Mail aan de Eerste Kamer over de “tijdelijke” wet Corona Toegangsbewijzen

door | 20 mei 2021 | COVID-19 ziekte

De onderstaande mail is door Joris Baas geschreven naar alle leden van de Eerste Kamer. Hopelijk kan het dienen ter inspiratie om ook uw stem te laten horen.

Het kan nog tot maandag 24 Mei. Op dinsdag 25 mei wordt zal de stemming plaatsvinden in de Eerste Kamer. Het is de hopen dat de leden van de Eerste Kamer beseffen dat zij niet alleen een verantwoordelijkheid dragen, maar dat zij hoogstwaarschijnlijk ook aansprakelijk gesteld kunnen worden. Op dit moment zijn de leden van het Europese Parlement ervan op de hoogte gebracht dat zij aansprakelijk worden gesteld voor…

Als er ooit een moment is geweest om uw stem aan de leden van de Eerste Kamer te laten horen, dan is het nu. Laat u inspireren door de onderstaande brief, en voel u vrij om hem deels of geheel te kopiëren. Onderaan dit artikel vindt u de e-mail adressen van alle Eerste Kamerleden.

 

 

De mail:

Geachte heer of mevrouw,

 

U gaat stemmen over de testmaatschappij. In mijn ogen is die testmaatschappij niet nodig en schadelijk. Het testen kan zo veeleisend en vervelend worden dat het tegen alle afspraken in de tweede kamer in toch tot indirecte vaccinatiedwang kan leiden Ik hoop dat u de tijd neemt deze brief tot u door te laten dringen.

 

Dinsdag 11 mei 2021 heeft er in de Tweede Kamer een stemming plaatsgevonden over een wetswijziging van de Wet publieke gezondheid (WPG) met betrekking tot de Tijdelijke wet testbewijzen voor toegang. Ondanks dat de gehele MKB-sector, de cultuursector en de sportbranche hier niet voor zijn, heeft de Tweede Kamer heeft ingestemd met deze wetswijziging.

Als lid van de Eerste Kamer is uw stem hierin bepalend welke, volgens de huidige planning, zal plaatsvinden op 25 mei 2021: http://bit.ly/EersteKamertest

 

Het zal het leven van vele Nederlanders totaal veranderen. Mensen zullen bij het passeren van dit nieuwe wetsvoorstel alleen nog deel kunnen nemen aan de maatschappij na een negatieve uitslag van een Corona-test. Daarmee wordt een situatie van ‘medische apartheid’ wel heel reëel. Zie in de bijlage hoe de situatie in Israël is wat dat betreft.

 

De wetswijziging wordt aangekondigd als een tijdelijke maatregel, maar inmiddels hebben wij kunnen ervaren dat ‘tijdelijk’ een wel heel relatief begrip is momenteel. Zo zou de spoedwet tijdelijk zijn. Echter, deze wordt bijna als vanzelfsprekend verlengd. Hoogleraren, zoals Wim Voermans, Hoogleraar Staatsrecht, hebben hun ernstige zorgen hierover reeds uitgesproken.

 

In naam van heel veel inwoners van Nederland, verzoek ik u dan ook tegen deze wetswijziging te stemmen, opdat wij met elkaar (medische) apartheid voorkomen en wij allen onze lichamelijke onaantastbaarheid behouden, zoals in de grondwet bepaald.

 

Ik reken op u. Bij voorbaat hartelijk dank.

 

Vriendelijke groet,

 

Joris Baas

 

 

De bijlagen: Onderbouwing argumenten tegen de testmaatschappij

  1. Het mag niet van de internationale verdragen
  2. We willen het niet
  3. Testen hebben grote foutmarges
  4. Het is schadelijk
  5. Het kost heel veel geld
  6. Het is eindeloos, want er komen meer varianten die juist door vaccinatie meer kansen krijgen

 

1. Het mag niet krachtens de internationale verdragen en tweede kamer beloftes

Tweede Kamer

Tweede Kamer

Uit al dan niet uitblijvende antwoorden op mijn eerdere mails aan Eerste kamerleden blijkt dat niet wordt ontkent dat een aantal internationale verdragen gerespecteerd dient te worden.

