Technische Briefing van Jaap van Dissel aan Tweede Kamerleden roept vragen op

door | 30 sep 2020 | COVID-19 ziekte

Regelmatig wordt de Tweede Kamer door Jaap van Dissel geïnformeerd over de actuele stand van zaken met betrekking tot het coronavirus. Van Dissel toont dan wat grafieken van het aantal ziekenhuisopnames, het aantal overledenen, het aantal positief getesten en de betekenis daarvan. Hij deelt de nieuwste wetenschappelijke bevindingen met de Tweede Kamer.

Tijdens briefing nr. 17 kwam er een aantal opmerkelijke punten voorbij die hieronder worden besproken.1 Ziet u de olifant in de kamer? Want pers en politiek lijken er blind voor.

 

 

Foutieve grafiek

Van Dissel haalt een oude grafiek van stal om te laten zien wat er gebeurt met het aantal doden wanneer er geen maatregelen worden getroffen.

 

 

 
Dit is de grafiek uit het begin van de coronacrisis, toen nog gewerkt werd met de voorspellingen op basis van het model van Neil Ferguson. Gebleken is dat dat model erg gebrekkig was en bovendien überhaupt niet geschikt om een echt epidemisch verloop van een infectieziekte mee te voorspellen. Ferguson gaf toe dat hij er meerdere ordes van grootte naast zat met zijn voorspelling en heeft het Zweedse beleid geprezen.2,3 Waarom gebruikt Van Dissel deze grafiek nog? Is hij het soms vergeten dat die achterhaald is? Waarom klinkt er geen kritisch geluid over die grafiek?

Er zijn data genoeg over de verschillende vormen van lockdown en maatregelen in de verschillende landen en over de coronasterfte in die landen. Had de evaluatie daarvan niet al in juni kunnen plaatsvinden?

 

 

Betrouwbaarheid van de testen

Tijdens de succesvolle demonstratie op het Malieveld van 15 augustus sprak laboratoriumspecialiste Merel Boogaard over de PCR-test en dat deze op een verkeerde manier gebruikt wordt. Ze was daar zeer verbolgen over. Bovendien gaf ze aan dat de analisten normaal de resultaten zelf uitlezen, maar dat dit nu door het RIVM gebeurt. Zij roept het RIVM op om de data terug te geven aan de analisten.4,5

Ook arts Rob Verkerk verdiepte zich in de PCR-test en schreef een vlammend betoog over de onzinnigheid ervan.6

In antwoord op een vraag van Van Haga geeft ook Van Dissel tijdens de briefing aan dat de kritiek op het gebruik van de PCR-test terecht is. Hij zegt:

“Bij een lage prevalentie (ziektegevallen, red.) zijn er opeens veel foutpositieve testen. Ook is het zo dat de PCR-test één naam is waarachter meerdere testen van verschillende kwaliteit schuilgaan. Bovendien toont een positieve test aan dat je een stukje genetische informatie in je lichaam hebt, maar je kunt daar niet uit afleiden dat je een levend virus bij je draagt waar je ziek van zou kunnen worden. Als je een PCR-test doet zo zonder dat er een klinisch ziektebeeld is, m.a.w. het testen van asymptomatische personen waarvan een deel asymptomatisch blijft en een deel klachten ontwikkelt, dan is het moeilijk te interpreteren wat er speelt. We moeten daar kritisch op zijn, dat probleem onderkennen en daar controles op uitvoeren.”

Als de PCR-test niet betrouwbaar genoeg is, waarom vaart de overheid er dan nog op? Waarom worden er verstrekkende maatregelen genomen op basis van onbetrouwbare testresultaten?

