Blokhuis in de Bible-Belt – de Stichting Vaccinvrij mag een vraag stellen

door | 11 apr 2019 | BMR-vaccin, Nationale politiek, Overig

Kerk in KesterenIn de Bible-Belt is de vaccinatiegraad ongeveer 50%. Hoe mooi wil je het hebben. Het moet haalbaar zijn om te onderzoeken hoeveel van de ongevaccineerde kinderen de afgelopen 10 jaar de mazelen hebben gekregen, en hoe dat is verlopen. En dit af te zetten tegen hoeveel van de gevaccineerde kinderen de mazelen hebben gekregen en hoe dat is verlopen. Met andere woorden: we kunnen onderzoeken of er echt reden voor bezorgheid is als in een bepaald gebied de vaccinatiegraad 50% is. Ik heb helaas nog niets over een dergelijk onderzoek gehoord. Maar wel dat staatsecretaris Blokhuis naar de Betuwe ging om zijn ‘Actieplan Vaccinatie’ – waarmee hij de vaccinatiegraad landelijk omhoog wil brengen naar 95% – toe te lichten.

 

 
Op 05-04-19 bericht nieuwsblad de ‘Gelderlander’:

“Het debat over inenten met staatssecretaris Paul Blokhuis aankomende maandag belooft veel aanloop te krijgen. Zo’n vijfhonderd belangstellenden hebben al aangegeven dat ze de avond in het Van Lodenstein College in Kesteren te willen bijwonen. Blokhuis licht er zijn Actieplan Vaccinatie toe”. – De Gelderlander1

Ik (Door Frankema) ben uitgenodigd om bij de avond aanwezig te zijn, maar helaas pas toen de sprekerslijst al vaststond. Ik krijg dus geen spreektijd, maar mag wel een vraag stellen.

 

 

‘Anti-vaxxers’

 
Ik beschouw het als een groot voorrecht dat wij in Nederland mogen geloven, en denken wat wij willen geloven en denken. De gelovigen in de ‘Bible-belt vaccineren niet vanwege hun geloof in God. De weigering van ‘antroposofen’ komt voort uit de denkbeelden van Rudolf Steiner. En de weerstand van de meest recente groep vaccinweigeraars komt uit de vraag: wat spuiten we in, en hoe en door wie is bewezen dat het veilig is om dat in onze kinderen te injecteren. Veel gereformeerden en antroposofen voelen zich ook thuis bij de Stichting Vaccinvrij. Ik beschouw ons niet als anti-vaxxers, maar als de Nederlandse versie van de ‘Vaccine Risk Awareness Movement’ – een wereldwijde, snelgroeiende beweging, die bezig is met bewustwording van de risico’s van vaccineren.

 

 

Transparantie

 
Voor ons allemaal geldt dat onze kinderen het grootste en liefste ‘bezit’ zijn waar wij verantwoordelijkheid voor dragen. Het is begrijpelijk dat ouders behoefte hebben aan transparantie met betrekking tot de wetenschap en de cijfers waarop het vaccinatiebeleid is gebaseerd. Met andere woorden: wij nemen niet klakkeloos aan dat het waar is wat een ander zegt. En dit is niet zomaar. Iedereen die zich buiten de geijkte paden verdiept in het onderwerp vaccineren ontdekt al snel dat achter een dun laagje vernis, massa-vaccinatieprogramma’s een doolhof zijn van wetenschappelijke en politieke tegenstrijdigheden. En hoe hoger het niveau (Nationaal – Europees – WHO/ farmaceutische industrie)2 – des te duidelijker het wordt dat de economische aspecten de medische overheersen. Voor veel ouders is blind vertrouwen al geruime tijd onmogelijk.

 

 

Een relevante vraag en een bizar antwoord

 
Na de vier sprekers krijg ik het moment waarvoor ik ben gekomen. Het debat blijkt een vragenronde te zijn, en men is kennelijk bang voor mijn vraag. De gespreksleider komt naar mij toe en zegt: ‘In dit geval houd ik de microfoon vast’. Het mag kennelijk niet uit de hand lopen en ik mag niet veel zeggen, want er zijn ‘nog meer vragen’.

