Europese Unie luidt de noodklok en onderzoeksjournalistiek bestaat niet meer in Nederland?

door | 28 apr 2018 | BMR-vaccin, Europese Unie, Media

zakenlieden op geldLobbyen in Brussel is een industrietak waar jaarlijks miljarden Euro’s in omgezet worden. Volgens ‘Corporate Europe’, een organisatie die campagne voert voor meer transparantie, zijn er minstens 30.000 lobbyisten in Brussel. Een aantal dat bijna overeenkomt met de 31.000 personeelsleden van de Europese Commissie.1,2

Dit heeft tot gevolg dat dagelijks duizenden lobbyisten – in dienst van grote (farmaceutische) bedrijven, advocatenkantoren, banken, PR-firma’s etc. – naar schatting driekwart van de Europese wet,- en regelgeving beïnvloeden. Zij voorzien politici en ambtenaren van de voor hun zaak ‘juiste’ achtergrondinformatie, data, opinies, invalshoeken en benodigde argumenten tijdens het beslissingsproces.3,4

 

Europese Commissie stemt voor maatregelen om de dalende vaccinatiegraad tegen te gaan

Helaas hoeven we niet ver te zoeken om de zien dat het resultaat van deze politieke beïnvloeding is dat de belangen van het bedrijfsleven veelal prevaleren boven de belangen van de burger en het milieu.

Een recent voorbeeld: Op 19 april 2018, buiten het zicht van de burger heeft de EC vóór maatregelen gestemd die de dalende vaccinatiegraad tegen moeten gaan.5 De aan genomen voorstellen zijn drastisch en betreffen elk kind in Europa. Vaccinvrij postte er nog dezelfde dag een blog over maar het was akelig stil in de reguliere media. Noch de Volkskrant, noch het NRC, noch het Parool hebben de burger geïnformeerd over de maatregelen die onze keuzevrijheid en onze vrije meningsuiting willen inperken. En – bekeken vanuit het gezichtspunt van vele goed-geïnformeerde ouders – het allerergste: maatregelen die de gezondheid van onze kinderen bedreigen.

kind met pufferAlle vaccins ten spijt… onze kinderen worden niet gezonder en maar zieker. Het aantal chronische aandoeningen van het immuunsysteem en centraal zenuwstelsel: ADHD, aandoeningen in het autismespectrum, allergieën, epileptische aandoeningen, ontwikkelingsstoornissen, leer,- en spraakproblemen enz. enz. neemt alleen maar toe. De lijst is lang en de medische wereld heeft geen verklaring voor de toename. Alleen wetenschappelijk onderzoek met een ongevaccineerde controlegroep, zou uit kunnen sluiten dat vaccins hier niet (deels) verantwoordelijk voor zijn. Maar dit is nou net het onderzoek dat de pro-vaccinatoren niet aan de ouders kunnen overleggen.

 

Persberichten versus praktijkervaringen

De reden dat de vaccinatiegraad daalt is dat ouders het vertrouwen in het RVP verliezen. Het zijn de ouders die meemaken hoe hun kind reageert op de vaccins! En de reden dat we via de sociale media trachten elkaar te informeren en te waarschuwen is dat de voorlichting over vaccins op het consultatiebureau en in de media flinke hiaten vertoont.

Zou het kunnen dat de macht van de lobbyisten/ multinationals verder gaat dan het beïnvloeden van Europarlementariërs in Brussel?

Het AD was de enige grote krant die het persbericht dat de ‘EU de noodklok luidt’ overnam op 19 April, de rest van de grote dagbladen volgden pas een week later op 26 April. Dat op zich is al vreemd, maar de inhoud van hun artikelen is nog veel vreemder.

Een paar voorbeelden van de (gelijkluidende) nieuwsberichten in de Nederlandse media:

 

De Volkskrant (26-04-18): ‘Brussel: groeiende vaccinatieweerzin onder burgers brengt volksgezondheid in gevaar’.

De Volkskrant‘De Europese Commissie luidt de noodklok over de groeiende weerzin bij burgers om hun kinderen en zichzelf te laten vaccineren. Om twijfels bij de burger over vaccins weg te nemen, bepleit de Commissie de oprichting van een ‘Coalitie vóór Vaccinatie’, blijkt uit de nog vertrouwelijke ontwerpvoorstellen. Dit pan-Europese platform van zorgverleners moet tegenwicht bieden aan de ‘mythes en misleidende informatie’ van de ‘antivaccinatie-activisten’. Die trekken niet alleen de effectiviteit van vaccins in twijfel, maar verspreiden volgens de Commissie ook leugens over vermeende bijwerkingen.’ 5

Laten we dit even nuanceren door commentaar te geven op de uitlatingen in de krant:

Volkskrant-1: ‘Brussel: groeiende vaccinatieweerzin onder burgers brengt volksgezondheid in gevaar’.