 

 

Besmettelijkheid van het virus

Volgens Van Dissel is uit onderzoek gebleken dat iemand die klachten heeft en positief wordt getest, binnen z’n huishouden gemiddeld 15% van de personen besmet. Van Esch van Partij voor de Dieren stelt terecht de vraag hoe het dan kan dat 85% van de personen niet vatbaar is voor het virus. Van Dissel zegt:

“Ik denk niet dat het iets heeft te maken met vatbaarheid, maar dat het virus zich niet zodanig verspreidt dat het meteen iedereen in dat huishouden besmet. Het duurt een dag of drie voordat een zieke persoon zich laat testen. De leden van het huishouden zijn dus een dag of vier, vijf blootgesteld aan potentiële overdracht en dat het virus daar blijkbaar niet toe in staat is geweest. Het is een maat voor de besmettelijkheid van het virus.”

Beseft u wat dat betekent? Van Dissel zegt hier feitelijk dat de huisgenoten van een coronapatiënt die dagenlang ziek is, niet meer dan 15% risico lopen om zelf besmet te worden. Wat voor risicopercentage is er dan als je een uurtje in de trein zit? Is dat een rechtvaardiging voor het verplichten van (overigens volstrekt nutteloze) mondkapjes in het OV?

 

 

COVID-19 versus de griep

Onderstaande grafieken maakten geen onderdeel uit van de briefing, maar zijn belangrijk voor u om COVID-19 in perspectief te kunnen plaatsen.

In deze grafiek van Nivel Peilstation Praktijken7 zijn alle ziektebeelden met griepachtige verschijnselen opgenomen. Als u hiernaar kijkt, lijkt er dan in 2020 iets bijzonders aan de hand?

 

 

 
Onderstaande grafiek komt van Nivel Surveillance Praktijken7 en toont het aantal acute luchtweginfecties van de bovenste luchtwegen. Ook hier: is er in 2020 iets bijzonders aan de hand?

 

 

 

Samenvattend

1. Er wordt gewerkt met de verkeerde grafiek, waardoor de indruk ontstaat dat het aantal ziekenhuisopnames de pan uit zal rijzen wanneer er geen maatregelen worden getroffen. Er had al lang een (voorlopige) evaluatie van de lockdowns wereldwijd gedaan kunnen worden.

2. De PCR-testen geven geen informatie over de activiteit van het virus en dus ook niet over het gevaar ervan. Mensen die positief zijn getest, zijn positief getest, meer niet. Er kan geen enkele conclusie aan worden verbonden.

3. Volgens het RIVM besmet een zieke persoon 15% van het huishouden waarin hij leeft. De kans dat je besmet raakt, terwijl je dagenlang in de nabijheid van een zieke bent, is dus slechts 15%.

4. Uit de cijfers van Nivel blijkt dat er dit jaar niets fundamenteel anders is dan voorgaande jaren met betrekking tot griepachtige verschijnselen en acute luchtweginfecties.

 
De olifant in de kamer heeft het formaat van een mammoet aangenomen: Wat iedereen maar voor zoete koek slikt, is de AANNAME dat maatregelen noodzakelijk zijn. Maar gelet op bovenstaande: Waar is de noodzaak voor welke maatregel dan ook? Zou een vrijblijvend advies niet veel beter zijn? En bestaat er nog een kritische pers?

 

 

 

Bronnen

1. https://www.youtube.com/watch?v=HApHUSRQyuQ
2. https://viruswaarheid.nl/medisch/modellen/neil-ferguson-lockdown-was-een-vergissing-voorspelling-miljoenen-doden-waren-startschot-draconische-maatregelen/
3. https://stichtingvaccinvrij.nl/highwire-klopt-het-model-dat-berekent-hoeveel-corona-doden-er-zullen-vallen/
4. https://www.youtube.com/watch?v=UG3zAZ8VUfk
5. https://www.cafeweltschmerz.nl/geen-2de-golf-wel-datazwendel-zegt-moleculair-analist-merel-boogaard/
6. https://www.anhinternational.org/news/why-your-positive-test-result-is-likely-wrong/
7. https://www.nivel.nl/sites/default/files/algemene-content/NivelSurveillance_2020_wk37b.pdf

 

 

 
Over de auteur Sietske Hoogenboom is moeder van twee ongevaccineerde kinderen en maakt deel uit van het vertaalteam van de stichting Vaccinvrij

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This