Het had niet gehoeven – dood en schade door medisch machtsmisbruik

door | 21 okt 2022 | COVID-19 ziekte

Volgens de algemene rekenkamer komen de uitgaven aan coronacrisismaatregelen van 2020 en 2021 en de nog te verwachte uitgaven van 2022 uit op € 85,5 miljard.[1] Dit was een onnodige uitgave, want er was een goedkoop en veilig medicijn, dat voor een fractie van dit bedrag aangeschaft had kunnen worden voor vroegbehandeling van mensen met Covid-19.

De nevenschade van de “coronacrisismaatregelen” aan de maatschappij, economie, cultuur, onderwijs, zorg en welzijn loopt ook in de miljarden. En is ook totaal onnodig want nogmaals, laat het goed tot u doordringen; er was een goedkoop en veilig medicijn.

De overheid koos ervoor om ons een jaar te laten wachten op een experimenteel vaccin waarvan we inmiddels weten dat het wereldwijd miljoenen doden en zeer ernstige gevallen van vaccinatieschade heeft veroorzaakt.2 Dit had niet hoeven gebeuren, want we hadden een medicijn dat al tientallen jaren op de markt was en zo veilig is dat het zelfs aan zwangere vrouwen wordt gegeven.3

De meeste artsen hebben hun kop in het zand gestoken – zij verdienen flink aan het zetten van de prikken, en kennelijk hebben ze geen moeite met de bijwerkingen, of ze zijn er niet van op de hoogte. Maar de artsen die een lans breken voor werkzame en veilige geneesmiddelen worden vervolgd door de overheid. In dit artikel wordt de rol van de Inspectie voor Gezondheidszorg uitgelicht. Hebben zij zich net als de overheid voor het karretje van de farmaceutische industrie en de globalisten laten spannen?
 

 

Inspectie Gezondheidszorg

“De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de afgelopen maanden 16 artsen beboet voor het voorschrijven van medicijnen bij corona die daar niet voor zijn geregistreerd. De 16 artsen hebben tijdens de coronapandemie ivermectine en/of hydroxychloroquine voorgeschreven voor de behandeling van corona.” Dit schrijft de inspectie in een nieuwsbericht op 17 oktober 2022.4

 
Het lijkt erop dat de inspectie dit ziet als een soort afsluiting van een langlopende zaak waarin kwakzalvers eindelijk het zwijgen wordt opgelegd, nog net op tijd voor het komende griepseizoen, waarin ze opnieuw in de fout zouden kunnen gaan. In Nederland werd met name Rob Elens bekend om zijn HCQ-protocol bij vroegbehandeling. Hij heeft hier hoge boetes voor ontvangen, en hij is dus niet de enige. Ook binnen het Nederlandse Teleartsengenootschap (NTG) zijn er artsen die deze middelen voorschrijven.5

Het bezwaar van de inspectie is dat Ivermectine en Hydroxychloroquine niet op de markt zijn gebracht om covid-19 te behandelen. Het voorschrijven van geneesmiddelen tegen een andere aandoening dan voorgeschreven, mag volgens de inspectie alleen als daar binnen de beroepsgroep standaarden of protocollen voor bestaan. Dat heet dan off-label voorschrijven. De inspectie stelt dat die standaarden of protocollen er niet zijn voor het gebruik van Ivermectine of Hydroxychloroquine tegen covid-19, en daarom is het verboden.4

Rob Elens reageert een dag later op het bericht van de inspectie op twitter:

“Ik kreeg de eerste boete. Na verschillende bezwaarrondes is de rechtszaak ergens in maart 2023. Nooit is gevraagd naar hoe met de patiënten is afgelopen. Wij hebben 4000 hulpvragen afgehandeld bijna iedereen is genezen. D’r is nooit naar gevraagd door de inspectie.”6

 

 

Succes van Rob Elens vanaf begin af aan tegengewerkt

Het verhaal van arts Rob Elens illustreert dat de overheid niet is geïnteresseerd in genezing. Al vanaf het begin zijn de successen van Elens genegeerd en is hij tegengewerkt.

