Alarm – Fieldlabs betaald om te bestuderen hoe gekwelde burgers het beste kunnen worden gemanipuleerd?

door | 23 apr 2021 | COVID-19 ziekte

De fieldlabs zijn géén voorbereiding op de terugkeer naar normaal. Ze zijn een volgende stap in verdere controle en vrijheidsbeperkingen van de burger. De democratie lijkt te kreunen in haar voegen, en snelheid is kennelijk geboden, want de bevolking begint te zien wat er werkelijk aan de hand is. Een bewuste bevolking is een nachtmerrie voor machtshebbers, dus de budgetten worden vrijgemaakt. Waar wordt het geld aan besteed? Waarom? Kan het ook goedkoper? Beter? Effectiever en veiliger?

 

 

1,1 miljard Euro voor een testmaatschappij

 
Op 16-04-21 hebben we u erover geïnformeerd dat er 1.1 miljard Euro is uitgetrokken voor het instaleren van een testmaatschappij.1

Hoe wordt dat geld besteed? Er is geen openbare begroting van de geplande uitgaven. Er is om te beginnen geen medische noodzaak voor een testsamenleving. Een screenshot, gemaakt op 21-04-21, geeft aan dat het laatste op de grafiek bijgewerkte definitieve sterftecijfer op 11-04-21 slechts 6 overlijdens is. Een jaar geleden op 11-04-20 waren dat 144 overlijdens.2 Alle toeters en bellen – niet werkende mondkapjes, onbetrouwbare testen, avondklok en immer voortdurende mediahype – worden nog steeds uit de kast gehaald om de “pandemie” in stand te houden. Maar de vraag is wat er nog van over is na een jaar.

 

 

 

Fieldlabs proeftuin voor de testsamenleving

 
Het gaat niet om gevaar – het gaat om controle. Om een machtsovername. En de burger betaalt haar eigen vrijheidsberoving. Een deel van de 1,1 miljard zal worden besteed aan het verkrijgen van medewerking van de fieldlabs?

 
Op 14-04-21 bericht de NOS dat bedrijven die coronatesten aanbieden aan bezoekers van proefevenementen en -activiteiten daar €42.810,= per dag voor krijgen, per testlocatie.3 Per maand komt dat neer op 1,3 miljoen Euro. Met alleen al het bedrag dat besteed gaat worden aan het omkopen van de fieldlabs, zouden we de IC’s flink kunnen opschalen. €1,1 miljard voor het installeren van een testmaatschappij, en na een jaar nog steeds €0,- Euro voor het opschalen van de IC’s. Het zou ons aan het denken moeten zetten.

 

 

 
Het kort geding tegen de Stichting Open Nederland, waar de NOS het over heeft in bovenstaande teletekst, heeft inmiddels plaatsgevonden. In recordtempo heeft de rechter weer een onbegrijpelijke uitspraak gedaan.

 
‘Rechtbank wijst eisen van testaanbieders tegen Staat en Open Nederland af’

“De rechter heeft de eisen afgewezen van een groep sneltestbedrijven die ook kans willen maken om mensen te kunnen testen in de pilot om Nederland weer deels te heropenen.
 
De rechtbank Amsterdam heeft in het zogenoemde ‘kop-staartvonnis’ voor nu alleen de beslissing gegeven, later volgt de motivering.
 
Twintig bedrijven hadden een kort geding aangespannen tegen de Staat en Stichting Open Nederland. Die stichting mag tot 1 mei ruim 400 evenementen organiseren met behulp van sneltesten. Het testen gebeurt door één commercieel bureau.
 