Goed-geïnformeerde ouders: Waar wij ons zorgen over maken is het ontbreken van veiligheidsnormen en het gebrek aan onafhankelijke wetenschappelijke veiligheidsstudies. Voordat wij gehoor geven aan de ‘oproep om onze kinderen met ons onbekende ingrediënten in te laten spuiten’, mogen wij alstublieft onszelf ervan verzekeren of het geen kwaad kan?

Meer info:Waar is de wetenschap?’ – Wobverzoek aan VWS en RIVM

 

Volkskrant-2:‘de Commissie de oprichting van een ‘Coalitie vóór Vaccinatie’, blijkt uit de nog vertrouwelijke ontwerp voorstellen.’

Goed-geïnformeerde ouders: Waar wij ons zorgen over maken is de toenemende invloed van het bedrijfsleven op de (internationale) politiek. En over de informatie die achtergehouden wordt. Deze laatste is een hele belangrijke. Veel ouders geloven niet meer dat de overheid ons eerlijke en evenwichtige informatie verstrekt. Integendeel: wij denken dat de overheid informatie achterhoudt voor zowel ouders als voor (CB)-artsen.

EU

En …‘nog vertrouwelijke ontwerpvoorstellen’ betekent in de praktijk dat het bedrijfsleven en de politiek hun gang gaan (het EVAP is al in 2014 ondertekend door alle lidstaten van de Europese Unie, en waar waren de media?) zonder het publiek hier naar behoren over te informeren!

Meer info:
Overzicht van de toenamen, en de reden voor verplicht vaccineren in Europa – hoe het EVAP zich voor onze ogen voltrekt’

‘Wereldgezondheidsorganisatie – een wolf in schaapskleren?’

‘Keuzevrijheid of Verplichting?’

‘Wereldgezondheidsorganisatie’

 

Volkskrant-3:de ‘mythes en misleidende informatie’ van de ‘antivaccinatie-activisten’

Slapend kindGoed-geïnformeerde ouders: Afgezien van het delen van onze ervaringen, is de informatie die ouders verspreiden afkomstig van officiële bronnen zoals: de website van het RIVM, bijsluiters, cijfers van het Centraal Bureau van statistiek, LCI-rapporten met richtlijnen voor professionals, politieke afspraken die er gemaakt zijn met de WHO, wetenschappelijke onderzoeken die gepubliceerd zijn etc. etc. Waar zouden we het anders vandaan moeten halen?

 

Meer info:
‘Zijn vaccins veilig?’

‘Hebben we vaccins nodig?’

 

Volkskrant-4: leugens over vermeende bijwerkingen’

Goed-geïnformeerde ouders: Dit is misschien nog wel de meest pijnlijke misvatting. Ouders van kinderen met vaccinatieschade worden drie keer in de steek gelaten: ten eerste ze zijn niet voorgelicht over bijwerkingen (terwijl artsen wettelijk verplicht zijn informatie hierover te verstrekken volgens de WOGB – wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst – en er vele gerapporteerde bijwerkingen op bijsluiters staan).7

Ten tweede krijgen ze zelden goede voorlichting over hoe en waar men bijwerkingen dient te melden. En mochten ze de wegen toch vinden, dan blijkt dat de meeste ernstige bijwerkingen niet serieus worden genomen omdat er ‘geen literatuur is die dit onderbouwt‘.

En ten derde omdat de weinige ouders die in de reguliere media hun verhaal mogen doen systematisch ontkracht worden door een ‘deskundige’ die na dit verhaal zegt dat het niet bewezen is dat het door vaccins komt.

Het is niet aan ouders om te moeten bewijzen dat het zo is. Het is in eerste instantie aan de provaccinatoren om het bewijs te overleggen dat vaccins veilig zijn! Het wordt keer op keer herhaald, maar niemand heeft het gelezen, en niemand weet het te vinden.

 

Waar gaan we naartoe?

De NOS doet er nog een schepje bovenop: ‘De Europese Commissie trekt ten strijde tegen de vaccinatie-weerzin onder burgers en de daardoor steeds zwakker wordende nationale vaccinatieprogramma’s. Bovendien moet er een Europese vaccinatiekaart komen om te voorkomen dat kinderen die naar een ander land verhuizen niet het volledige inentingsprogramma doorlopen.’