Op 17 mei 2020, toen er nog geen vaccins waren, legde Rob Elens bij Op1 zijn protocol uit.7 Hij benadrukte daarbij dat het om een vroegbehandeling gaat. Bij de eerste symptomen van Covid schreef hij zijn patiënten een combinatie van HCQ en Zink en het antibioticum Azitromycine voor. Hij genas al zijn patiënten totdat het hem verboden werd om dit protocol te gebruiken. De eerstvolgende patiënt werd door hem verwezen naar het ziekenhuis en stierf daar, want in tegenstelling tot Rob Elens hebben ziekenhuizen geen succesvol protocol waarmee Covid-19 patiënten kunnen genezen.

Viroloog Ab Osterhaus werd in de uitzending van Opt 1 tegenover dr. Elens gezet om te beweren dat er al onderzoeken waren die aantoonde dat Hydroxychloroquine niet werkte. Dit waren onderzoeken die dit geneesmiddel in een laat stadium toedienden. Het feit dat Elens zeer nadrukkelijk dat gezegd het in vroegbehandeling moet gebeuren in combinatie met Zink en Azytromicine werd genegeerd door Osterhaus, en later door de hele Nederlandse en wereldwijde pers en medische stand.

Het onderzoeksprogramma Argos maakte een documentaire over het gebruik van HCQ waarin het woord ‘zink’ niet eens voorkwam, ondanks het feit dat ze Op1 citeren, waarin Rob Eelens dit zo nadrukkelijk uitlegt. Ze hebben daar zeer zorgvuldig omheen geknipt.8

Osterhaus stelde al voordat hij Elens ontmoette bij Op1, op 7 april 2020 in de Telegraaf dat er dubbelblind onderzoek zou moeten zijn geweest dat aantoont dat het werkt, voordat dit middel off-label mag worden voorgeschreven:7

“Maar je zult wel een dubbelblind onderzoek moeten doen om echt iets te bewijzen. Ik hoor wel vaker van zulke claims en je kunt niet helemaal blindvaren op de ervaringen van een huisarts. Van chloroquine weten we de nadelen, de bijwerkingen. Maar evengoed, het is wel interessant. Mogelijk het onderzoeken waard.”

Een bizar staaltje van arrogantie, omdat Ab Osterhaus als voorzitter van de vaccin-marketeersclub ESWI, moet weten dat dubbelblind onderzoek voor vaccins – niet alleen voor Covid-19 injecties, maar ook griepprikken en kindervaccins – nauwelijks wordt gedaan.9

 

 

Ivermectine en Hydroxychloroquine

 
Wereldwijd is er een soort medische oorlog uitgebroken om de succesverhalen uit de praktijk, en zelfs de medisch wetenschappelijke onderbouwing van de werkzaamheid van deze twee geneesmiddelen teniet te doen. Wij hebben er meerdere artikelen aan gewijd:

Ivermectine werkt – waarom mogen we het niet gebruiken?
Dr. Pierre Kory – Ivermectine moet nu toegepast gaan worden
Hydroxychloroquine – de luis in de pels van de vaccinindustrie
Rapport van 74 pagina’s – Hydroxychloroquine heeft in de praktijk bewezen mensen te genezen van Covid-19

Dit is waar het eigenlijk allemaal om draait:

Als we een goed werkzaam medicijn zouden hebben tegen COVID-19, dan zou er geen noodzaak zijn voor maatregelen, noch voor het overhaast ontwikkelen en op de markt brengen van een vaccin. In de praktijk heeft hydroxychloroquine bewezen goed te werken als het wordt toegediend in een vroeg stadium in combinatie met zink en Azitromycine. Het werkt, dus het mag niet gebruikt worden. De agenda van de overheid had niets te maken met het beschermen van de bevolking. Het ging om het invoeren van het “nieuwe normaal”. En artsen die hun patiënt boven politieke agenda’s zetten zijn niet behulpzaam en moeten kennelijk worden geïntimideerd en gestraft. WOB-verzoeken brachten in 2022 veel machtsmisbruik over de afgelopen jaren boven water…
 