De opdracht aan de stichting is niet openbaar aanbesteed. De bedrijven wilden dat de huidige aanbestedingsprocedure zou worden gestaakt. Ze spraken van oneerlijke concurrentie, meldde onderzoeksplatform ‘Follow the Money’ eerder deze week.4
 
Minister De Jonge zei gisteren in de Tweede Kamer dat niet voor openbare aanbesteding is gekozen omdat snelheid geboden is. Een openbare aanbesteding zou volgens hem zes tot acht weken tijdverlies opleveren.”
– NOS 16-04-215

 
 
Arts met vraagtekens en een laptopEen openbare aanbesteding zou te veel tijd in beslag nemen? Waarom is er zo’n haast? Het gaat goed wat COVID-betreft. De maatschappij zou open kunnen zonder toeters en bellen. Waar we kapot aan gaan is niet het virus, maar aan de wetenschappelijk ongefundeerde maatregelen die dienen om de burger gaar te stomen voor het accepteren van verdere vrijheidsberoving, en “gefaseerd ingevoerde” medische apartheid als straf voor de mensen die het spel doorzien.

 

 

 

De fieldlabs zijn géén voorbereiding op de terugkeer naar normaal!

 
De aap komt uit direct de mouw op bijvoorbeeld de website www.fieldlabcafes.nl6

Waarom Fieldlab Cafés?

 
“Fieldlab Cafés is opgezet door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de gemeente Utrecht, de GGD regio Utrecht, Koninklijke Horeca Nederland, de Horeca Alliantie (een samenwerking van NHG, VCHO en ProFri) en TNO, met als doel te onderzoeken in hoeverre mensen zich aan de gestelde (corona)maatregelen houden.
 

Wat wordt er van jou verwacht?

 
Door een tafel te reserveren melden jij en je tafelgenoten je aan als deelnemer van dit experiment en gaan jullie akkoord met de voorwaarden en laten jullie – binnen maximaal 48 uur en minimaal 24 uur voorafgaande aan het cafébezoek – je testen bij de XL Testlocatie van GGD bij de Jaarbeurs in Utrecht. Tevens verklaren jij en je tafelgenoten tijdens het bezoek aan het café de algemene coronaregels te zullen naleven en de aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.7
 
• Na een check bij de ingang van de reservering en het bewijs van deelname dat je na een negatieve testuitslag ontvangt van de GGD, krijg je een tracking device uitgereikt waarmee jouw bewegingen in het café worden geregistreerd.
 
• Gezondheidscheck: De medewerker van het café die jou ontvangt zal een aantal vragen stellen (verplichte triage).
 
• Ten behoeve het Bron- en Contactonderzoek wordt jou gevraagd jouw contactgegevens te noteren (per briefje op tafel of bij binnenkomst).
 
• Je draagt een mondkapje bij het verplaatsen in de horecazaak (dus bijvoorbeeld bij binnenkomst en als je naar de WC gaat). Je hoeft geen mondkapje te dragen als je aan tafel zit.
 
• Je krijgt een vaste zitplaats aangewezen. Zelfbediening is niet toegestaan.
 
• Tijdens de Fieldlab Cafés kun je niet lunchen of dineren. Je kunt keuzes maken uit de drankenkaart en eventueel de borrelkaart. Er is geen mogelijkheid voor een maaltijd.

 
Dit wordt allemaal verwacht van gezonde mensen – zonder symptomen – die als ze jonger zijn dan 70 jaar volgens de CDC 99,5% hebben om COVID-19 te overleven als ze het zouden krijgen… Is dat niet een beetje overdreven?

Waarom werken mensen hieraan mee? Om een medische reden? Nee. Ze doen het omdat ze snakken naar een biertje en ontspannen sociaal contact, niet beseffende dat ze door aan deze “testmaatschappij” deel te nemen het alleen maar erger maken voor zichzelf. Hoe dichter we bij het “nieuwe normaal” komen hoe verder we van een normale samenleving af komen te staan.

 

 

Hoe wordt er door TNO getest?

