Dr. Tess Lawrie draagt gedicht voor: ‘Een pleidooi voor rechtvaardigheid’

door | 28 mrt 2023 | COVID-19 ziekte

Dr. Tess Lawrie leest het pijnlijke en waarheidsgetrouwe gedicht van Margaret Anna Alice voor. ‘Mistakes were NOT made: An Anthem for Justice’ ( Er zijn GEEN fouten gemaakt: een pleidooi voor rechtvaardigheid) herinnert ons op een pijnlijke manier aan de misdaden die in naam van de pandemie zijn begaan. De betreffende personen zouden niet weg mogen komen met het excuus ‘we hebben een fout gemaakt’. Het is géén vergissing, maar een van te voren bedacht, genocidaal plan waar we momenteel getuige van zijn.
 

 

 

 
De Nederlandse vertaling staat onder de Engelse tekst. Het is de moeite om ook naar de Engelse bron te gaan. Elke uitspraak in het gedicht wordt geïllustreerd met een situatie uit de werkelijkheid. Die bronnen vindt u hier.
 
Wilt u meer weten over Tess Lawrie en haar werk: klik hier.

 

‘Mistakes were NOT made: An Anthem for Justice’

It was not botched.
It was not bungled.
It was not a blunder.

It was not incompetence.
It was not lack of knowledge.
It was not spontaneous mass hysteria.

The planning occurred in plain sight.
The planning is still occurring in plain sight.

The philanthropaths bought The $cience.
The modelers projected the lies.
The testers concocted the crisis.
The NGOs leased the academics.
The $cientists fabricated the findings.
The mouthpieces spewed the talking points.

The organizations declared the emergency.
The governments erected the walls.
The departments rewrote the rules.
The governors quashed the rights.
The politicians passed the laws.
The bankers installed the control grid.

The stooges laundered the money.
The DoD placed the orders.
The corporations fulfilled the contracts.
The regulators approved the solution.
The laws shielded the contractors.
The agencies ignored the signals.

The behemoths consolidated the media.
The psychologists crafted the messaging.
The propagandists chanted the slogans.
The fact-chokers smeared the dissidents.
The censors silenced the questioners.
The jackboots stomped the dissenters.

The tyrants summoned.
The puppeteers jerked.
The puppets danced.
The colluders implemented.
The doctors ordered.
The hospitals administered.

The menticiders scripted.
The bamboozled bleated.
The totalitarianized bullied.
The Covidians tattled.
The parents surrendered.
The good citizens believed … and forgot.

This was calculated.
This was formulated.
This was focus-grouped.
This was articulated.
This was manufactured.
This was falsified.
This was coerced.
This was inflicted.
This was denied.

We were terrorized.
We were isolated.
We were gaslit.

We were dehumanized.
We were wounded.
We were killed.

Don’t let Them get away with it.
Don’t let Them get away with it.
Don’t let Them get away with it.
 

 

Er zijn GEEN fouten gemaakt: een pleidooi voor rechtvaardigheid

Het was geen ongeluk.
Het was geen overmacht.
Het was geen blunder.

Het was geen incompetentie.
Het was geen gebrek aan kennis.
Het was geen spontane massahysterie.

De planning vond plaats in het volle zicht.
De planning gebeurt nog steeds in het zicht.

De filantropen kochten The $cience™.
De modelleurs voorspelden de leugens.
De onderzoekers bedachten de crisis.
De NGO’s huurden de academici.
De wetenschappers verzonnen de bevindingen.
De spreekbuizen spuwden de praatjes.

De organisaties riepen de noodtoestand uit.
De regeringen richtten de muren op.
De departementen herschreven de regels.
De gouverneurs schrapten de rechten.
De politici namen de wetten aan.
De bankiers installeerden het controlesysteem.

De stromannen wasten het geld wit.
De ministeries plaatsten de orders.
De bedrijven voerden de contracten uit.
De regelgevers keurden de oplossing goed.
De wetten beschermden de leveranciers.
De agentschappen negeerden de signalen.

De multinationals versterkten de media.
De psychologen ontwierpen de boodschappen.
De propagandisten verkondigden de boodschappen.
De fact-checkers besmeurden de dissidenten.
De controleurs legden de vragenstellers het zwijgen op.
De jakhalzen vertrapten de andersdenkenden.

De tirannen sommeerden.
De poppenspelers schokten.
De marionetten dansten.
De samenzweerders voerden uit.
De artsen bevolen.
De ziekenhuizen dienden toe.

De leugenaars maakten het script.
De schapen blaatten.
De vuilakken intimideerden.
De covidianen babbelden.
De ouders gaven zich over.
De brave burgers geloofden… en vergaten.

Dit was beraamd.
Dit werd opgesteld.
Dit werd de focus.
Dit werd uitgesproken.
Dit werd gefabriceerd.
Dit werd vervalst.
Dit werd afgedwongen.
Dit werd opgelegd.
Dit werd ontkend.

We werden geterroriseerd.
We werden geïsoleerd.
We werden gek gemaakt.

We werden ontmenselijkt.
We werden beschadigd.
We werden gedood.

Laat ze er niet mee wegkomen.
Laat ze er niet mee wegkomen.
Laat ze er niet mee wegkomen.
 

 
Bron en voorbeelden uit de realiteit:
 
https://margaretannaalice.substack.com/p/mistakes-were-not-made-an-anthem
 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This