Mondkapjes, virus-tests en vaccins vallen  onder het begrip ‘any preventive, diagnostic and therapeutic medical intervention‘ en daarmee onder onderstaand verdrag:

1.1 Universal Declaration on Bio-ethics and Human Rights
Article 6 – Consent
1. Any preventive, diagnostic and therapeutic medical intervention is only to be carried out with the prior, free and informed consent of the person concerned, based on adequate information. The consent should, where appropriate, be express and may be withdrawn by the person concerned at any time and for any reason without disadvantage or prejudice.

2. Scientific research should only be carried out with the prior, free, express and informed consent of the person concerned. The information should be adequate, provided in a comprehensible form and should include modalities for withdrawal of consent. Consent may be withdrawn by the person concerned at any time and for any reason without any disadvantage or prejudice. Exceptions to this principle should be made only in accordance with ethical and legal standards adopted by States, consistent with the principles and provisions set out in this Declaration, in particular in Article 27, and international human rights law.

3. In appropriate cases of research carried out on a group of persons or a community, additional agreement of the legal representatives of the group or community concerned may be sought. In no case should a collective community agreement or the consent of a community leader or other authority substitute for an individual’s informed consent.

Universal Declaration on Bioethics and Human Rights – 19 October 2005 UNESCO
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html


1.2 De Raad van Europa
(let op: dit is niet de EU) heeft op 27 januari 2021 in onder meer resolutie 2361/2021 besloten dat niemand onder druk tegen zijn wil ingeënt mag worden.

De 47 lidstaten worden opgeroepen om vóór vaccinatie erop te wijzen dat vaccinatie niet verplicht is en dat de niet-gevaccineerde persoon niet mag worden gediscrimineerd. Discriminatie is uitdrukkelijk verboden, zelfs als er gezondheidsrisico’s zijn of omdat iemand zich gewoon niet wil laten vaccineren.

Vaccin-fabrikanten worden aangemoedigd om alle informatie over de veiligheid van de vaccins te publiceren. De resolutie als geheel is niet tegen vaccinatie – het moet duidelijk zijn, maar het stelt normen en verplichtingen.

The Assembly thus urges member States and the European Union to:
7.3.1.ensure that citizens are informed that the vaccination is NOT mandatory and that no one is politically, socially, or otherwise pressured to get themselves vaccinated, if they do not wish to do so themselves;

7.3.2.ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated, due to possible health risks or not wanting to be vaccinated;
https://pace.coe.int/pdf/2e0ee40b5d6c4e2e5df5467478961f7561e651733326667a8259ffe25682ae848428feba12/resolution%202361.pdf


1.3 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
(2007/C 303/01)

Vlag Europese Unie op zwarte achtergrondTitel 1 Waardigheid / Artikel 3 Het recht op menselijke integriteit
1. Een ieder heeft recht op lichamelijke en geestelijke integriteit.
2. In het kader van de geneeskunde en de biologie moeten met name in acht worden genomen:
a) de vrije en geïnformeerde toestemming van de betrokkene, volgens de bij de wet bepaalde regels;
b) het verbod van eugenetische praktijken, met name die welke selectie van personen tot doel hebben;
c) het verbod om het menselijk lichaam en bestanddelen daarvan als zodanig als bron van financieel voordeel aan te wenden;
d) het verbod van het reproductief kloneren van mensen.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:12007P/TXT

 

1.4 Geneva Convention
Article 7 of the 1966 International Covenant on Civil and Political Rights as put forth by The Geneva Convention states:
No one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation.
https://www.change.org/p/u-s-house-of-representatives-declaration-of-medical-freedom-regarding-vaccine-choice

 

1.5 From Nuremberg to California: Why Informed Consent Matters in the 21st Century
https://www.youtube.com/watch?v=VNfDneO5RGI
https://nl.wikipedia.org/wiki/Code_van_Neurenberg

1.5.1
Ad broere over Neurenberg: https://www.alwareness.org/code-van-neurenberg/

Zoals bekend hebben vaccins hebben een voorwaardelijke goedkeuring bij de EMA, RIVM gaat onderzoek doen naar lange termijn effecten, het dispuut over PCR-testen wordt genegeerd, we zitten ontegenzeggelijk in een testfase voor zowel vaccinaties als testmaatschappij. Waarmee zowel de Geneefse conventie evenals de code van Neurenberg van kracht zijn. Ook rechtsgeleerden uiten dit:

 