 
TNO kijkt of en hoe de gasten en het personeel van het café zich houden aan de coronamaatregelen en afspraken. Dit experiment heeft als doel inzichten te verzamelen over het gedrag van gasten en personeel:
 
• De onderlinge contactmomenten (afstand, duur en met aantal verschillende personen)
 
• De naleving van verschillende maatregelen;
 
• Indicatie van de hoeveelheid toegevoerd verse lucht op basis van CO2-concentratie in de cafés.

 
Iedereen die deelneemt aan dit experiment krijgt een ‘tracking device’ uitgereikt bij de ingang. Deze wordt bij vertrek weer ingenomen. Deelnemers van het Fieldlab Cafés worden na afloop via een link in een email gevraagd een vragenlijst in te vullen. De antwoorden worden door TNO anoniem verwerkt en zijn alleen te relateren aan het café, datum en tijdsblok van het bezoek.
6

 

 

Steeds dieper in de fuik van een controle maatschappij

 
Voor wie goed leest is het meteen duidelijk dat de experimenten in de fieldlabs niet gaan over hoeveel mensen besmet worden bij een event, maar over hoe mensen zich gedragen: over de ‘naleving van verschillende maatregelen’ en over de ‘onderlinge contactmomenten’. Hiermee gaan we dus steeds verder naar een test & controle maatschappij, waar gehoorzaamheid de norm is. En waar in een latere fase voorwaarden verbonden worden aan normaal menselijk sociaal gedrag zoals een experimenteel vaccin.

Gezien de leeftijd van de bezoekers is het van tevoren al duidelijk dat de mensen niet ziek zullen worden van hun biertje en gezellig avondje. De focus van het onderzoek ligt op gedrag en gedragsverandering.

 

 

Het beste idee voor gedragsverandering

 
In December 2020 werd er een ‘wedstrijd’ opgezet voor wie het beste idee had voor gedragsverandering, de COVID Behavioral Challenge.8

Covid Behavioural Challenge

In december 2020 organiseerden BIN NL en de Behavior Change Group de ‘Covid Behavioural Challenge’. Het doel? “Sterk onderbouwde, kansrijke en innovatieve ideeën te verzamelen om de coronapandemie het hoofd te bieden.” Niet de artsen die ervaring hebben met het succesvol behandelen van COVID-19, maar de gedragsdeskundigen worden geraadpleegd om “COVID te bestrijden”.

Het Behavioral Insights Netwerk Nederland (BIN NL) is een samenwerkingsverband voor de toepassing van gedragskennis binnen de (rijks)overheid. “BIN NL speelt een ondersteunende en aanjagende rol als het gaat om de toepassing van gedragskennis in beleid, uitvoering, toezicht en communicatie.”9

De Behaviour Change Group introduceert zichzelf met de volgende regels: “Vanuit de wetenschap rond gedragsverandering is veel bekend over menselijk gedrag, menselijke drijfveren en hoe de mens omgaat met veranderingen. Met de juiste kennis hierover kan je gedrag langdurig veranderen.”10

Het betreft in feite een doorgeslagen marketingtechniek die bovendien de bevolking gebruikt om gratis ideeën te genereren.

 
Op 26 januari 2021 vond in aanwezigheid van Mark Roscam Abbing, programmadirecteur-generaal ‘Samenleving en COVID-19’- lees: ‘Het nieuwe normaal’ – de prijsuitreiking plaats.

Hieronder een beknopte omschrijving van de negen ideeën en indieners die in de prijzen zijn gevallen en de uitslag per thema. Er zijn in totaal 184 ideeën ingediend, variërend van een “Stay-home challenge” en “Een op maat gemaakt #ik isoleer plan voor alle Nederlanders” tot een “Vaccinatie-buddy”.

 

 

 
Als dit de manier is om de COVID-pandemie het hoofd te bieden, dan zullen we snel ontdekken dat we niet dood zullen gaan aan een – overigens nog steeds niet geïsoleerd – virus, maar aan eenzaamheid.