Sinds augustus 2018 loopt er vanuit de Stichting Vaccinvrij via de Wet op Openbaarheid van Bestuur een verzoek tot openbaarmaking van de wetenschappelijk studies die de claim onderbouwen dat ‘er is bewezen dat het veilig is om combivaccins in te spuiten bij baby’s, zwangere vrouwen, en prematuur geboren kinderen.’3 Noch het RIVM, noch het CBG (College ter Beoordeling van Geneeskunde) hebben sluitend wetenschappelijk bewijs kunnen overleggen. Ik stel Blokhuis dezelfde vraag die ik elke ‘pro-vaxxer’ stel: ‘Hoe heeft u zich ervan overtuigd dat vaccineren veilig is? Heeft u onderzoeken gelezen? Of heeft iemand dat u verteld? Of….? Hoe weet u dat?’

 
Een echte politicus weet een lastige vraag te omzeilen en Blokhuis slaagde er goed in:

VaccinsEen grapje… ‘Het lijkt wel een overhoring…’ Een antwoord: ‘Ik heb die onderzoeken natuurlijk niet allemaal gelezen’. Het doorschuiven van verantwoordelijkheid:‘Daarvoor hebben we een onafhankelijk instituut: het RIVM’, en direct daarna uit het niets… de aanval. Blokhuis suggereerde dat de informatie die de Stichting Vaccinvrij verspreidt niet klopt. ‘Die mevrouw liegt’, heeft hij al eerder op tv gezegd. Ik wilde graag reageren, maar dat mocht niet – de microfoon ging door naar iemand anders.

 

 

Een belangrijke vraag

 

De gespreksleider geeft het woord aan een bezoekster met een ethische vraag: ‘Klopt het dat de cellijn die vaccinproducenten gebruiken voor de viruskweek afkomstig is van het longweefsel van een geaborteerde foetus?’ Blokhuis wist dat niet, maar zei: ‘Ik laat dat nagaan en zorg dat de aanwezigen hier via de NPV Neder-Betuwe later schriftelijk over worden geïnformeerd.’4 – Reformatorisch Dagblad

De zaal is aan het roezemoezen. Ik kan niets meer zeggen, maar dit staat al jaren op de site van de Stichting Vaccinvrij, en nóg veel langer op de bijsluiters die meegeleverd worden met vaccins. Blokhuis vecht in het belang van de vaccinatiegraad. De wereldwijde ‘Vaccine Risk Awareness Movement’ vecht in het belang van de veiligheid.

 

 

Waarom we twijfelen…

 
Little boy with rashEr is geen bewijs dat ongevaccineerde kinderen meer kinderen besmetten dan gevaccineerde kinderen. Integendeel. Het inspuiten van levende virussen veroorzaakt volgens ‘Het Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde’ bij 5%-10% van de gevaccineerde kinderen mazelachtige symptomen. Met andere woorden kinderen kunnen de ‘mazelen’ krijgen van het vaccin.5 En gevaccineerde kinderen kunnen volgens de CDC en talloze andere bronnen, niet alleen de mazelen krijgen, maar ook andere kinderen besmetten door ‘replica’ (vermeerdering) van de levende virussen die zijn ingespoten.5,6,7,8,9 Dit fenomeen van shedding en transmissie, werpt een totaal ander licht op de noodzaak van het inenten van kinderen om toegelaten te mogen worden tot de kinderopvang. De burger wordt niet geïnformeerd over shedding en transmissie in de media

Er is geen bewijs dat vaccins verantwoordelijk zijn voor het laatste procentje afname van sterfte aan de mazelen. Integendeel. In het jaar vóór de introductie van het vaccin tegen de mazelen (1975) stierf er 1 kind aan de mazelen, in het jaar ván introductie (1976) stierf er ook 1 kind aan de mazelen, en in het jaar ná de introductie (1977) stierven er 5 kinderen aan de mazelen.10 Recent wetenschappelijk onderzoek verklaart dat het verschil tussen de sterfte aan de mazelen voor, en na de introductie van het vaccin te klein was om te kunnen zeggen dat het vaccin daarop enig effect heeft gehad.11

Er is geen bewijs dat vaccin veilig zijn. Integendeel. In Amerika is er inmiddels 4 miljard dollar uitgekeerd aan ouders van kinderen die overleden zijn of onherstelbare schade opliepen door vaccins.12

 

 

Maar de vaccinatiegraad moet omhoog!

