Door wie worden politici geïnformeerd? Wat is het European Vaccine Action Plan (EVAP)? Wat is het Global Vaccine Action Plan (GVAP)? Welke doelen tracht de gevestigde orde – bewust of onbewust – te bereiken? Op de site van de Stichting Vaccinvrij is een begin gemaakt met de politieke achtergronden van het Nederlandse vaccinatiebeleid op de pagina Nationale politiek.

 

Global Vaccine Action Plan

 

 

 
Wat is het Global Vaccine Action Plan (GVAP)? Door wie, en met wel doel is het GVAP opgezet? Hoe groot is haar invloed op het Nederlandse vaccinatiebeleid? Door wie wordt het GVAP gefinancierd? Waarom is dit allemaal niet transparant voor de burger? Lees verder op de pagina Nationale politiek over het GVAP.

 

 

European Vaccine Action Plan

 
In 2014 is het European Vaccine Action Plan (EVAP) door alle lidstaten van de Europese Regio van de WHO ondertekend. Daarmee schaarden de Europese lidstaten zich achter de doelstellingen van het EVAP. “Ze deden een ongekende belofte, om een lange termijn binnenlandse financiering voor vaccinatie, en een politiek commitment zeker te stellen”. Maar zijn de doelen van het EVAP wel van belang voor de Nederlandse bevolking? Lees verder over de invloed van het GVAP op de pagina Nationale politiek.

 

 

 
De media hebben de Nederlandse bevolking niet geïnformeerd over het EVAP. Maar de invloed ervan op het Nederlandse vaccinatiebeleid is allesoverheersend. En er zijn vele onbeantwoorde vragen over de deelname van Nederland aan het EVAP. Lees verder over het EVAP en download ons WOB-verzoek over de deelname van Nederland aan het EVAP.