Het levenloze lichaam van Jürgen Conings is gevonden – zijn antivaxxers gevaarlijk?

door | 25 jun 2021 | COVID-19 ziekte

Het verhaal over Jürgen Conings rammelt al vanaf het begin aan alle kanten. Een Belgische militair zou Marc van Ranst, de Belgische Jaap van Dissel hebben bedreigd, en daarna op de vlucht zijn geslagen. Hij was een ‘antivaxxer’. Binnen de kortste keren was dit wereldnieuws, en werd er door het Belgische, en zelfs Duitse en Nederlandse leger gezocht naar de militair. De verdwijning van Jurgen is aanleiding geworden voor een wekenlange media campagne waarin het zaadje werd geplant dat een antivaxxer een extreem rechtse terrorist is. In een eerder artikel hebben we u al geïnformeerd over de “verdwijning” van Conings, en later in dit artikel gaan we in op de bizarre manier waarop zijn lichaam is gevonden, maar eerst het volgende:

 

 

Het RIVM maakt bekend…

 
Op 22-06-21 maakt het RIVM in een persbericht bekend dat een “direct verbod op antidemocratische organisaties mogelijk is”.
 

“De Nederlandse democratische rechtsorde is geen vanzelfsprekendheid. Het kabinet werkt daarom voortdurend aan het weerbaar maken van onze samenleving tegen radicale antidemocratische krachten als extremistische organisaties en criminele bendes. Vandaag is daar weer een belangrijk instrument aan toegevoegd; de Eerste Kamer stemde in met het wetsvoorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming dat rechters meer mogelijkheden geeft om antidemocratische en ondermijnende organisaties snel te verbieden en ontbinden.” -RIVM1

 

Met dit verbod kan de rechter “organisaties die in strijd komen met onze openbare orde sneller en effectiever verbieden”.1
 

“Het verbodenverklaren van een antidemocratische of ondermijnende organisatie wordt ook effectiever. De rechter kan al tijdens de procedure bevelen activiteiten van een organisatie stop te zetten. Leden die zo’n verbod negeren, zijn strafbaar. De rechter kan voortaan de middelen van de organisatie toebedelen aan de staat, waardoor dit geld niet kan worden gebruikt om de activiteiten in een andere organisatie voort te zetten. En de straf op voortzetting van de organisatie is verdubbeld. Wie na een definitief verbod toch nog doorgaat, krijgt een gevangenisstraf van twee jaar. Dat was één jaar.
 
De drijvende krachten achter extremistische en criminele organisaties worden stevig aangepakt. Voorheen lag de nadruk alleen op organisaties zelf. Nu krijgen leidinggevenden van verboden organisaties in principe een bestuursverbod van drie jaar of meer. Dit voorkomt dat zij ongehinderd door kunnen gaan met hun antidemocratische of ondermijnende activiteiten in een andere organisatie.”
– RIVM1

 
De vraag is natuurlijk wel wat wordt verstaan onder een “extremistische” organisatie. Zijn antivaxxers “extreem rechts”? Is de groeiende beweging van mensen die zich verzetten tegen de maatregelen en het COVID-19 beleid “ondermijnend” voor de democratie? Is deze wet het begin van het nog ‘effectiever’ ondermijnen van elk tegengeluid in wat er nog over is van onze democratie? Misschien is het vergezocht, maar de manier waarop de democratie omgaat met kritiek op haar beleid is tot op heden gericht op het monddood maken van elk tegengeluid.

 

 

‘Onverantwoordelijke moeder’ wordt ‘anti-vaxxer’, wordt ‘complotdenker’ wordt ‘terrorist’?

 

De bewustwording over de risico’s van vaccineren is al jarenlang gaande. Ouders die een jaar of tien geleden hun kinderen niet wilden laten vaccineren werden “onverantwoordelijk” genoemd. Maar zij hielden hun rug recht en mede door de opkomst van het internet en de vele verhalen over vaccinatieschade die circuleerden daalde de vaccinatiegraad. In 2018 kwam vanuit de EU en de WHO de term ‘antivaxxers’ om bezorgde burgers te stigmatiseren. Onder andere door EU-JAV, de Vaccinatie Alliantie en andere beleidslijnen die door de EU werden uitgestippeld trachtte men de antivaxxers het zwijgen op te leggen. Het mocht niet baten. Ouders informeerden elkaar en bleven dat doen. En de vaccinatiegraad daalde verder.