 
WHOVan wie? En op basis van welke cijfers? De vaccinatiegraad moet omhoog van de WHO, een organisatie die zich er minder druk om lijkt te maken dat miljoenen kinderen wereldwijd geen volwaardige voeding of schoon drinkwater hebben, maar meer over het feit dat elk kind ter wereld volgens schema moet worden gevaccineerd. De WHO heeft voor dit doel het Global Vaccine Action Plan (GVAP) opgezet.13 Het European Vaccine Action Plan (EVAP) is onderdeel van het GVAP.14 Het EVAP is – zonder dat de media ons erover bericht hebben – door alle Europese lidstaten ondertekend. Doel van GVAP/ EVAP: de vaccinatiegraad moet wereldwijd naar 95%. En sinds dien worden voor de nationale informatie over het ‘gevaar van de mazelen’ de Europese ziekte, – en sterfte cijfers gebruikt.
 

 

Wat klopt er niet?

 
De media draaien eindeloos hetzelfde riedeltje af dat de mazelen een gevaarlijke ziekte is. En dat we zijn vergeten hoe gevaarlijk deze ziekte is omdat hij door vaccineren niet meer voorkomt. Klopt dat? De mazelen is ‘gevaarlijker’ als de omstandigheden gevaarlijker zijn (bijvoorbeeld tijdens een oorlog, of in landen met extreme armoede en ondervoeding) De mazelen zou met een vaccinatiegraad van 50% nog wel voor moeten komen in de Bible-Belt. En als het zo’n gevaarlijke en besmettelijke ziekte zou zijn dan dan is het vreemd dat we nu elke paar dagen in de media lezen over het gevaar van de mazelen en dat dit de afgelopen jaren niet zo gebracht werd, terwijl er toch heel wat ziektegevallen geweest moeten zijn. In de tijd voor het EVAP was een kind met de mazelen kennelijk geen reden tot voorpagina nieuws.

Een ander punt is dat 99% van de sterfte aan de mazelen, in de regel als gevolg van een ‘complicatie bij de mazelen’ niet is afgenomen door vaccins, maar is afgenomen door het oplossen van extreme armoede in Nederland. En die daling was al vrijwel geheel voltooid vóórdat we tegen de mazelen begonnen te vaccineren.15

kind met pufferHet probleem is dat we in dezelfde periode van de toename van het aantal vaccins, een vrijwel gelijke oplopende toename van chronische aandoeningen hebben gezien. En daar maken wij zorgen over, omdat de oorzaak van deze toename nog steeds onbekend is.16

‘Ruim 1,3 miljoen kinderen en jongeren in Nederland hebben een chronische aandoening, meldt het Verwey-Jonker Instituut maandag. Dat is een kwart van alle mensen in de leeftijd tot en met 25 jaar.’ 17

 

 

De oorzaak is onbekend?

 

 
Gateway drugs
In een recente vertaling van het artikel ‘Vaccines: ‘Gateway Drugs by Design’ van Kristina Kristen’ wordt glashelder uitgelegd dat de winsten die jaarlijks gemaakt worden aan ‘op de bijsluiters gemelde bijwerkingen van vaccins’, miljarden dollars en euro’s groter zijn dan de winsten die op vaccins gemaakt worden. Naast het gebrek aan transparantie over veiligheidsnormen, over wetenschappelijke bewijzen, en over cijfers die we nodig hebben om mee te kunnen denken over de noodzaak, ontbreekt financiële transparantie ten ene male. En veel ouders zouden liever zien dat hun belastinggeld wordt besteed aan het creëren van gezondheid in plaats van het bestrijden van ziektes. Degenen die de moeite nemen om dit artikel te lezen, zullen ‘het grotere plaatje’ in recordtijd beter begrijpen.18

 

 

Geen kinderziektes meer, maar ten koste van wat

 
Blokhuis wil dat 95% van de ouders hun kinderen in laten spuiten met vaccins waarvan op Amerikaanse bijsluiters staat dat niet is onderzocht of ze kankerverwekkend zijn (de kans is groot, want formaldehyde, bisfenol A, en andere stoffen in vaccins zijn stoffen waarvan bekend is dat ze kankerverwekkend zijn); waarvan niet onderzocht is of ze veranderingen van het DNA, dus erfelijke veranderingen kunnen veroorzaken; en waarvan ook niet onderzocht is of ze onvruchtbaarheid tot gevolg kunnen hebben.19,20

In vaccins zitten tientallen stoffen die volgens vaccincritici niet ingespoten zouden mogen worden in baby’s. En een van de gevaarlijksten zijn misschien wel aluminiumzouten – stoffen die op 2 maanden, 3 maanden, 4 maanden, en 11 maanden ingespoten wordt bij onze baby’s.21 Binnenkort komt hier weer een artikel over, maar vanwege de vraag die gesteld werd in de Bible-belt zal ik me op dit moment beperken tot de cellijnen van het longweefsel van de geaborteerde foetus.