1.6 Onderwerping bij wet voorzien: in gesprek met Maria-Louise Genet | #3.07
op 5.00 min. “Indirect blijkt dat we in fase 3 zitten“:
https://stichtingvaccinvrij.nl/onderwerping-bij-wet-voorzien-sven-hulleman-in-gesprek-met-juriste-maria-louise-genet/

 

1.7 Privacy schendingen

Ook gekoppeld aan de lichamelijke integriteit is het recht op privacy. De GGD blijkt telkens weer data te lekken, we hebben geen zicht op de dingen die nog meer mis gaan op dat vlak, laat staan in de toekomst. Dit is een belangrijk argument om de testmaatschappij stop te zetten.
https://www.ftm.nl/artikelen/sneltest-evenementen-zwart-gat

 

Het is onvoorstelbaar dat aan al deze juridische zaken zoals grondrechten en internationale verdragen voorbij zou worden gegaan. We rekenen op de Eerste Kamer om dit een halt toe te roepen.

 

2. We willen het niet

2.1 Vorige Tweede Kamer

De vorige tweede kamer wilde geen indirecte vaccinatieplicht. Het is glashelder dat gedoe met afgewezen worden voor school, tentamens op de universiteit, vakantieboekingen, dure theatervoorstelling door positieve testen mensen kan duwen richting vaccineren. Daarvan heeft de tweede kamer glashelder gezegd dat nooit. Het lijkt me een glashelder besluit.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Motie van het lid Azarkan – Voorgesteld 28 oktober 2020 en met 99 stemmen aangenomen:
“De Kamer, gehoord de beraadslagingen, spreekt uit dat er in de toekomst nooit sprake mag zijn van een directe of indirecte coronavaccinatie-verplichting, en gaat over tot de orde van de dag.”
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z19922&did=2020D42842

 

2.2 Huidige Tweede Kamer
Later op 6 mei 2021, is dit in een motie van van Haga bevestigd in de huidige Tweede Kamer.
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z07511&did=2021D16608

Het is zeer vreemd dat de mensen die voor de testwet stemmen, niet inzien dat dit indirect leidt tot vaccinatiedwang en daarmee onaanvaardbaar voor deze tweede kamer. Vandaar dat ik dit ook in de inleidende mail heb benadrukt. Testen leidt tot vaccinatiedrang, het is eenvoudigweg marketing van een commerciële productgroep.

 

2.3 Ook minister de Jonge heeft beloofd dat er geen indirecte vaccinatieplicht zou komen.

Minister De Jonge: ‘Geen indirecte vaccinatieplicht’
Volgens minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) komt er geen ‘indirecte vaccinatieplicht’ in de strijd tegen het coronavirus. Wel zou het kunnen dat gevaccineerden meer vrijheden krijgen dan mensen die nog niet zijn ingeënt. Regeringspartij VVD sluit ‘indirecte dwang’ niet uit: wie zich niet laat vaccineren, mag dan bijvoorbeeld niet naar binnen in overheidsgebouwen of naar evenementen.
https://www.parool.nl/nederland/minister-de-jonge-geen-indirecte-vaccinatieplicht~b4e30fe9/

Zover de officiële kanalen, maar ook uit minder officiële signalen blijkt dat we het niet willen, die testmaatschappij.

 

2.4 Krantenlezers willen het niet
Onderstaande pol verscheen in het Eindhovens Dagblad en verdween toen de uitslag niet in lijn bleek te zijn met de “verhaallijn”. Dat kranten dat later weer weghalen, doet niets af aan het afgegeven signaal. Wel geven ze blijk van zeer onzuivere communicatie.
 

 


2.5 Kleinere musea willen het niet
https://stichtingvaccinvrij.nl/tijdelijke-wet-testbewijzen-niet-tijdelijk-niet-haalbaar-en-niet-wetenschappelijk-geld-over-de-balk-gooien/

 
2.6 Maar ook de grotere musea willen het niet
10 mei 2021, NRC Handelsblad
“Testwet is nekslag voor musea, theaters, concertzalen en bioscopen – Testsamenleving Verplichte toegangstesten voor museum- of theaterbezoek houden het publiek weg. De testwet moet van tafel, vinden directeuren van culturele instellingen en kunstenaars.”
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/10/testwet-is-nekslag-voor-musea-theaters-concertzalen-en-bioscopen-a4043055

 

