nu wel (versneld) toegelaten werden.

Helaas gaan we meer van dergelijke dingen zien volgens Webb, want het hoofd van de FDA, Robert Califf is voormalig werknemer bij Google Health en zeer geïnteresseerd in kunstmatige intelligentie (AI), big data over gezondheid, gen-therapie, etc. En iemand die ergens een grote voorstander van is, gaat die producten natuurlijk sneller goedkeuren dan iemand die dat niet is. We gaan in de toekomst zeker de marketing zien dat ‘wearables’ nodig zijn voor gezondheid. Op Amazon.com kun je al wearables kopen die je emotionele toestand meten, met daaraan vastgekoppeld de diagnose van bijvoorbeeld depressie of andere aandoeningen. Dit kan leiden tot de surveillance van hele intieme delen van ons leven en ons mogelijk ook dwingen tot het nemen van medicatie. Yuval Harari heeft over deze vormen van technologie opgemerkt dat het een einde kan maken aan afwijkende meningen. Want zelfs als je je aan de buitenkant doet alsof je het met een bepaald beleid eens bent, als je dat van binnen niet bent, dan zal de overheid dat weten en kun je de volgende dag opgepakt worden. Het is totale waanzin, en Webb herhaalt dat er niet genoeg mensen over praten op dit moment. Misschien kunnen deze technologieën voor sommige mensen bepaalde medische voordelen hebben, maar in de handen van de mensen die nu het wereldwijde gezondheidsbeleid gaan bepalen is het gevaarlijke waanzin.

Iverson zegt: “Vanaf nu ga ik Jeremy Ferrar volgen: wat zegt hij, wat doet hij, en wat zijn de beslissingen die hij maakt.” En rond daarmee het gesprek af. Gelukkig zijn er mensen zoals Witney Webb die een voorzet hebben gedaan. Nu moeten we met zijn allen de schijnwerpers zetten op de onmenselijke agenda van de WHO.
 

 
De video van het interview staat hieronder. De intro is nogal lang. Het gesprek start op ongeveer 4:00 min. (niet ondertiteld)
 


 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This