Update WOB-verzoek combi-vaccins

door | 1 nov 2018 | BMR-vaccin, Overig

plaatje Wob verzoekOp 24 Augustus is er vanuit de Stichting Vaccinvrij een WOB-verzoek gestuurd met betrekking tot het wetenschappelijk bewijs dat het injecteren van combivaccins veilig is voor baby’s, prematuren, en zwangere vrouwen naar het RIVM en het ministerie van VWS.

 

 

Wij ontvingen het volgende antwoord van het RIVM:

‘In het kader van dit verzoek wil ik u uitnodigen voor een gesprek bij het RIVM. Tijdens dit gesprek kunt u uw verzoek toelichten en zullen wij proberen vast te stellen welke stukken u nodig heeft. Ik zou hiervoor graag op korte termijn een afspraak inplannen. Zou u een aantal data kunnen doorgeven die u schikken?’

 Het gesprek heeft plaatsgevonden op 30 Oktober tussen vertegenwoordigers van het RIVM en het ministerie van VWS, en een advocaat en afgevaardigde van de Stichting Vaccinvrij.

 

 

De toelichting die ik heb gegeven is deze:

“Op het consultatiebureau zeggen CB-artsen dat het bewezen is dat vaccineren veilig is, maar niemand die het bewijs gezien heeft, gelezen heeft, het kan vinden of ons een link kan overleggen. Wáár is het bewijs dat het injecteren van combivaccins veilig is?!”

 VaccinspuitDe vraag die daarop volgde was: ‘Wat verstaan jullie onder veilig?’ En het gesprek kwam op CRT-studies – de gouden standaard voor wetenschappelijk bewijs. De vraag is of dergelijke studies bestaan voor het gecombineerd toedienen voor vaccins.

 

 

 

Een tweede toelichting die ik heb gegeven op het WOB-verzoek was:

‘Hoe overtuigt de overheid zich ervan dat het toedienen van de gecombineerde vaccins, zoals dat volgens het RVP gebeurt veilig is?’.

 Hierop volgde een korte uitleg over de EMA (European Medicines Agency), en de gezondheidsraad over hun rol in het goedkeuren en adviseren over (de veiligheid van) combi-vaccins.

 
Uit de toegezonden stukken zal moeten blijken of het RIVM erop vertrouwt dat het ‘goed zit’, of controleert dat het goed zit wat betreft de informatie die zij krijgt van deze instanties.

 

 

Men ACWY, BMR en MenACWYBMR

 jongetje met vaccinEr zal eerst begonnen worden met het Men ACWY-vaccin. Waar is het bewijs dat het veilig is om toe te dienen bij baby’s van 14 maanden? Er zal ook gezocht worden naar het bewijs dat BMR-vaccin veilig is om in de spuiten met 14 maanden, en naar het bewijs dat de combinatie van Men ACWY en BMR veilig is. Aangezien deze vaccins op hetzelfde moment worden toegediend is er in feite sprake van een combivaccin MenACWYBMR voor baby’s van 14 maanden.

De beslistermijn van het verzoek was al opgeschort totdat het gesprek zou hebben plaatsgevonden. En gezien het feit dat de medewerkers van het RIVM die de benodigde documenten toe gaan sturen aangaven het druk te hebben, is er opnieuw een termijn van een maand afgesproken. Dit houdt in dat wij het betreffende bewijs en de betreffende documenten hopelijk voor 27 november tegemoet kunnen zien.

 
Tenslotte: de toon van het gesprek was positief. De opmerking: ‘Ik kan het me wel voorstellen dat die ouders dat bewijs willen zien’ werd gemaakt. En ook dat het RIVM juist zoveel tijd wil uittrekken voor de beantwoording van dit WOB-verzoek omdat zij de ouders ter wille wil zijn.

 
Wordt vervolgd…

 

 

 

 

De volledige tekst van het WOB-verzoek kunt u lezen op de pagina Wob-verzoek

 

 

 

 

Over de auteur: Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen, schrijfster van het boek ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de Stichting Vaccinvrij

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This