2.7 Studenten willen het niet
NRC: “In een eerste grootschalig experiment met zelftesten onder studenten blijkt dat een ruime meerderheid weigert mee te doen.”
https://twitter.com/nrc/status/1380239376702128132

 

 

 

3.Testen hebben grote foutmarges

 

3.1 Sneltesten

3.1.1 Guardian kwam met het bericht dat op regeringsniveau in de UK zeer veel bezwaren zijn geuit tegen de zogenaamde sneltesten

Thu 15 Apr 2021 – Rapid Covid testing in England may be scaled back over false positives
Exclusive: In leaked emails, Matt Hancock’s adviser says there is ‘urgent need for decisions’ on asymptomatic testing

Members of the English National Opera take lateral flow tests before entering socially distanced rehearsals. Boris Johnson urged everyone in England to take two rapid-turnaround tests a week.

Senior government officials have raised “urgent” concerns about the mass expansion of rapid coronavirus testing, estimating that as few as 2% to 10% of positive results may be accurate in places with low Covid rates, such as London.
Boris Johnson last week urged everyone in England to take two rapid-turnaround tests a week in the biggest expansion of the multibillion-pound testing programme to date.
However, leaked emails seen by the Guardian show that senior officials are now considering scaling back the widespread testing of people without symptoms, due to a growing number of false positives.

In one email, Ben Dyson, an executive director of strategy at the health department and one of health secretary Matt Hancock’s advisers, stressed the “fairly urgent need for decisions” on “the point at which we stop offering asymptomatic testing”.

On 9 April, the day everyone in England was able to order twice-weekly lateral flow device (LFD) tests, Dyson wrote: “As of today, someone who gets a positive LFD result in (say) London has at best a 25% chance of it being a true positive, but if it is a self-reported test potentially as low as 10% (on an optimistic assumption about specificity) or as low as 2% (on a more pessimistic assumption).”
https://tinyurl.com/fhathbys

Het is ondenkbaar dat een product van zo’n bedenkelijke kwaliteit een toegangspoort zou moeten vormen tot wat dan ook. Gelukkig ziet de RIVM dat ook:

 

3.1.2 RIVM

Zelftest (antigeen)
“Een antigeen zelftest is een coronatest die je in een winkel of apotheek kunt kopen en zelf kunt afnemen.
Zelftesten zijn bedoeld voor mensen zonder klachten, als aanvulling waarmee anders onopgemerkte besmettingen opgespoord kunnen worden. Zelftesten zijn niet bedoeld voor:
* mensen met klachten
* mensen die contact hadden met iemand met corona
* mensen die terugkeren uit een hoog risicogebied

Zelftesten zijn minder betrouwbaar dan een PCR of antigeen test die door een professional wordt afgenomen. Onderzoek naar zelftesten laat zien dat, mits de zelftest juist wordt afgenomen, de betrouwbaarheid tussen de 58% en 78% ligt. Er is dus een gerede kans dat iemand een negatieve testuitslag krijgt terwijl die persoon wél besmet is met SARS-CoV 2 en het virus mogelijk op anderen kan overdragen.

Een positieve zelftest-uitslag moet altijd bevestigd worden met een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD.

Er zijn verschillende aanbieders van zelftesten die een ontheffing hebben gekregen om een antigeen test in Nederland voor dit doel te mogen verkopen.  Op de website van de rijksoverheid is meer informatie te vinden over de zelftesten.” https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen

 

3.1.3 Uiteraard weten we dat Mark Rutte verklaarde zonder klachten niet getest te hoeven worden. Dit heeft wetenschappelijke basis:

Nature, 20 November 2020:
‘There were no positive tests amongst 1,174 close contacts of asymptomatic cases.’

Post-lockdown SARS-CoV-2 nucleic acid screening in nearly ten million residents of Wuhan, China
https://tinyurl.com/3v7xm4

RIVM had dat al iets eerder op de site staan en weet dit.