 

 

De Bijsluiter

 
Bijsluiter Mazelen

 

 
Op de bijsluiter van het BMR-vaccin staat dat het ‘rubellavirus wordt geproduceerd in WI-38 humane (menselijke) diploïde longfibroblasten’.18 Virussen – in zijn algemeenheid – worden gekweekt in ‘gastheercellen’ omdat ze niet zelfstandig kunnen overleven. En (resten van) het kweekmedium, waaronder erfelijk materiaal (DNA & RNA), dat afkomstig is van de gastheercellen worden via het vaccin ingespoten in onze kinderen.

In USA staat de volgende disclaimer op veel bijsluiters: ‘Er is geen onderzoek gedaan naar kankerverwekkende eigenschappen, mutagene veranderingen (genetische veranderingen), of mogelijke onvruchtbaarheid.’22 Dit onderzoek is niet kennelijk vereist voor toelating van vaccins op de markt.

 Bijsluiter USA

 

 

Onvruchtbaarheid, kanker en meer?

 
De cellijnen van de WI-38 humane diploïde longfibroblasten zijn afkomstig van een vrouwelijke foetus 23. Er leven vragen over de mogelijke gevolgen van het mengen van het geaborteerde foetale DNA, en het DNA van de baby zelf. Met name als het een jongetje betreft. Is het zo dat mannelijke baby’s worden ingespoten met (deeltjes) vrouwelijk DNA? Worden mannen vrouwelijker? Heeft het invloed op de vruchtbaarheid? De genetische effecten worden kennelijk niet onderzocht, noch voor mannen, noch voor vrouwen.

Wat betreft de vele andere chemicaliën die worden ingespoten zouden ouders wat ons betreft met één druk op knop van hun de computer toegang moeten hebben tot het wetenschappelijk bewijs dat onomstotelijk vaststelt dat er géén verband is tussen vaccins en kanker; vaccins en de toename van chronische aandoeningen van het immuunsysteem; of vaccins en de toename van nieuwe aandoeningen van het centraal zenuwstelsel. En de vraag is of dat bestaat.

bezorgde ouderHet is logisch dat als er zoveel verhalen op het internet circuleren van ouders die ervaringen delen over de ernstige bijwerkingen van vaccins, dit andere ouders ongerust maakt. Mogen we het daarom niet meer delen? We willen de waarheid weten en wetenschappelijk bewijs zien, in plaats van een eindeloze herhaling van beloftes en bedreigingen die de voorlichting binnen geslopen is. Het gaat om onze kinderen, en om hun gezondheid. En als die wetenschap niet overlegd kan worden, en bovendien de nationale ziekte, – en sterftecijfers niet volledig en specifiek voor burgers toegankelijk zijn, is het begrijpelijk dat wij ons afvragen of wij wel degenen zijn die het meeste baat bij dit programma hebben. En ook daar valt veel over te zeggen.

 

 

Actief tegengaan van ‘onjuiste informatie’

 
Onderdeel van het ‘Actieplan’ waarmee Blokhuis de vaccinatiegraad omhoog wil brengen is het ‘actief tegengaan van onjuiste informatie’.24 En wat de ‘anti-vaxxers’ zeggen zou dan onjuist zijn. Heeft hij ooit de website van de Stichting Vaccinvrij bezocht? Informatie die wij verspreiden is afkomstig van reguliere, door ons benoemde en controleerbare bronnen. Het bizarre is dat de informatie die wij verspreiden vaak uit de rapporten van het RIVM, de statistieken van het CBS, of andere reguliere bronnen komt. Het is niet onze informatie, maar reguliere informatie waarvan de overheid kennelijk liever niet wil dat ouders ervan op de hoogte zijn.