Mensen zijn sociale wezens. Wat gekochte media, gekochte bedrijven en gekochte politici ons ook willen voorspiegelen over het “nieuwe normaal”, het is niet haalbaar want het is niet wie we zijn.

Mocht u de documentaire van Tim Gielen over het grote geld achter de “coronacrisis” nog niet gezien hebben, kijk alstublieft.

 

 

 
Voor meer informatie over ‘The great Reset’ verwijzen wij u naar de pagina ‘World Economic Forum’,
en de pagina COVID-19 vaccins op de website van de stichting Vaccinvrij. Dat er sprake is van een agenda en machtsmisbruik is voor velen overduidelijk.

 

 

Het mondkapjes experiment versus het fieldlab experiment

 
Vorig jaar augustus gaf burgemeester van Amsterdam Femke Halsema groen licht voor een mondkapjes experiment; op de Albert Cuypmarkt werd het dragen van mondkapjes verplicht gesteld. Op 05-08-21 berichtte het Parool:

“Marktkooplieden op de Albert Cuypmarkt zeggen dat de mondkapjesplicht die woensdag is ingegaan, hun handenvol geld kost.
 
Ze hebben na één dag de balans opgemaakt en de uitkomst is ronduit schokkend, zegt belangenvereniging CVAH (Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel). “De ondernemers draaiden vandaag nog niet de helft van de normale omzet in coronatijd. En die is al een stuk lager dan normaal.”
– Parool11

Het mondkapjes experiment werd stopgezet. Volgens Halsema was het met het dragen van mondkapjes met het huidige aantal besmettingen niet noodzakelijk, maar wel een “aanvullend nuttig instrument, dat kon worden ingezet als de omstandigheden erom vragen”.12

Het betreffende onderzoeksrapport van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) dat op 11-09-21 werd gepubliceerd was veelzeggend.13 Er werd niets gemeld over de werking (het tegengaan van besmettingen) van de mondkapjes. Het onderzoek was niet gericht op de medische effecten.

In feite waren die al bekend: Jaap van Dissel, voorzitter van het OMT had al vanaf het begin van de crisis medegedeeld dat het dragen van mondkapjes geen effect heeft in het tegengaan van de verspreiding van het virus.14

Hij baseerde zich daarbij onder andere op een rapport van het Folkehelseinstituttet, de Noorse zusterorganisatie van het RIVM dat concludeerde:15

“Ervan uitgaande dat 20% van de mensen die besmet zijn met SARS-CoV-2 [het coronavirus] geen symptomen hebben en ervan uitgaande van een risicovermindering van 40% voor het dragen van een masker, zouden 200.000 mensen in de huidige epidemiologische situatie een masker moeten dragen om één nieuwe infectie per week te voorkomen. Dit is een succespercentage van 0,0005%.”

 
Maar met de spoedwet hebben een handjevol politici disproportioneel veel macht gekregen. De mondkapjes zijn verplicht en de volgende stap is het middels boetes en onderzoek veroorzaken dat de bevolking gehoorzaam en volgzaam is en zich aan de wet houdt.

Het onderzoek van het NSCR was gericht gehoorzaamheid: men bestudeerde door het analyseren van camerabeelden het “dragen van mondkapjes, de drukte en veranderingen in de drukte, en het naleven van de anderhalvemeter-regel.” – NSCR13

 

 

Maatregelen en machtsmisbruik

 
Dit was en is de situatie:

1. Er is geen medische noodzaak voor paniekbeleid – COVID-19 blijkt net zo “gevaarlijk” te zijn als een normale seizoensgriep.

2. Er is geen wetenschappelijke onderbouwing voor welke maatregel dan ook. De wetenschap dat het houden van 1,5 meter afstand, dragen van mondkapjes, handen desinfecteren, en sociaal isolement ook maar enig positief effect zouden kunnen hebben op het verminderen van de verspreiding van het virus ontbreekt.

3. Er is geen vrijwillige medewerking van de bevolking. De duimschroeven worden net zolang aangedraaid totdat we capituleren?

