De nood is hoog bij onze politici – zijn zij in staat de bevolking onder controle te houden?

door | 6 jun 2020 | COVID-19 ziekte, Nationale politiek

De nood is hoog, niet alleen onder de ouderen die worden ‘beschermd’ in verpleeghuizen die zijn getransformeerd tot gevangenissen. Dat is geen bescherming, want zij kunnen overlijden aan eenzaamheid. De nood is hoog onder honderden duizenden middenstanders. Het moet zwaar zijn voor mensen die ‘gewoon’ willen werken om te zien dat hun bedrijf de maatregelen niet overleeft.

De nood is blijkbaar ook hoog onder politici, want er wordt veel haast gemaakt met een wet die de noodvorderingen moet vastleggen. De bevolking wordt wakker. De wetenschappelijke onderbouwing van de 1,5, meter maatschappij is niet te vinden. De berichten over Bill Gates, de corruptie van de WHO en een hele rits andere door Bill Gates gekochte organisaties bereiken zelfs de normaal gesproken goedgelovige massa. Het vertrouwen in het OMT, het RIVM, het kabinet, en de media neemt verder af. Het bewustzijn groeit. Maken de door de WHO aangestuurde politici haast met de nieuwe wet om de controle niet te verliezen?

 

 

De voorbereiding in de Tweede Kamer – reactie van de Orde van Advocaten

 

Tweede Kamer

Op 1 mei publiceerde de Tweede kamer op haar website een document getiteld: ‘Voorbereiding tijdelijke wetgeving maatregelen COVID-19’.1 De tekst ervan kunt u hier downloaden. Op 07-06-2020 komen wij erachter dat het document is verwijderd. Meer info: Nawoord onderaan dit artikel.

 

Nederlandse Orde van Advocaten

De NOvA (Nederlandse Orde van Advocaten) plaatst vraagtekens bij de tijdelijke wet voor coronamaatregelen.2 Een kort artikel op de website van NOvA verklaart op 04-06-20:

“De NOvA staat kritisch tegenover het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Hiermee wil de overheid voor langere termijn een juridische basis creëren voor coronamaatregelen in de anderhalvemetersamenleving. Zowel wat betreft omvang, proportionaliteit als effectiviteit zijn hier de nodige vraagtekens bij te plaatsen.

 
Het wetsvoorstel maakt het mogelijk vergaande beperkingen van grondrechten en vrijheden voor een onbepaalde periode normaal te maken. Dergelijke ingrijpende beperkingen van bewegings- en vergadervrijheden zijn niet normaal, en behoren dat ook niet te zijn in een democratische samenleving. De NOvA acht nieuwe wetgeving niet nodig en ziet voldoende ruimte in noodverordeningen en bestaand instrumentarium. Verder vraagt de NOvA onder meer aandacht voor de voorgestelde straffen, die de toets van proportionaliteit in veel gevallen niet kunnen doorstaan.

 
Advies NOvA

Mede gebaseerd op adviezen van de adviescommissies rechtsstatelijkheid, bestuursrecht en strafrecht heeft de algemene raad vandaag advies uitgebracht aan de minister van Justitie en Veiligheid.” – NOvA

Het wetsvoorstel bestaat uit twee pagina’s. Waarschijnlijk is er niet gerekend op een advies van tien pagina’s van de NOvA. U kunt het advies advies hier downloaden.
 

 

Een einde aan de verwarring?

Deze wet zou een einde moeten maken aan de verwarring, maar hij maakt eerder een einde aan onze vrijheid, zelfs onder ‘normale’ omstandigheden. Op 06-06-20 bericht het RTL-nieuws:

‘Nieuwe coronawet moet einde maken aan verwarring over maatregelen’
 
“Verplicht anderhalve meter afstand houden en anders een boete. Die maatregel, die nu nog tijdelijk is, zal worden verankerd in een speciale coronawet van minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Om aan alle verwarring een eind te maken, is de afgelopen weken koortsachtig gewerkt aan een spoedwet. Daarvan is een eerste versie nu klaar. In de nieuwe wet staan eigenlijk veel maatregelen die ook al in de noodverordeningen golden:
 
• Houd anderhalve meter afstand, anders riskeer je een boete.
 
• Waar nodig kan de minister voorschrijven beschermingsmiddelen te dragen zoals een mondkapje.
 
Maar eigenlijk is een noodverordening bedoeld voor een acute crisis, zoals om rellen rond een demonstratie of voetbalwedstrijd proberen te voorkomen. En niet voor maanden achter elkaar. Er kunnen nog dingen worden aangepast aan de wet, omdat er nog een advies van de Raad van State en een debat in de Tweede en Eerste Kamer aankomen. Toch wil minister De Jonge de wet al per 1 juli laten ingaan. Het is wel een tijdelijke wet. Maar voor hoe lang? Dat hangt af van het verloop van de coronacrisis.”
3

 
Wij citeren uit het artikel nogmaals:
‘Die maatregel, die nu nog tijdelijk is, zal worden verankerd in een speciale coronawet’ en tegelijkertijd
‘Toch wil minister De Jonge de wet al per 1 juli laten ingaan. Het is wel een tijdelijke wet’

Hangt het af werkelijk af van het verloop van de ‘corona-crisis’ (wat is daar nog van over?), of veeleer van het de door de WHO wereldwijd aangestuurde mondiale (verplichte) vaccinatiebeleid?

 

 

Mogen wij een verhelderende hypothese aan u voorleggen?