‘Testen zonder klachten zinloos’https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen

Wijzigingsdatum 11-11-2020 | 09:22:

“Zinloos om te testen zonder klachten
Het heeft geen zin om te testen als iemand thuis moet blijven en (nog) geen klachten heeft. Omdat deze persoon net contact heeft gehad met iemand die COVID-19 heeft. Of iemand die uit een land komt waarvoor code oranje of rood geldt en (nog) geen klachten heeft. Een negatieve test sluit dan niet uit dat iemand wel besmet is. Want het kan zijn dat een test het virus nog niet oppikt omdat er nog te weinig virusdeeltjes in de neus en keel zitten.”

https://web.archive.org/web/20201115090919/https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen

Die tekst is zonder weerlegging van bovenstaande gewijzigd. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen

 

3.2 PCR-testen

Hugo de Jonge weet heel goed dat a-symptomatisch testen, ook bij de PCR-test, de zogenaamde gouden standaard, een hoog percentage vals positieven kan zitten. Dat was zijn eigen verklaring voor wat er bij Ajax gebeurde vorig jaar.

Hugo de Jonge beweert dat de PCR-test de meest betrouwbare test is die er is en noemt het zelfs de gouden standaard. Terwijl dit niet blijkt uit de uitspraken van deskundige Jaap van Dissel. En bovendien zegt hij dit op een moment dat hij zou moeten weten dat dit niet klopt. Op dezelfde ochtend heeft hij zich uitgesproken over de situatie bij voetbalclub AJAX. Maar liefst 11 vals positieven zorgen voor onnodige paniek bij AJAX. Hoeveel vals positieven zorgen voor onnodige paniek bij de Nederlandse bevolking?

– Vals alarm bij Ajax

“Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid werd op de persconferentie, die hij gaf met minister-president Mark Rutte, gevraagd om de situatie van Ajax op te helderen. De Amsterdammers kregen maandag te maken met een ogenschijnlijke corona-uitbraak, maar daar lijken veel vals-positieve tests bij te zitten. De Jonge wijt dat aan ‘a-symptomatisch testen’.
https://stichtingvaccinvrij.nl/politiek-den-haag-uit-de-klauw-gelopen/

– NRC wees ons daar al in september 2020 op: mogelijk een kwart vals positieven
11 september 2020 NRC: “Geen corona, toch in quarantaine: mogelijk honderden fout-positieve uitslagen per week
Mogelijk honderden mensen per week zitten in quarantaine zonder dat ze corona hebben. Het aantal fout-positieve uitslagen in Nederland is relatief groot, doordat het coronavirus nu weinig voorkomt, en doordat veel mensen zonder klachten zich laten testen.”
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/10/geen-corona-toch-in-quarantaine-a4011600

Voor uitleg in stapjes:

https://stichtingvaccinvrij.nl/op-basis-waarvan-worden-de-actuele-coronamaatregelen-genomen-pcr-test-onder-de-loep/

Voor de wetenschappelijke onderbouwing van problemen met PCR-test:
– Peter Borger identificeert grote ontwerpfouten in de internationaal toegepaste #SARSCoV2 #PCR-test
https://www.youtube.com/watch?v=ajVS9kKoFQY&feature=emb_title

– Met de retraction paper (inmiddels mede-ondertekend door zo’n 20 collega-wetenschappers uit diverse landen) wil Borger bereiken dat de Drosten-paper teruggetrokken wordt. Daarmee zou het volledige testbeleid op losse schroeven komen te staan.
https://lnkd.in/dUtfDsp
– Voor inhoudelijke toelichting zie: https://lnkd.in/dy34CBG
– Citaat: ‘9. Uit voornoemde publicatie januari 2020 blijkt voorts dat de test ook vals positieve uitslagen geeft.’ https://bpoc2020.nl/pdf/Peter%20Borger.pdf

– The Lancet, 19 November 2020
RNA detectie zegt niets over besmettelijkheid:

‘Our study shows that despite evidence of prolonged SARS-CoV-2 RNA shedding in respiratory and stool samples, viable virus appears to be short-lived.
Therefore, RNA detection cannot be used to infer infectiousness.’ https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(20)30172-5/fulltext

En zoals bekend waarschuwde niet alleen de uitvinder, maar nu ook de WHO dat PCR-testen zeker niet zonder klinische beoordeling van een arts moeten worden gebruikt als diagnose instrument

– petities
Meer dan 100.000 mensen tegen testen van kinderen op scholen
https://geenvirustestschool.petities.nl/

– WHO – 20 januari 2021
WHO guidance Diagnostic testing for SARS-CoV-2 states that careful interpretation of weak positive results is needed (1). The cycle threshold (Ct) needed to detect virus is inversely proportional to the patient’s viral load. Where test results do not correspond with the clinical presentation, a new specimen should be taken and retested using the same or different NAT technology.