Helaas hoor ik al twintig jaar verhalen van ouders die er in de praktijk achter komen dat vaccins bijwerkingen kunnen hebben. Wij hebben wettelijk gezien recht op Informed Consent – dat wil zeggen: ook de informatie over de risico’s en nadelen van vaccineren – en dat recht wordt geschonden. Zolang er geen bewijs overlegd kan worden dat vaccineren veilig is, zouden ouders op zijn minst erover geïnformeerd dienen te worden dat wetenschappelijk bewijs ontbreekt, evenals objectieve veiligheidsnormen. En zij zouden er tevens over geïnformeerd dienen te worden dat er géén wetenschappelijke consensus is over de (bij)werkingen van vaccins. Plus een idee moeten krijgen welke bijwerkingen het meest gemeld worden, zodat men daar adekwaat op kan reageren. Maar in plaats daarvan wordt alles dat niet past in het plaatje van de overheid dat vaccins veilig en effectief zijn afgedaan als achterhaald, aluhoedje of antivax. Als een ‘misvatting’ die bestreden moet worden.

 

Niet iedereen denkt dat vaccineren de beste oplossing is

 
vrouw zegt stopEen deel van de Nederlandse bevolking laat zich niet zo gemakkelijk overtuigen. En de meest recente campagne lijkt op paniekvoetbal in een wedstrijd die de overheid aan het verliezen is. Een ‘uitbraak’ van vier kinderen die de mazelen hebben op een Haagse crèche is aanleiding voor D66 om haast te maken met een wet die kinderdagverblijven toestaat om niet-ingeënte kinderen te weigeren…25 Staatssecretaris Blokhuis laat op verzoek van de Kamer uitzoeken welke ervaringen andere landen hebben met dwangmiddelen… Het kan dan onder meer gaan om kortingen op de kinderbijslag voor ouders van niet-ingeënte kinderen, of om een vaccinatieplicht voor zorgpersoneel… Staatssecretaris Tamara van Ark roept ouders van kinderen die in onveilige situaties komen ‘in hemelsnaam’ te laten vaccineren’.26

Het is zo overtrokken dat de bevolking in steeds groter aantallen vermoedt dat de oplossing van het probleem van een dalende vaccinatiegraad wordt gevoed door economische belangen in plaats van een medische noodzaak.

 

 

Open haard

 
How to end the autism epidemicDe avond loopt ten einde en Blokhuis krijgt zijn zoveelste media-moment. De zaal loopt langzaam leeg en de staatssecretaris wordt gefilmd en geïnterviewd. Voordat ik naar huis ga besluit ik nog even naar voren te lopen om de staatsecretaris de hand te schudden en even wat met hem uit te wisselen. Ik heb het boek ‘How to end the autism epidemic’ van J.B. Handley meegenomen om aan Blokhuis te geven. Een buitengewoon goed onderbouwd en helder boek. Ik vraag hem: ‘Mag ik u dit geven?’ En hij zegt: ‘Een boek weiger ik nooit… ik heb een open haard.’ Blokhuis heeft de lachers op zijn hand, maar het is een grapje dat ik niet kan waarderen. Ik heb te veel verhalen gehoord van ouders die hun kinderen zijn verloren aan een autistische aandoening.

 

 

EVAP

 
De eerste prioriteit van een bewindsman zou het volk zelf moeten zijn, en niet de belangen van de EU of WHO. Sinds de Nederlandse overheid in 2014, geheel buiten het zicht van de Nederlandse burger het European Vaccine Action Plan (EVAP) heeft ondertekend, wordt het nationale beleid niet meer bepaald door nationale ziekte, – en sterftecijfers die een nationale noodzaak voor de heftigheid van de mediacampagnes rechtvaardigen. Maar door een door de WHO vastgestelde norm van 95% voor de vaccinatiegraad, die wetenschappelijk gezien niet eens onderbouwd kan worden.27,28 En in verschillende – hieronder genoemde artikelen – hebben we al aangegeven dat de ‘Europese overname’ van ons vaccinatiebeleid ethisch, medisch en wetenschappelijk gezien alle perken te buiten gaat.

Elke vorm van manipulatie, of dwang om onze kinderen in te laten spuiten met vaccins, waarvan ouders denken dat het hun kind schade kan berokkenen, terwijl er geen wetenschappelijk bewijs overlegd kan worden dat dit veilig is, noch volledige cijfers die aantonen dat dit nodig of effectief is, is een vorm van machtsmisbruik. En elke vorm van informatie die slechts één kant van het verhaal laat zien, is manipulatief. Zeker als dit gebeurt in combinatie met het negeren of ‘zwart maken’ van legitieme en goed onderbouwde bezorgdheid van de ouders.