1. Er is geen sprake van een crisis. In de onderstaande grafieken ziet u het aantal bij de GGD gemelde gevallen van covid-19, het aantal ziekenhuisopnames en het aantal sterfgevallen. Op 6 juni waren dit – op een bevolking van 17 miljoen mensen – 138 ziektegevallen, 0 ziekenhuisopnames en 2 overlijdens.4

 

 

 

 

 
2. Er is waarschijnlijk zelfs nooit sprake geweest van een crisis, maar van een agenda die wordt aangestuurd door Bill Gates.

In het onderstaande filmpje van Fox News (U.S.A) wordt rond de 3 minuten het volgende uitgelegd:

De WHO wilde de coronavirus uitbraak in eerste instantie niet tot pandemie verklaren. Bill Gates schonk 50 miljoen dollar aan een front-organisatie van de WHO. Een dag later werd de corona-uitbraak door WHO-secretaris-generaal Tedros Adham Gebreyesus tot een pandemie verheven.”

 

 
Eerder hebben wij u bericht over rekenmodellen die niet bleken te kloppen, gemanipuleer met cijfers (ook in Nederland), en zakenman Bill Gates.

Voor zover u het artikel nog niet heeft gelezen, raden wij u aan om nog een blik te werpen op: “We’re living in twelve monkeys’, een documentaire over de agenda achter COVID-19 nog niet heeft gezien, is ook dit een aanrader.

Technologische ontwikkelingen ondersteunen de farmaceutische industrie: ‘corona-apps’, camera’s, digitale certificaten en quantum dot tattoos liggen allemaal in het verschiet. Informeer uzelf en klik op de blauwe linken naar artikelen erover.

En de nieuwe vrijheids-beperkende wetten – zullen beetje bij beetje worden aangescherpt?

 

 

U wordt geacht de wet te kennen

Wij zijn heel blij met het initiatief van de advocaten. En hopen dat u het wilt ondersteunen door uzelf op de hoogte te houden – wij zullen er zeker over blijven berichten – en andere mensen ervan op de hoogte te brengen. Elke beroepsgroep die zijn nek uit steekt kan, net als de ouders die dat doen, rekenen op een hobbelig pad.

Het is naar ons idee belangrijk dat ons allemaal verdiepen in onze rechten en wetten. Er zijn vele zaken die burgers verondersteld worden te weten, maar waar wij niet over worden voorgelicht. De inhoudsstoffen van vaccins en het gebrek aan wetenschappelijk bewijs dat dit veilig is om te injecteren in ons lichaam, is een opengetrapte deur in een artikel op de website van de stichting Vaccinvrij. Maar wist u ook dat wij verondersteld worden de wet te kennen?

Dit is een ‘rechtsbeginsel’ dat volgens advocatenkantoor Elfri wel genuanceerd dient te worden “in die zin dat dit principe niet inhoudt dat wij alle wetten dienen te kennen, maar het betekent wel dat de burger de wet dient te kennen die op hem van toepassing is in de omstandigheden waarin hij zich bevindt”.5

 
Zitten we niet allemaal in een zinkend coronaschip?

 

 

 

Nawoord:

De stichting Vaccinvrij is opgezet voor transparante informatie en het behoud van een vrije keuze. De informatie die wij verspreiden is controleerbaar. Wij onderbouwen uitspraken het met linken naar de betreffende instanties en documenten waar deze gedaan worden. Helaas merken we dat deze worden verwijderd.

Tijdens het schrijven van dit blog verdween een Youtube – net voordat we het artikel online plaatsten. Wij hebben het filmfragment gevonden op Bitchute, en een link geplaatst onder het inmiddels grijze scherm van het originele Youtube-filmpje. De volgende dag stond het filmpje op Youtube weer open.

Maar nu zagen wij dat de link naar het wetsvoorstel (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail) het niet meer deed. Het document was verwijderd “pagina niet beschikbaar”. Wij lezen en bekijken alle bronnen waarnaar we refereren. Gelukkig zat het wetsvoorstel nog in onze downloadbox en konden wij het als PDF aanhechten.

Wat er er aan de hand? Wordt er een spelletje met ons gespeeld? Wij menen belangrijke punten onder de aandacht van de bevolking te brengen. Wij staan open voor een uitwisseling die eveneens gebaseerd is op controleerbare informatie. En zoals wij schriftelijk aan staatssecretaris Paul blokhuis hebben laten weten zijn wij ook bereid om eventuele fouten direct te corrigeren. Wat er nu gebeurt doet ons vermoeden alleen maar toenemen dat er niet alleen met ons, maar met de gehele Nederlandse bevolking een (machts)spelletje wordt gespeeld.

 

 

Vindt u deze informatie belangrijk? Deel het met een vriend(in) middels een van de mogelijkheden (Facebook, Twitter etc.) onder de knoppen links op dit scherm.

 
Bronnen:

1. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail
2. https://www.advocatenorde.nl/nieuws/vraagtekens-nova-bij-tijdelijke-wet-voor-coronamaatregelen
3. https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5144731/coronavirus-afstand-houden-nieuwe-wet-hugo-de-jonge
4. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/grafieken
5. https://www.elfri.be/artikel/iedereen-wordt-verondersteld-de-wet-te-kennen

 

 

 
Ellen Vader verzamelt en verspreidt informatie over vaccins en aan vaccins gerelateerde onderwerpen en is moderator van de Facebook groep van de stichting Vaccinvrij

Door Frankema is moeder van twee ongevaccieerde, inmiddels volwassen kinderen, schrijfster van het boek: ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de stichting Vaccinvrij.

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This