WHO reminds IVD users that disease prevalence alters the predictive value of test results; as disease prevalence decreases, the risk of false positive increases (2). This means that the probability that a person who has a positive result (SARS-CoV-2 detected) is truly infected with SARS-CoV-2 decreases as prevalence decreases, irrespective of the claimed specificity.

Most PCR assays are indicated as an aid for diagnosis, therefore, health care providers must consider any result in combination with timing of sampling, specimen type, assay specifics, clinical observations, patient history, confirmed status of any contacts, and epidemiological information.
https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05

WHO – 2 februari 2021
https://www.youtube.com/watch?v=Au6uxvIn5ic

Het lijkt me kortom onbestaanbaar dat op basis van dergelijke testen de levens van duizenden mensen geblokkeerd worden door toedoen van de leden van de Eerste Kamer. Denk eens in, zeker in tijden van lage prevalentie, dat mensen geweigerd wordt toegang te krijgen tot tentamens werkcolleges, op universiteiten en hogescholen, tot andere scholen, tot dure vakanties, festivals, theaters, musea. Ook voor de ontvangende partijen kan dit rampzalige financiële gevolgen hebben.

 

 

4. Het is schadelijk

De hele situatie gaat toe naar een surveillance-maatschappij met medische apartheid.
Kijk wat er in Israël is gebeurt. Iets waar demissionair minister Kaag een voorbeeld aan wil nemen:

Ilana Rachel Daniel: OUTCRY TO THE WORLD, FROM ISRAEL!!! (incl. NL+ENG ondertiteling)
https://www.blckbx.tv/videos/out-cry-from-israel-to-the-world

Kaag (D66) wil meer vrijheid met vaccinatiebewijs: ‘Laten we voorbeeld nemen aan Israël’

Kaag: “Er lijkt bijna een taboe te liggen op het woord vaccinatiebewijs. Maar toch is dat precies wat we nodig zullen hebben. Een moderne versie van, wie kent het niet, het gele boekje. Uiteraard met de garantie van tijdelijkheid, privacy-voorwaarden en het liefst op Europees niveau.”
https://www.gelderlander.nl/politiek/kaag-d66-wil-meer-vrijheid-met-vaccinatiebewijs-laten-we-voorbeeld-nemen-aan-israel~af1f51496/

 
Lees meer:
https://stichtingvaccinvrij.nl/alleen-gevaccineerde-israeliers-krijgen-groen-paspoort-voor-de-ongevaccineerden-staat-toegang-tot-openbare-gelegenheden-op-rood/
https://stichtingvaccinvrij.nl/regering-stemt-in-met-gebruik-israelische-bevolking-als-testpersonen-in-massaal-experiment/

 

Medische apartheid is nooit een goed idee. Ik vertrouw erop dat de Eerste Kamer dat inziet.

 

 

5. Het kost heel veel geld

16 april 2021 in de Volkskrant: Testmaatschappij NL: 1,1 miljard
Meer info:
https://stichtingvaccinvrij.nl/e-1-100-000-000-vrijgemaakt-voor-testsamenleving-e-0-vrijgemaakt-voor-opschalen-ic-bedden/

Hoeveel preventieve maatregelen zoals ventilatie en ionisatie zou je daarmee kunnen nemen? Hoeveel voorlichting voor een gezond leven zou je daarmee kunnen bekostigen? Hoeveel behandelingen met Ivermectine?

Voorbeeld 1:  Preventie door ionisatie

Ton Rademaker, hier een interview daarover: https://www.youtube.com/watch?v=7JU1oaY2UMs

In een ander interview zegt hij daarover (13:09): “Door omstandigheden kwam ik er achter dat er 55 ionisatie-machines in de tweede kamer staan te draaien.”
https://www.youtube.com/watch?v=nJebHtzWYYA&feature=emb_logo

Voorbeeld 2: Behandeling met ivermectine

– 89 Ivermectine studies, 48 peer reviewed
https://c19ivermectin.com/

– 19 februari 2021 – How Does Ivermectin Work?
Mobeen Syed https://www.youtube.com/watch?v=UZxgRTeeuaM&feature=youtu.be

 

 