Ik nodig u uit om u verder in dit onderwerp te verdiepen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen

1. https://www.gelderlander.nl/neder-betuwe/honderden-bezoekers-willen-naar-debat-over-vaccinatie-met-blokhuis-in-kesteren~a90e34aa/?fbclid=IwAR2bROtBf275z-hRjJ7O27OOeKRzqL_0eQyxBOVOIgla4o9DE1q3hPJXX_g

2. https://stichtingvaccinvrij.nl/internationale-politiek/

3. https://stichtingvaccinvrij.nl/wob/

4. https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/blokhuis-over-vaccinatie-god-geeft-ons-de-instrumenten-1.1559808

5. https://www.ntvg.nl/artikelen/de-mazelen-na-bmr-vaccinatie/reacties

6. https://www.cdc.gov/measles/lab-tools/genetic-analysis.html

7. https://www.nvic.org/cmstemplates/nvic/pdf/live-virus-vaccines-and-vaccine-shedding.pdf

8. https://www.medscienceresearch.com/shedding/

9. https://www.www.greenmedinfo.com/blog/vaccinated-spreading-measles-who-merck-cdc-documents-confirms

10. RIVM rapport 213676008 – ‘The effect of vaccination, the incidence of the target diseases’ van den Hof, Conyn-van Spaendonck MAE, de Melker HE, Geubbels ELPE, Suijkerbuijk AWM, Talsma E, Plantinga AD, Rumke HC voor de periode 1900-1966

11. ‘Effect of vaccination programmes on mortality burden among children and young adults in the Netherlands during the 20th century‘: a historical analysis Maarten van Wijhe, Scott A. MacDonald, Hester E. de Melker, Maarten J. Postma, Jacco Walinga

12. https://childrenshealthdefense.org/news/4-billion-and-growing-u-s-payouts-for-vaccine-injuries-and-deaths-keep-climbing/

13. https://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/GVAP_doc_2011_2020/en/

14. http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2014/european-vaccine-action-plan-20152020-2014

15. https://stichtingvaccinvrij.nl/hebben-we-vaccins-nodig/

16. https://stichtingvaccinvrij.nl/zijn-vaccins-veilig/

17. https://www.nu.nl/gezondheid/5833020/ruim-13-miljoen-jonge-nederlanders-hebben-chronische-aandoening.html

18. https://stichtingvaccinvrij.nl/vaccins-ontworpen-als-toegangspoort-medicijn-over-winst-die-leidt-naar-nog-meer-winst/

19. https://stichtingvaccinvrij.nl/formaldehyde-in-vaccins-en-het-onderzoek-dat-niet-naar-buiten-mag-komen/

20. https://stichtingvaccinvrij.nl/hoe-gevaarlijk-zijn-lekkende-vaccinnaalden/

https://stichtingvaccinvrij.nl/zijn-vaccins-veilig/

21. Bijsluiter voor professionals van de BMR toegediend op 14 maanden MMR-Vaxpro
https://www.rivm.nl/documenten/bijsluiter-m-m-rvaxpro-bmr-professional

22. https://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/UCM123789.pdf

23. http://info-centre.jenage.de/assets/pdfs/library/hayflick_EXP_CELL_RES_1965.pdf

24. Kamerbrief ‘Hoe verder met vaccineren’ te downloaden op: https://rijksvaccinatieprogramma.nl/nieuws/staatssecretaris-blokhuis-informeert-tweede-kamer-verder-met-vaccineren

25. https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/maak-haast-met-vaccinatiewet-na-uitbraak-creche-.htm

25.1 Suggestie: lees reacties over de haalbaarheid van het wetsvoorstel:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018Z17437&did=2019D12432&fbclid=IwAR0VjCdN_l-C_8oyIOvQ6zXavojI73OTlu8SUAkoZsWWEF1yYgbZxmSPrcw

26. https://www.ad.nl/politiek/vaccinatie-oproep-met-christelijke-term-in-hemelsnaam-om-ouders-te-paaien~ac935060/

27. https://physiciansforinformedconsent.org/videos/

28. https://www.youtube.com/watch?v=_KhofzZ-ke8

 

 

 

 

 

 
Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, volwassen kinderen, schrijfster van het boek: ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de Stichting Vaccinvrij.

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This