 

WOB-verzoeken onthullen schandalig beleid overheid

 
De overheid wist in het begin van de “Coronacrisis” dat hydroxichloroquine werkt en dat het veilig is – en dat kwam niet in haar kraam te pas. Op 2 mei 2022 postte Daniel van der Tuin een serie twitterberichten waarin hij aan de hand van de antwoorden op WOB-verzoeken onthulde dat het RIVM niet alleen de hele voorraad chloroquine heeft opgekocht die in 2020 beschikbaar was, maar ook dat men erkende dat HCQ op de manier waarop Rob Elens het toepaste inderdaad patiënten geneest. De overheid saboteerde het gebruik van een effectief geneesmiddel.10
 

 

 
Uit de informatie die in 2022 uit de WOB-verzoeken in de openbaarheid is gekomen blijkt ondubbelzinnig dat het RIVM – dus het OMT – op de hoogte was van een effectieve manier om de sterfte aan Covid te verminderen. En was er dus geen reden om “te moeten wachten” op het vaccin.

Daniel van der Tuin schrijft:10

“Op 25 oktober stelt het RIVM echter vast dat de coronasterfte veel lager ligt in landen waar HCQ in combinatie met Zink wordt voorgeschreven. Deze therapie is vergelijkbaar met hetgeen huisarts Elens voorschreef aan zijn 10 patiënten.”

Maar er blijkt ook uit de WOB-verzoeken dat de regering, in de personen van Hugo de Jonge en minister van Arkel, zich actief bezighielden met het ondermijnen van artsen die HCQ voorschrijven.10 Van der Tuin tweette:

“Eind mei bekijkt de IGZ hoe zij kan ingrijpen tegen Huisarts Elens. Rob Elens had 10 coronapatiënten genezen door vroegtijdige behandeling met HCQ. Minister De Jonge wil persoonlijk op de hoogte blijven van het onderzoek naar “dokter E”.

Minister Van Ark vraagt op 6 juni aan de inspectie om alvast verdere stappen voor te bereiden om huisartsen die Hydroxychloroquine voorschrijven aan te pakken.10 En de IGZ heeft dat braaf gedaan.
 

 

Onethisch en illegaal gedrag van de overheid?

 
In feite betekent dit dat de Nederlandse overheid mensen werkzame medicijnen heeft onthouden. Ze waren er wel, maar ze lagen ergens in een kelder van het RIVM of de regeringsgebouwen van den Haag. Zijn de mensen die als gevolg hiervan zijn overleden in feite vermoord door de overheid? Hoe zit dat legaal, mag de overheid zover gaan, om haar deals met de farmaceutische industrie niet in gevaar te brengen?

Viruswaarheid bestrijdt dat een arts niet off-label een medicijn zou mogen voorschrijven en verdenkt de inspectie van vooringenomenheid. Niet vreemd, gezien de innige verstrengeling van de overheid met het World Economic Forum en diens plannen voor een “Great Reset”. Als de burger gewoon had mogen kiezen door wie, en hoe zij behandeld wil worden, zou er geen grond geweest zijn voor vaccinatiedrang, noch voor maatregelen. Handelde de IGZ in opdracht van de overheid, en handelde de overheid in opdracht van het WEF?

Oud-advocaat Frank Stadermann stelt op de website van Viruswaarheid:11

‘Het optreden van de Inspectie is dubieus, temeer daar het “off-label” voorschrijven in de geneeskunde schering en inslag is, met name in de psychiatrie, en de Inspectie daartegen nimmer optreedt.’