Weer een nuance:

NOS: …‘De Europese Commissie trekt ten strijde tegen de vaccinatie-weerzin onder burgers en de daardoor steeds zwakker wordende nationale vaccinatieprogramma’s’

Goed-geïnformeerde ouders: Strijd?? Het gevecht tegen de groei van het groeiende bewustzijn van de burger gaat de EU hopelijk verliezen, want hun plannen – één gelijk vaccinatieprogramma voor heel Europa, in combinatie met het gebrek aan veiligheidsstudies met een ongevaccineerde controle groep maakt dat er geen mogelijkheid meer is om groepen kinderen met elkaar te vergelijken. En zou dat de farmaceutische industrie niet geweldig goed uitkomen? Natuurlijk, want vanaf dat moment is het zo goed als onmogelijk om vaccinatieschade te ontdekken of bewijzen.

 

 

Een kijkje achter de schermen van het Europees vaccinatiebeleid

Europese uniIn Frankrijk geldt sinds 1 januari 2018 een verplichting voor 11 vaccins (dktp-hib-hepb-pneu-bmr-menC). En Frankrijk speelt een belangrijke rol in het ‘harmoniseren van het vaccinatieschema voor heel Europa’. Frankrijk is inmiddels aangewezen door INSERM als coördinator om het actieplan in Europa vorm te geven en de overheden op elkaar af te stemmen.9

 

 

(vriendjes)Politiek?

Wat is INSERM? Wie heeft daar de leiding? Het Nationaal Instituut van Gezondheid en Medisch onderzoek (INSERM) is een overheidsorgaan onder de dubbele supervisie van de ministeries van Onderzoek en Gezondheid. De president en CEO van INSERM, is getrouwd met Agnès Buzyn, de nieuwe minister van Gezondheid. Op 19-05-2017 berichtte de Franse nationale TV, dat er er sprake was van een ‘interesse-conflict’. De minister van Volksgezondheid, Agnès Buzyn, heeft een deel van haar takenpakket neergelegd bij minister Edouard Matignon om elk belangenconflict te vermijden. Maar veel Fransen kunnen zich niet aan de indruk onttrekken dat de kat wel erg dicht op het spek gebonden is.10,11

 

 

Media ALSTUBLIEFT meer onderzoeksjournalistiek!

Aan alle kanten blijkt dat de invloed van de lobbyisten verder gaat dan alleen de beleidsmakers in Brussel. Advertentie-inkomsten en budgetten spelen een belangrijke rol, vooral bij de pers en de media, en de journalisten worden voor het karretje van Farma gespannen. De persberichten die afkomstig zijn van het Europarlement worden klakkeloos overgenomen door grote dagbladen en populaire TV-programma’s. Het zou niet aan ouders moeten zijn om met vereende krachten de waarheid boven water te moeten krijgen. Maar het zijn de ouders die duidelijkheid zoeken en zekerheid. Het gaat om onze kinderen, en als journalisten om wat voor reden dan ook niet in staat zijn om net zoveel tijd en energie te besteden als ouders aan onderzoek om het grotere plaatje helder te krijgen, dan zit er niets anders op dan dat dat wij de handen ineenslaan en dit zelf trachten te doen.

 

 

 

Bronnen:

 1. https://corporateeurope.org
 2. https://corporateeurope.org/power-lobbies/2014/11/corporate-lobby-tour
 3. https://www.theguardian.com/world/2014/may/08/lobbyists-european-parliament-brussels-corporate
 4. https://www.demorgen.be/tvmedia/30-000-lobbyisten-overspoelen-brussel-voor-elke-eu-ambtenaar-een-lobbyist-baa34ed1/
 5. https://stichtingvaccinvrij.nl/europese-commissie-gestemd-nieuwe-maatregelen-moeten-daling-vaccinatiegraad-gaan/
 6. https://www.volkskrant.nl/binnenland/brussel-groeiende-vaccinatieweerzin-onder-burgers-brengt-volksgezondheid-in-gevaar~a4595929/
 7. https://www.dwangindezorg.nl/rechten/wetten/wgbo
 8. https://nos.nl/artikel/2229080-ec-luidt-noodklok-over-groeiende-vaccinatie-weerzin-en-komt-met-voorstellen.html
 9. ‘It is coordinated by INSERM (France) and 24 countries (among them 20 EU) are partners. It aims to improve vaccination coverage in the EU”. https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_en
 10. https://en.wikipedia.org/wiki/Inserm , https://www.inserm.fr/connaitre-inserm/missions
 11. http://www.francetvinfo.fr/sante/politique-de-sante/conflit-d-interets-agnes-buzyn-delegue-l-inserm-a-matignon_2198462.html

 

Over de auters:

Ellen Vader verzamelt, bestudeerd verspreid en schrijft over vaccin-gerelateerde onderwerpen.
Door Frankema is schrijfster van ‘Vaccinvrij – Ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de Stichting Vaccinvrij.

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This