 

De fieldlabs hebben net zo weinig met bescherming tegen COVID-19 te maken als het dragen van mondkapjes. Het onderzoek van de fieldlabs bestudeert het draagvlak voor het ‘nieuwe normaal’; een samenleving waarin ons hele leven gecontroleerd en gemanipuleerd wordt door de 1% rijkste psychopaten op deze aarde.

Het doel van deze ‘versoepelingen’ is te bestuderen hoever je kunt gaan bij mensen, hoe je nudging kan toepassen, en dergelijke. De mensen krijgen alvast een ‘tracking device’, waarvan het de bedoeling is dat die uiteindelijk op ieders telefoon komt te staan, zodat we voor elke toegang van een openbare gelegenheid ons test/vaccinatie bewijs kunnen laten zien.

Bij veel testen wordt nog steeds de 1.5 m afstand aangehouden, en de ongezonde maatregelen zullen ook tijdens het ‘nieuwe normaal’ – met of zonder testbewijs – nog aangehouden worden, vanwege de nieuwe mutanten van het virus die ongetwijfeld de kop op zullen steken. Het personeel op de fieldlabs draagt nog steeds mondkapje of faceshields, en de bezoekers dragen nog steeds mondkapjes zodra ze zich door de ruimte bewegen.

 

 

Het prijskaartje van de illusie

 

Op 16-04-21 bericht nu.nl dat het “nog niet duidelijk is of testbewijzen vanaf juli echter nog noodzakelijk zijn bij alle geplande versoepelingen. Vermoedelijk ligt de vaccinatiegraad dan al zo hoog, dat bepaalde activiteiten ook zonder testbewijs uitgevoerd kunnen worden.”16

Laten we niet vergeten, dat het einddoel blijft staan – en dat is dat alle Nederlanders meedoen aan het gen-experiment middels de overhaast op de markt gebrachte COVID-19 vaccins.

“Een testbewijs waarmee Nederlanders evenementen, concerten, musea, theaters en sportwedstrijden kunnen bezoeken, maar bijvoorbeeld ook mee op het terras kunnen zitten, kost vanaf juli maximaal 7,50 euro. Dat blijkt uit een wetsvoorstel dat vrijdag door demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) naar de Tweede Kamer is gestuurd.
 
Eén testbewijs blijft 40 uur geldig. Men moet zich maximaal 40 uur voor aanvang van het evenement laten testen. De Jonge wilde dat het testbewijs 48 uur geldig bleef, maar dat was tegen het advies in van het Outbreak Management Team (OMT). Het OMT adviseerde om een periode van 24 uur aan te houden. Volgens De Jonge bleek die periode in de praktijk echter “niet haalbaar”.

 
40 uur geldig? Als we werkelijk te maken zouden hebben met een ‘dodelijk virus’ – en we zouden het willen “bestrijden” door menselijk contact te beperken tot ‘virusvrije mensen’ – wat sowieso onmogelijk is – dan is 40 uur veel te lang. Met hoeveel mensen komt de gemiddelde persoon in 40 uur in aanraking? De verhaallijn rammelt aan alle kanten, want de waarheid is dat welke maatregel dan ook – zelfs vaccins – tot op heden niet hebben kunnen aantonen dat de verspreiding van het COVID-virus kan worden tegengehouden.17,18

Het gevecht tegen het virus is niet haalbaar! En niet nodig ook – want we hebben goedwerkende medicijnen zoals hydroxychloroquine en ivermectine, waarvan uit de praktijk is gebleken dat mensen binnen enkele dagen genezen van COVID-19.19,20,21
 

“De testbewijzen worden ingezet zodat sectoren sneller kunnen heropenen. Nederlanders betalen vanaf juli ongeveer een kwart van de waarde van de coronatest. Die wordt door het ministerie van Volksgezondheid op zo’n 30 euro geschat. De overheid neemt drie kwart van de prijs voor haar rekening.
 