 

 

Tuchtzaak Elens

Op dit moment loopt er een tuchtzaak tegen Rob Elens. Op vrijdag 23 september moest hij voorkomen en hij verwacht een uitspraak in maart.12

Een positief ingestelde leek zou denken dat in een dergelijke zaak de waarheid wel naar boven zal komen, waarna de rechter recht spreekt. In een ontwikkelde samenleving mag je dat inderdaad verwachten, maar dat zal waarschijnlijk niet gebeuren omdat de belangen te groot zijn.

Eerder spande Rob Elens samen met de Algemene Nederlandse Burger Belangenvereniging (ANBB) een kort geding aan tegen de Nederlandse Huisartsengenootschap vanwege het feit dat ze zich zonder bewijs negatief uitspraken over vroegbehandelings-protocollen.13

De smoezen waarmee een eerlijke afhandeling van het geding werd tegengehouden zijn van het niveau van de scholier die te laat is omdat de brug openstond. Het team van Elens overhandigde de griffie een dossier met tabbladen keurig binnen de daarvoor gestelde termijn. Het werd afgewezen omdat de tabbladen niet genoeg uitstaken! Op de website van zelfzorgcovid.19 staat in het verslag over het geding:14

“Na ontvangst van het dossier is de Griffier gaan klagen over het feit dat de tussenliggende tabbladen niet uitstaken, voor de raadsheren zou het naar eigen zeggen te veel moeite kosten om het dossier door te spitten. In overleg met de Griffie en op mijn verzoek is het procesdossier vervolgens aan ons kantoor retour gezonden, zodat ik de uitstekende tabbladen alsnog kon bijvoegen. Na retour ontvangst van het dossier hebben we de eerdere tabbladen vervangen door uitstekende tabbladen. Alles is in telefonisch overleg gegaan met de Griffie.”

Maar nog steeds klaagt de Griffie:

“Nadat het procesdossier voldeed aan de wensen, zijn de Raadsheren nu kennelijk van mening dat ze te weinig tijd hebben om zich voor te bereiden op de zitting. Dit laatste betwist ik sowieso, want ze hadden/hebben nog een week de tijd. Dit moet ruimschoots volstaan.” – Verslag zelfzorg Covid-19

 

 

Feiten zijn voor HCQ en Ivermectine

 
Ondertussen laten wetenschappelijke feiten onmiskenbaar zien dat het “omstreden” geneesmiddel hydroxychloroquine werkt en veilig is. De website ‘HCQ for Covid-19’ houdt sinds 6 mei 2021 de wetenschappelijke stand van zaken bij.15 Toen waren er ongeveer 200 studies bekend over de werking van HCQ bij Covid-19. Nu zijn dat er meer dan 400. De wetenschappelijke consensus valt positief uit in het voordeel van HCQ, en dat geldt ook voor Ivermectine.16

Op 18 oktober 2022 is dit de stand van zaken voor HCQ en daaronder voor Ivermectine:

444 HCQ COVID-19 studies,
– 346 peer reviewed,
– 367 met vergelijking van behandelings- en controlegroepen.
– Late behandeling en hoge doseringen kunnen schadelijk zijn, terwijl vroege behandeling consequent positieve resultaten oplevert.
– Negatieve evaluaties gaan meestal voorbij aan een te late behandeling.

185 ivermectine COVID-19 studies,
– 134 peer reviewed,
– 92 waarin behandelings- en controlegroepen werden vergeleken.

 
Robert Kennedy schrijft in zijn nu vertaalde boek The real Anthony Fauci:17

“Vooraanstaande artsen en wetenschappers, waaronder enkele van de meest gepubliceerde en ervaren artsen van het land en eerstelijns COVID-specialisten zoals McCullough, Kory, Ryan, Cole, Brownstein en Risch geloven dat Dr. Fauci’s onderdrukking van vroegtijdige behandeling en off patent remedies verantwoordelijk was voor tot 80 procent van de aan COVID toegeschreven sterfgevallen.”