6. Het is eindeloos, want er komen meer varianten die juist door vaccinatie meer kansen krijgen

– Juist geen groepsimmuniteit door vaccinatie
Del Bigtree legt uit wat Geert van den Bosche bedoelt wanneer hij waarschuwt dat juist meer vaccinaties, heftigere reacties kan oproepen door covid-mutaties.
38:50 min. https://tinyurl.com/3eau689c

– Natuurlijke Groepsimmuniteit
Als Mark Rutte niet was teruggeroepen na zijn speech van 16 maart 2020 waarin hij groepsimmuniteit door de sterkeren als voorkeursstrategie heeft aangekondigd, dan waren we daar al en was die nadruk op testen en vaccineren niet meer nodig geweest.


Helaas is de definitie van groepsimmuniteit tussendoor veranderd door de WHO.

– WHO past definitie kudde immuniteit aan
https://pnws.be/who-wijzigt-de-definitie-van-groepsimmuniteit/

Waarna Mark Rutte geen actieve herinneringen meer had aan natuurlijke groepsimmuniteit.

‘Voorzitter ik heb geen toespraak gehouden over groepsimmuniteit’ – Mark Rutte
https://www.facebook.com/conny.theunissen/posts/10221460504095443

Toch heeft hij dit gezegd:

16 maart 2020 Premier Mark Rutte

5:19 min. “De realiteit is dat het coronavirus onder ons is en voorlopig ook onder ons zal blijven […] De realiteit is ook, dat de komende tijd een groot deel van de Nederlandse bevolking met het virus besmet zal raken. Dat is wat de deskundigen ons nu vertellen. En wat de deskundigen ons ook zeggen, is dat we in afwachting van een vaccin of medicijn de verspreiding van het virus kunnen afremmen en tegelijkertijd gecontroleerd groepsimmuniteit op kunnen bouwen. Dat moet ik uitleggen. Wie het virus heeft gehad, is daarna meestal immuun. […] Hoe groter de groep die immuun is, hoe kleiner de kans voor het virus om over te springen op kwetsbare ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Met groepsimmuniteit bouw je als het ware een beschermende muur om hen heen. Dat is het principe. Maar we moeten ons wel realiseren dat het maanden of zelfs langer kan duren om groepsimmuniteit op te bouwen en in die tijd moeten we mensen die een groter risico lopen zoveel mogelijk afschermen.

Alles overziend, zijn er drie mogelijke scenario’s. Het eerste scenario is: het virus maximaal controleren. Dat leidt tot een beheerste verspreiding onder groepen die het minste risico lopen. Dat is het scenario van onze keuze. Maximaal controleren betekent dat we proberen met maatregelen de piek in het aantal besmettingen af te vlakken en uit te smeren over een langere periode. Met deze aanpak, waarin de meeste mensen alleen lichte klachten zullen krijgen, bouwen we immuniteit op en zorgen we dat de zorg het aankan.”
https://www.youtube.com/watch?v=D3QPmphUK_M

En het klopt ook met de wetenschap:

Dat wij totaal geen immuniteit zouden hebben tegen COVID-19 is een duidelijke misvatting.
“Epidemiologen hebben daardoor projecties gemaakt die er op uitkomen dat we geen groepsimmuniteit kunnen bereiken voordat 60-70% van de bevolkingsgroep is geïnfecteerd. Het is vrijwel zeker dat deze aanname niet klopt. De media negeren de wetenschappelijke rapporten hierover totaal.
4. In tegenstelling tot antilichamen tegen COVID-19, die maar enkele maanden aktief blijven kan T-cell immuniteit jarenlang bescherming bieden.”
https://zelfzorgcovid19.nl/waarom-groepsimmuniteit-al-bereikt-wordt-bij-10-20-besmettingen-en-lockdowns-zinloos-zijn/

 

Geachte leden van de Eerste Kamer, de testmaatschappij, is kortom niet nodig, duur, en zeer schadelijk voor onze samenleven. Neem dit alles in serieuze overweging bij het stemmen over de testmaatschappij.

 
Bij voorbaat dank.
 
Joris Baas

 

 

De brief en de bijlagen zijn gestuurd naar de onderstaande leden van de Eerste Kamer

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

 

 
Over de auteur: Joris Baas is vader van twee gedeeltelijk gevaccineerde kinderen en zeer betrokken bij de bewustwording rondom vaccinatie.

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This