Tot juni blijft de overheid de volledige kosten van testbewijzen op zich nemen, gezien tot die tijd de proef Toegang tot Testen draait. Daarmee onderzoekt de overheid of met testbewijzen de samenleving heropend kan worden. Als na juni nog steeds blijkt dat testbewijzen noodzakelijk zijn om veilig uitstapjes te kunnen maken, dan kost één bewijs per keer maximaal 7,50 euro.
 
De Jonge schrijft dat de testbewijzen ‘de terugkeer naar ons oude leven gaan versnellen. Daar zien we allemaal naar uit.’”
16

De Illusie is verleidelijk. Maar wie denkt dat deze fieldlabs gaan aantonen dat we weer heel snel terug naar een echt normale samenleving kunnen, is misleid. En de grote vraag blijft: gaan wij – de 99% – staan voor wat we werkelijk willen: goede zorg voor zieke burgers, en vrijheid voor gezonde burgers, of laten we ons verblind door mooie beloftes van “versoepelingen” steeds een stapje verder manipuleren in het nieuwe, volslagen abnormaal.

De toekomst zal het uitwijzen.

 

 

Bronnen:

1. https://stichtingvaccinvrij.nl/e-1-100-000-000-vrijgemaakt-voor-testsamenleving-e-0-vrijgemaakt-voor-opschalen-ic-bedden/
2. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/grafieken
3. https://nos.nl/artikel/2376746-testevenementen-leveren-testbedrijven-miljoenen-per-maand-op.html
4. https://www.ftm.nl/artikelen/sneltest-evenementen-zwart-gat
5. https://nos.nl/artikel/2376929-rechtbank-wijst-eisen-van-testaanbieders-tegen-staat-en-open-nederland-af.html
6. https://www.fieldlabcafes.nl/
7. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
8. https://www.covidbehaviouralchallenge.nl/
9. https://binnl.nl/default.aspx
10. https://gedragsverandering.nl/over-ons/
11. https://www.parool.nl/amsterdam/marktlieden-albert-cuyp-luiden-noodklok-over-mondkapjesplicht~b9522be6/
12. https://www.at5.nl/artikelen/204344/marktkooplieden-albert-cuyp-vinden-uitkomst-onderzoek-mondkapjesplicht-gelul
13. https://nscr.nl/app/uploads/2020/09/NSCRMondkapjesonderzoek.pdf
14. https://nos.nl/artikel/2350709-van-dissel-blijft-erbij-gewone-mondkapjes-hebben-weinig-effect.html
15. https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2020/should-individuals-in-the-community-without-respiratory-symptoms-wear-facemasks-to-reduce-the-spread-of-covid-19-report-2020.pdf
16. https://www.nu.nl/coronavirus/6128087/testbewijs-horeca-museum-of-evenement-kost-vanaf-juli-maximaal-750-euro.amp
17. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty
18. https://nos.nl/artikel/2375183-rivm-amerikaanse-studie-bewijst-niet-dat-vaccins-overdracht-van-virus-tegengaan.html
19. https://www.nu.nl/coronavirus/6128087/testbewijs-horeca-museum-of-evenement-kost-vanaf-juli-maximaal-750-euro.amp
20. https://c19hcq.com/
21. https://c19ivermectin.com/
22. https://stichtingvaccinvrij.nl/must-see-lezing-van-dr-simone-gold-over-de-absurde-uitspraken-en-tegenstrijdigheden-van-machtshebbers-en-instituten/

 

 

 

Over de auteurs:

Joris Baas is vader van twee gedeeltelijk gevaccineerde kinderen, en actief in het verzamelen en verspreiden van informatie over vaccins en aan vaccins gerelateerde onderwerpen.

Door Frankem is moeder van twee ongevaccineerde inmiddels volwassen kinderen, schrijfster van het boek: ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de stichting Vaccinvrij.

 

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This