 

 

Conclusie

 
De mainstream media lopen netjes in de pas met de Inspectie, maar dit is gebaseerd op bureaucratie en een beleid dat kennelijk internationaal wordt aangestuurd. Het is schrijnend om te beseffen dat de ellende die hieruit voorkomt dus in feite niet had gehoeven. En het is schrijnend om te beseffen dat artsen die hulpvragen van het publiek afhandelen kunnen rekenen op negatieve framing in de media en dreigementen.

Iedereen kan meedoen aan de crowdfundingsactie die is gestart voor de artsen die HCQ en Ivermectine voorschrijven en daarvoor boetes krijgen, door deze link te volgen: Crowdfunding.18

Het IGZ, het RIVM, en de overheid hadden de mensen ten eerste goed voor moeten lichten over het feit dat HCQ en Ivermectine off-label worden voorgeschreven, en ten tweede over het feit dat de Covid-19 injectie zich nog in een experimentele fase bevindt, en daarna de keuze bij de patiënt moeten laten.

We mogen hopen dat de verantwoordelijken voor onnoemelijk veel leed en schade – wat voorkomen had kunnen worden door HCQ en Ivermectine te promoten in plaats van te onderdrukken – degenen zullen zijn die in de toekomst voor het gerecht gedaagd gaan worden!
 

 

 
De onderstaande Tweet sluit helemaal aan bij dit artikel. Jan Vingerhoets is een van de artsen die uitlegt hoe hij knel is komen te zitten tussen de wet en de eed van Hypocrates die hij als arts heeft afgelegd. Integere en professionele medici voor het gerecht?!
 

 

 
Bronnen:

1. https://www.rekenkamer.nl/onderwerpen/corona/coronarekening
2. https://expose-news.com/2022/10/01/20milllion-dead-covid-vaccination/
3. https://stichtingvaccinvrij.nl/must-see-lezing-van-dr-simone-gold-over-de-absurde-uitspraken-en-tegenstrijdigheden-van-machtshebbers-en-instituten/
4. https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2022/10/17/igj-beboet-16-artsen-voor-voorschrijven-medicijnen-bij-corona
5. https://nederlandsteleartsengenootschap.nl/
6. https://twitter.com/hapelensrob/status/1582246531993780224
7. https://www.npostart.nl/op1/17-05-2020/POW_04672757
8. https://www.facebook.com/argosonderzoekt/posts/3789339091113340
9. https://www.telegraaf.nl/nieuws/301895413/limburgse-huisarts-claimt-ik-genas-coronapatienten
10. https://threadreaderapp.com/thread/1521042228474527744.html
11. https://viruswaarheid.nl/juridisch/inspectie-gezondheidszorg-heeft-bloed-aan-de-handen/
12. https://www.tubantia.nl/binnenland/omstreden-huisarts-rob-elens-voor-tuchtcollege-malariamiddel-tegen-corona-mocht-niet~a0bb1aa6/
13. https://anbb.nl/
14. https://zelfzorgcovid19.nl/hoger-beroep-zaak-anbb-et-al-vs-nhg-is-voor-3-6-maanden-uitgesteld-vanwege-ontbreken-uitstekende-tabbladen/
15. https://c19hcq.com/
16. https://c19ivermectin.com/
17. The real Anthony Fauci – Robert F. Kenney (p 17) – Vertaald als ‘De gevaarlijkste Dr. op aarde‘ – Uitgeverij Amsterdam Books
18. https://zelfzorgcovid19.nl/ntg-blijft-hulpvragen-afhandelen-ondanks-negatieve-aandacht-media-en-boetes-en-dreigementen-igj/
 

 

Over de auteur: Joris Baas is vader van twee gedeeltelijk gevaccineerde kinderen en maakt deel uit van het kernteam van de stichting Vaccinvrij

 

 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.
Ga regelmatig kijken!

 

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

 

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Volg ons op social media

Sinds kort ook actief op Telegram.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

 

 

Share This