De bewustwording kwam in een stroomversnelling door de “COVID-19” crisis. Burgers doen nu in groten getale zelf onderzoek en niet alleen vaccins, maar het hele vaccinatiebeleid wordt in twijfel getrokken. De antivaxxers worden gestigmatiseerd als ‘complotdenkers’, en propaganda en censuur vieren hoogtij. Maar kennelijk is het niet gemakkelijk om bewustwording tegen te houden. Termen als antivaxxer en complotdenker helpen om zelfstandig denkende burgers in een kwaad daglicht te stellen, maar zijn kennelijk niet voldoende om de beweging te stoppen. Een complotdenker kun je niet arresteren, maar een terrorist wel. En dus is het belangrijk dat antivaxxers in de ogen van het publiek terroristen zijn?

In dat geval is het verklaarbaar dat er zich “incidenten” voordoen à la Jürgen Conings. Maar het lijkt maar half te werken. De Belgen – en de rest van de wereld – geloven het verhaal niet dat via de media wordt verspreid. Niet alleen omdat Marc van Ranst een arrogante en onpopulaire persoon is en Jürgen een sympathieke “Rambo”. Het verhaal klopt gewoon niet.

 

 

Vragen stapelen zich op

 

Man met vraagtekensDe onbeantwoorde vragen rondom het overlijden van Conings en zijn “verdwijning” stapelden zich op. Hoe kon Jurgen toegang hebben tot het wapendepot zonder officieel te verklaren waar hij de wapens voor nodig had? Heeft hij zijn afscheidsbrief eigenlijk wel zelf geschreven? Waarom mag de familie het lichaam niet identificeren? Hoe lang was Jurgen overleden voordat zijn lichaam werd gevonden? Een hond kan 100.000 keer beter ruiken dan een mens. Geen wonder dat speurhonden al een eeuw ‘de ¬neuzen van de politie’ zijn.1 Waarom hebben de honden het lijk niet geroken en de burgemeester “toevallig” wel? Wij moeten geloven dat dat komt door ‘toeval en weersomstandigheden’…

 
Op maandag 28-06-21 bericht de NOS dat het lichaam van Jurgen is gevonden. “Toeval en weersomstandigheden leidden waarschijnlijk tot vondst Jürgen Conings”

“Het weer speelde een rol, citeert de VRT forensisch deskundige Christl Verbiest. De afgelopen weken was het eerst vrij koud, waardoor de ontbinding van het lichaam traag verliep, en daarna werd het zeer warm: “Bij zulke uitzonderlijk hoge temperaturen als de laatste dagen gaat de ontbinding natuurlijk veel sneller. Dat kan een verklaring zijn.” Ook stond de wind nu in de juiste richting om de geur te kunnen ruiken.
 
Tijdens de zoektocht werden speurhonden ingezet, zonder resultaat. Ook dat is niet ongewoon, aldus Alain Remue, hoofd van de afdeling van de Belgische politie die zoekt naar vermiste personen: “Het woord toeval is ook van belang in zulke zaken. In x aantal dossiers hebben we hectaren afgezocht en niks gevonden.”

 

Maar de meeste mensen vinden het wel erg vreemd dat de burgemeester zegt dat hij toevallig een lijklucht rook. Er komen dagelijks honden voorbij die niets ruiken, maar de burgemeester moest kennelijk het lijk vinden. Het betekent waarschijnlijk dat Conings daar niet eerder lag, maar dat hij op die plek is gedumpt.

 
Familieleden, vrienden en buurtbewoners reageerden met veel verontwaardiging en ongeloof:

 

 

 
Wist Jurgen te veel, zoals door zijn vrienden wordt gesuggereerd? Moest hij als voorbeeld dienen om antivaxxers in een kwaad daglicht te stellen? Zijn er andere redenen te bedenken voor zijn verdwijning en overlijden?

Het zou onderzocht moeten worden. Maar het is waarschijnlijker dat Jürgen Conings de antwoorden op deze vragen meeneemt in zijn graf.

 

 

 

Bronnen:
 

1. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/06/22/direct-verbod-op-antidemocratische-organisaties-mogelijk
2. https://www.parool.nl/nieuws/deze-neuzen-ruiken-alles-van-3-gram-cocaine-tot-6-miljoen-euro~bf776da1/
3. ttps://nos.nl/artikel/2385998-toeval-en-weersomstandigheden-leidden-waarschijnlijk-tot-vondst-jurgen-conings
4. https://www.hln.be/binnenland/jager-die-conings-aantrof-de-politie-wilde-me-eerst-niet-geloven~a9100e38/

 

 
Over de auteurs:

Joris Baas is vader van twee gedeeltelijk gevaccineerde kinderen en actief in het verzamelen en verspreiden van informatie rondom vaccineren.

Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde kinderen, schrijfster van het boek: ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de stichting Vaccinvrij.

 

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This